#1 2010-03-04 13:28:58

viorel
New member
Registered: 2010-03-04
Posts: 1

NSSM-uri

As dori si eu lista cu toate NSSM. Stie cineva care este lista completa? Multumesc.

Offline

#2 2010-03-04 13:32:39

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Lista normelor de securitate si sanatate in munca (NSSM sau NSPM) ar cam fi urmatoarea:

1    prelucrarea metalelor prin aschiere
2    sudarea si taierea metalelor
3    bricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului
4    fabricarea, transportul si depozitarea acetilenei
5    fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica 
6    transportul intern
7    prepararea, transportul, turnarea betoanelor şi executarea lucrărilor de beton armat şi precomprimat
8    intretinere si reparatii auto
9    la lucrarile de foraj sonde
10    montarea, exploatarea şi întreţinerea transportoarelor cu bandă
11    fabricarea geamului
12    lucrul la inaltime
13    prelucrarea metalelor prin deformare plastica la cald prin forjare 
14    prelucrari neconventionale (electroeroziuni, electrochimice, laseri si ultrasunete)
15    industria celulozei si hartiei
16    fabricarea acumulatoriior si pilelor electrice
17    fabricarea produselor refractare si a placilor si prafurilor folosite la turnarea otelului
18    laminarea la cald a profilurilor sarmelor si produselor plate din otel
19    evacuarea apelor uzate de la populatie si din procese tehnologice
20    alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice (captare, transport si distributie)
21    fabricarea lampilor electrice, tuburilor cinescop si corpurilor de iluminat
22    activitati care se desfasoara la binoculare
23    transportun rutiere
24    activitatile de tratamente termice si termochimice
25    acoperiri metalice
26    activitati de vopsire
27    lucrarile de zidarie, montaj, prefabricate si finisaje in constructii
28    lucrari de instalatii tehnico-sanitare si de incalzire
29    prelucrarea azbestului
30    fabricarea, depozitarea si transportul firelor si fibrelor sintetice
31    gospodarie comunala si salubritate publica
32    expioatarea metroului
33    fabricarea tevilor si produselor tubulare din otel
34    activităţile care utilizează surse generatoare de radiatii neionizante
35    fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla
36    laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice
37    prelucrarea automata a datelor
38    fabricarea produselor din ceramica bruta si fina pentru constructii
39    producerea materialelor termo si hidroizolante
40    producerea aerului comprimat
41    executarea constructiilor inalte prin glisari si liftari
42    constructii si confectii metalice
43    extractia titeiului
44    activitatea de extractie a gazelor naturale
45    turism, alimentatie publica si transport de persoane cu instalatii pe cablu
47    fabricarea masinilor electrice rotative, a transformatoarelor si a condensatoarelor de forta
48    telecomunicatii
49    cultura mare, viticultura, pomicultura, legumicultura, plante tehnice si utilizarea substantelor toxice in activi
50    sectorul cresterii animalelor
51    prelucrarea pietrelor naturale si a marmurei
52    fabricarea liantilor si azbocimentului
53    prospectiuni si explorari geologice
54    radiocomunicatii
55    extractia titeiului si gazelor prin sonde marine
56    receptionarea, conservarea, pastrarea si valorificarea produselor agricole
57    manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor
58    prelucrarea conservelor din legume si fructe si producerea sucurilor
59    fabricarea betonului celular autoclavizat
60    industria carnii si a produselor din carne
61    transporturi aeriene
62    comertul cu ridicata si amanuntul
63    prelucrarea pestelui
64    piscicultura si pescuit
65    transportul si distributia energiei electrice
66    activitatea de fabricare a furnirului, placajului, panelului, lemnului stratificat-densificat şi elementelor mulate din furnire sau aşchii
67    prelucrarea metalelor prin deformare plastica la rece si stantare
68    industria poligrafica
69    poşta
70    alpinism utilitar
71    imbunatatiri funciare si irigatii
74    activitatea de valorificare a deseurilor proteice
75    instalatii frigorifice
76    fabricarea produselor de morărit si panificatie
77    fabricarea componentelor si echipamentelor electrice, electrotehnice si a materialelor electroizolante
78    activitatea in turnatorii
79    exploatarea si intretinerea drumurilor si podurilor
80    fabricarea cocsului si a produselor cocsochimice
81    fabrici de aglomerare
82    transporturi navale
83    elaborarea si turnarea fontei
84    elaborarea si turnarea otelului
85    activitati in domeniul sanatatii
87    fabricarea produselor lactate
88    desfacerea produselor petroliere
89    lucrari de montaj utilaj tehnologic si constructii metalice
91    lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorosive
92    lucrari de reparatii, consolidari, demolari si translatii de cladiri
95    prelucrarea, pastrarea, industrializarea si livrarea furajelor
96    industria de prelucrare a tutunului
97    fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale
98    fabricarea portelanului si ceramicii fine pentru menaj
99    fabricarea zaharului si a produselor zaharoase
100    industria textila
101    transportul prin conducte al gazelor naturale
102    fabricarea produselor abrazive si carbunoase
103    activitati de constructii navale
104    exploatarea stufului
105    silvicultura si economia vanatului
106    fabricarea usilor, ferestrelor, caselor prefabricate si a panourilor pentru constructii
107    transporturi pe calea ferata
108    vinificatie, fabricarea alcoolului, bauturilor alcoolice, berii, drojdiei, amidonului, glucozei si a apei minerale
109    depozitarea  si transportul apei grele
111    la utiiizarea energiei electrice in medii normale
112    fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si altele
113    fabricarea mobilei din lemn, inclusiv a celei tapitate
114    exploatari si transporturi forestiere
115    industria confectiilor din textile, blana si piele
116    transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere
117    fabricarea chibriturilor

Offline

#3 2010-04-15 10:37:31

Bogdan
New member
Registered: 2010-04-15
Posts: 1

Re: NSSM-uri

Ca new entree am si  eu o intrebare: unde ar mai putea fi gasite aceste norme?

Offline

#4 2010-04-15 16:57:10

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Cea mai mare parte din ele se gasesc pe net in format electronic, dar le poti gasi la revista Obiectiv http://www.revistaobiectiv-ssm.ro/ sub forma de carti "Extrase din NSSM".

Offline

#5 2010-04-15 22:30:19

arbmed
New member
Registered: 2010-03-31
Posts: 4

Re: NSSM-uri

admin wrote:

Cea mai mare parte din ele se gasesc pe net in format electronic,.

unde?

Offline

#6 2010-04-16 08:53:05

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

De ce NSSM ai nevoie ?

Offline

#7 2010-04-16 21:50:31

arbmed
New member
Registered: 2010-03-31
Posts: 4

Re: NSSM-uri

sector sanitar
radiatii neionizante
binoculare

Offline

#8 2010-04-17 08:46:24

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Te pot ajuta numai cu

Norme de securitate a muncii pentru activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante

1.Prevederi generale
Continut
Art.1
Prezentele norme specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii în munca a personalului care îsi desfasoara activitatea la echipamentele tehnice care pot constitui surse de radiatii neionizante sau în vecinatatea acestora.
Scop
Art.2
Prevederile cuprinse în prezentele norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitati si desfasurarea proceselor de munca în conditii de securitate.
Domeniu de aplicare
Art.3
Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati la care se pot crea în mediul de munca radiatii neionizante superioare fondului natural, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitati.
Art.4
Aceste norme nu reglementeaza activitatile ce se desfasoara în medicina si sanatate în scop de diagnostic si tratament, în care caz se produce expunerea intentionata a pacientilor la diverse tipuri de radiatii neionizante (fizioterapie, diatermie, rezonanta magnetica nucleara etc.) .
Conexiunea cu alte acte normative
Art.5
Prevederile prezentelor norme se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
Art.6
Pentru activitatile nespecifice sau complementare activitatilor unde se utilizeaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii neionizante, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica normele specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*
Art.7
Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI.
Revizuirea prezentelor norme
Art.8
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificarilor de natura legislativa survenite la nivel national, a schimbarilor intervenite în tehnologia de lucru si a particularitatilor metodelor de lucru care urmeaza a fi reglementate din punctul de vedere al securitatii muncii.
2.Prevederi comune tuturor activitatilor care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante
2.1.Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
Art.9
La locurile de munca la care se utilizeaza surse de radiatii neionizante vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice generatoare de radiatii neionizante si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesara si au fost instruite din punctul de vedere al securitatii muncii.
Art.10
(1) La efectuarea operatiilor cu surse generatoare de radiatii neionizante vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical obligatoriu solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul în medii cu radiatii neionizante.
(2) Se interzice lucrul la sursele generatoare de radiatii neionizante, persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului si pielii, constatate la controlul medical si care sunt contraindicate pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate.
(3) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.
2.2.Instruirea personalului
Art.11
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii.
Art.12
Persoanele juridice si fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau în colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de securitate a muncii, în functie de specificul activitatilor care utilizeaza diverse surse de radiatii neionizante.
Art.13
În încaperile în care se desfasoara activitati cu surse generatoare de radiatii neionizante se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.
Art.14
În cadrul procesului de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se vor transmite toate informatiilor referitoare la:
- riscurile la care sunt expusi;
- partile periculoase ale surselor generatoare de radiatii neionizante;
- dispozitivele de protectie existente;
- mijloacele de protectie si de autoprotectie;
- modul de interventie în caz de avarii sau accidente;
- sistemele de avertizare/alarmare.
Art.15
Masurile de prim ajutor se vor stabili în functie de natura sursei de radiatii neionizante, cu avizul medicului de medicina a muncii sau cu competenta de medicina a muncii prin instructiuni proprii.
2.3.Dotarea cu echipament individual de protectie
Art.16
Dotarea cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor în functie de riscurile specifice fiecarui tip de activitate sau lucrare se va face conform prevederilor Normativului cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie aprobat prin Ordinul nr.225/21.07.1995 al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale.
Art.17
În spatiile de lucru în care exista pericolul aparitiei electricitatii statice, îmbracamintea si încaltamintea vor fi antistatice. Se interzice utilizarea îmbracamintei sintetice, generatoare de sarcini electrice.
Art.18
(1) La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus în vestiare special amenajate.
(2) Persoanele juridice sau fizice vor lua masuri, dupa caz, de curatare a echipamentului individual de protectie.
Art.19
Pe lânga echipamentul individual de protectie corespunzator, personalul lucrator care desfasoara activitati cu surse generatoare de radiatii neionizante va fi dotat, dupa caz, cu unguente de protectie pentru protejarea mâinilor.
Art.20
Personalului care lucreaza cu surse de radiatii neionizante i se va administra, dupa caz, alimentatie de protectie în conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii.
Art.21
Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzatoare , înainte de servirea mesei, lucratorii îsi vor spala mâinile si fata.
2.4.Organizarea locului de munca si a activitatilor
Art.22
Toate caile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute în stare de curatenie permanenta, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil pentru a se evita expunerea personalului lucrator la radiatiile periculoase.
Art.23
Se interzice accesul persoanelor neautorizate în spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante periculoase (peste limitele admisibile) .
Art.24
Activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante periculoase se vor desfasura în încaperi special amenajate si destinate.
Art.25
(1) În cazul în care o încapere serveste desfasurarii si altor activitati productive decât cele care utilizeaza surse de radiatii neionizante, sursele vor fi separate de restul spatiilor de lucru prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.
(2) Paravanele sau peretii despartitori se vor executa din materiale rezistente la foc, la temperaturi înalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cât mai mare sau cât mai mic, dupa caz.
(3) Ecranarea surselor de radiatii neionizante în vederea protejarii personalului lucrator se va realiza cu ecrane sau filtre din materiale cu specificitate de absorbtie corespunzatoare radiatiei fata de care se face protectia.
Art.26
Se interzice deteriorarea filtrelor, ecranelor, capacelor, carcaselor, becurilor, care acopera sursele de radiatii neionizante.
Art.27
Acolo unde sursele de radiatii neionizante exista în încaperi separate, pe usile încaperilor vor fi amplasate placute avertizoare de interzicere a accesului persoanelor straine în încaperi.
Art.28
Pentru sursele de radiatii neionizante pentru care exista indicatoare de securitate standardizate, usile încaperilor vor fi inscriptionate conform standardelor în vigoare.
Art.29
Peretii, tavanul, pardoseala, usile si ferestrele încaperilor în care functioneaza surse de radiatii neionizante vor fi, dupa caz, supuse unor amenajari speciale, în asa fel încât radiatiile generate de surse sa nu fie directionate spre personalul lucrator.
Art.30
Iluminatul încaperilor în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante se va realiza în asa fel încât sa se asigure acomodarea ochiului la solicitarile vizuale intense, de luminanta ridicata, acolo unde este cazul.
Art.31
Amplasarea surselor generatoare de radiatii neionizante, ale caror efecte nocive vizeaza ochii, se va face în asa fel încât ele sa fie la un nivel diferit de nivelul ochilor unei persoane care sta în picioare sau pe scaun în functie de operatia pe care o efectueaza.
Art.32
Sunt interzise introducerea si consumarea alimentelor în încaperile în care se lucreaza la producerea si fabricarea diverselor surse de radiatii neionizante (lampi, becuri, tuburi fluorescente etc.) cu substante toxice (mercur, halogeni, fosfor, miniu de plumb etc.) .
Art.33
Pentru servirea mesei si fumat vor fi amenajate încaperi speciale.
Art.34
La locurile de munca unde se lucreaza cu surse de radiatii neionizante se vor prevedea grupuri sociale dotate cu dusuri cu apa rece si calda.
Art.35
Verificarea periodica a starii de functionare si lucrarile de întretinere si reparatie a echipamentelor tehnice generatoare de radaitii neionizante vor fi efectuate numai de catre personal calificat si autorizat în acest scop, la solicitarea conducatorului locului de munca si conform unui grafic de revizie si reparatii, ce va fi respectat întocmai. Periodicitatea de executie a lucrarilor va fi cea mentionata de producatorul instalatiei.
Art.36
(1) Se interzice personalului care desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante sa intervina la surse în cazul aparitiei defectiunilor.
(2) Orice interventie la sursele de radiatii neionizante va fi efectuata de catre personal autorizat.
Art.37
La aparitia defectiunilor, personalul de deservire a echipamentului tehnic generator de radiatii neionizante va deconecta sursa de la retea si va anunta conducatorul locului de munca.
Art.38
Se interzice orice interventie la sursa de radiatii neionizante, atât timp cât aceasta se afla în functiune.
2.5.Protectia împotriva incendiilor si exploziilor
Art.39
La amenajarea spatiilor de lucru în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante, care pot genera incendii sau explozii, se vor aplica prevederile normelor PSI.
Art.40
Încaperile în care functioneaza surse de radiatii neionizante, care au efect caloric si deci exista pericolul producerii incendiilor, vor fi dotate cu stingatoare de incendiu.
Art.41
Se interzice depozitarea unor materiale usor inflamabile în spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante cu efect caloric.
Art.42
Se interzice accesul personalului lucrator cu flacara, foc sau tigari în spatiile de lucru cu surse de radiatii neionizante cu efect caloric, în medii de lucru cu pericol de incendii si explozii.
Art.43
În încaperile în care intensitatea radiatiilor calorice emanate depaseste limita maxima ( 1 cal/cm2/min.) se vor utiliza dispozitive pentru termoizolarea surselor respective sau pentru combaterea radiatiilor (usi racite cu apa, perdele de apa, dusuri de aer etc.) .
Art.44
În cazul lucrului cu surse de radiatii neionizante care utilizeaza gaze comprimate (hidrogen, azot, argon etc.) , tuburile de gaze comprimate vor fi depozitate si manevrate în conformitate cu prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati, precum si cu prevederile ISCIR în vigoare.
Art.45
Încaperile în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii neionizante, care pot genera incendii sau explozii, vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si de evacuare a aerului.
Art.46
În spatiile de lucru în care functioneaza surse de radiatii neionizante care pot genera incendii sau explozii, instalatiile electrice vor fi în constructie antiex.
2.6.Protectia împotriva electrocutarii
Art.47
(1) Fiecare echipament electric va avea o carcasa care sa asigure un grad de protectie de cel putin IP 3X, astfel încât sa nu poata fi atinse piesele aflate normal sub tensiune.
(2) Pentru prevenirea electrocutarii, la lucrul cu surse de radiatii neionizante vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electrosecuritate aflate în vigoare.
Art.48
Cablurile electrice vor fi pozate corespunzator si protejate împotriva deteriorarilor mecanice, termice etc.
Art.49
Se interzice deschiderea carcaselor la echipamentele aflate sub tensiune.
Art.50
Masele echipamentelor electrice vor fi legate la nul, ca masura principala de protectie împotriva electrocutarii prin atingerea indirecta, si la pamânt, ca masura suplimentara.
Art.51
Pe lânga legarea la pamânt, ca protectie suplimentara, se poate utiliza una din urmatoarele masuri:
- legare de echipotentialitate între echipamente;
- protectie automata la curenti de defect.
Art.52
(1) Sigurantele fuzibile vor fi calibrate la curentul nominal indicat de proiectantul echipamentului.
(2) Protectia automata maximala de curent va fi reglata sa actioneze la curentul de reglaj indicat de proiectant.
Art.53
Conductoarele electrice mobile vor avea tensiunea nominala de maximum 220 V si o izolatie întarita.
Art.54
(1) Circuitele cu tensiune mai mare de 0,4 KV vor fi protejate împotriva atingerii si se vor afla în interiorul unei singure carcase.
(2) Pe carcasa echipamentului care contine o tensiune mai mare de 0,4 KV se va inscriptiona vizibil "Pericol de electrocutare! Tensiune de ..... KV" (se va indica tensiunea nominala respectiva) .
Art.55
(1) Circuitele de comanda, semnalizare si sesizare, vor fi alimentate la o tensiune de maximum 24 V, dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.
(2) Transformatoarele separatoare vor fi conform standardelor În vigoare.
Art.56
Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor face numai dupa întreruperea alimentarii cu energie electrica, de catre electricienii de întretinere, instruiti si autorizati corespunzator.
Art.57
Interventiile planificate la partea electrica a echipamentelor tehnice generatoare de radiatii neionizante se vor face numai în baza unui ordin de serviciu sau a unui ordin scris al conducatorului electricienilor.
Art.58
(1) Instructiunile de lucru cu sursele generatoare de radiatii neionizante vor cuprinde si masurile de protectie împotriva pericolului de electrocutare.
(2) În instructiuni se va prevedea si modul de întrerupere a tensiunii electrice de catre personalul lucrator sau conducatorul locului de munca.
(3) La loc vizibil, vor fi montate placute avertizoare de interdictie, de admitere etc.
Art.59
Interventia la partile aflate normal sub tensiune va fi facuta numai dupa efectuarea, în ordinea data, a urmatoarelor operatii:
- scoaterea vizibila de sub tensiune a echipamentului generator de radiatii neionizante*;
- descarcarea condensatoarelor;
- luarea tuturor masurilor necesare pentru împiedicarea aparitiei accidentale a tensiunii;
- verificarea lipsei tensiunii;
- amplasarea unei o celule fotoelectrice de avertizare si prevederea unui sistem de interblocare în instalatiile electrice.
*Nota: Scoaterea vizibila de sub tensiune se poate realiza într-unul din urmatoarele moduri:
a) scoaterea fisei (stecherului) din priza de alimentare;
b) scoaterea sigurantelor fuzibile.
3. Prevederi specifice fiecarui tip de radiatii neionizante
3.1. Radiatii ultraviolete (UV)
Art.60
Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara la echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete, precum si activitatilor care se desfasoara în vecinatatea acestor surse.
Art.61
Valorile maxime admise ale expunerii la radiatiile ultraviolete sunt prevazute în Normele generale de protectie a muncii.
Art.62
Producatorii de echipamente tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete au obligatia de a indica parametrii tehnici si caracteristicile de emisie ale sursei, conform standardelor în vigoare.
Art.63
(1) Masurile de securitate care trebuie adoptate la utilizarea echipamentelor care constituie surse de radiatii ultraviolete difera în functie de caracteristicile echipamentului, de tipul si conditiile de utilizare ale acestuia.
(2) La lucrul cu sursele de radiatii ultraviolete utilizatorul va respecta întocmai informatiile furnizate de catre producatorul echipamentului, aflate în cartea tehnica, referitoare la caracteristicile utilajului, care vor fi completate cu instructiuni proprii de lucru.
Art.64
Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate pentru protejarea lucratorilor contra radiatiilor ultraviolete periculoase.
Art.65
(1) Amenajarea încaperilor în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete se va face astfel încât sa se evite reflexia sau difuzia accidentala a radiatiilor.
(2) Încaperile în care functioneaza surse de radiatii ultraviolete cu lungimi de unda scurte vor fi dotate cu instalatie de ventilare corespunzatoare pentru a se evita cresterea concentratiei de ozon peste valorile limita admise.
Art.66
(1) Peretii, tavanul si pardoseala încaperilor în care functioneaza surse de radiatii ultraviolete vor fi acoperite cu materiale care nu reflecta radiatiile ultraviolete, ci absorb aceste radiatii .
(2) Se interzice dotarea spatiilor de lucru în care exista surse de radiatii ultraviolete, cu mobilier sau echipamente tehnice cu suprafete lucioase. Se vor utiliza numai mobilier si/sau echipamente cu suprafete mate, cu coeficienti de reflexie cât mai mici.
Art.67
Amplasarea surselor pe fluxul tehnologic se va face în asa fel încât radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre usile de acces în încapere.
Art.68
(1) În cazul în care în aceeasi încapere functioneaza mai multe surse de radiatii ultraviolete se va realiza, dupa caz, separarea spatiilor dintre acestea, prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.
(2) Paravanele sau peretii despartitori vor fi confectionati din materiale rezistente la foc, la temperaturi înalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cât mai mic.
Art.69
În cazul în care nu este necesara separarea surselor de radiatii ultraviolete, echipamentele vor fi orientate astfel încât radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre câmpul vizual al operatorului care deserveste echipamentul respectiv sau al oricarei alte persoane aflate în vecinatate, evitându-se totodata, interferenta cu radiatiile provenite de la alte surse.
Art.70
La organizarea locului de munca, amplasarea surselor de radiatii ultraviolete se va face astfel încât nivelul radiatiilor incidente la ochi sau piele neacoperita, sa fie sub valorile maxime admise, indiferent de pozitia de lucru a operatorului.
Art.71
În zona în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii ultraviolete se interzice introducerea unor elemente optice reflectante sau difuzante precum si a unor materiale inflamabile, volatile si fotochimice.
Art.72
(1) Pentru lucrul cu surse de radiatii ultraviolete se interzice repartizarea persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii, constatate la controlul medical.
(2) Controlul medical periodic este obligatoriu si va fi efectuat conform prevederilor Ministerului Sanatatii.
Art.73
(1) Lucrul cu sursele de radiatii ultraviolete este permis numai lucratorilor instruiti, atât din punct de vedere profesional cât si al securitatii muncii.
(2) În cadrul procesului de instruire se vor transmite informatii referitoare la:
- riscurile la care sunt expusi
- partile periculoase ale sursei
- dispozitivele de protectie existente
- mijloacele individuale de protectie
- modul de interventie în caz de avarii sau accidente
- sistemele de avertizare/alarmare.
Art.74
În încaperile în care functioneaza surse de radiatii ultraviolet, se vor afisa, la loc vizibil, instructiuni specifice de securitate a muncii.
Art.75
(1) Efectuarea probelor tehnologice sau a reglajelor se va face în asa fel încât sa fie evitate emisiile accidentale de radiatii.
(2) Operatia de la punctul (1) se va efectua numai de catre personal autorizat, cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice, pentru a nu se produce modificarea parametrilor emisiei, propagarea radiatiei, reflexiile intempestive etc.
Art.76
(1) Mijloacele individuale pentru protectia ochilor (ochelari, viziere etc.) trebuie sa îndeplineasca cerintele esentiale de securitate si sa fie avizate si certificate din punctul de vedere al securitatii muncii pentru lucrul cu radiatiile ultraviolete, în functie de caracteristicile de emisie ale sursei.
(2) Factorul de transmisie spectral va fi astfel ales încât iluminarea energetica si expunerea energetica la nivelul ochiului sa fie sub valorile maxime admise, pentru fiecare lungime de unda a radiatiei ultraviolete.
(3) Filtrele ochelarilor trebuie sa absoarba radiatiile ultraviolete periculoase, sa nu se deformeze la caldura sau prin utilizare si sa fie incombustibile.
(4) Constructia ochelarilor, forma si dimensiunile lor trebuie sa ofere confortul necesar pentru lucru si sa împiedice penetrarea laterala a radiatiilor.
(5) Alegerea ochelarilor se va face în functie de lungimea de unda a radiatiei ultraviolete.
(6) Ochelarii vor fi însotiti de o eticheta pe care vor fi indicati parametrii si caracteristicile produsului.
Art.77
(1) Echipamentul individual de protectie va fi confectionat din fibre naturale, termorezistente, care nu se topesc sub actiunea caldurii si nu propaga flacara.
(2) Sunt interzise, pentru confectionarea echipamentului individual de protectie, materialele sintetice care sunt transparente la radiatiile ultraviolete.
Art.78
Pentru protectia mâinilor si a fetei se vor utiliza unguente de protectie, care absorb si disipeaza energia radiatiilor ultraviolete, reducând astfel pericolul aparitiei eritemelor.
3.2. Radiatii vizibile (optice) , cu referire speciala la laser
Art.79
Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara la echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii vizibile (optice) , cu referire speciala la laser.
Art.80
Prezentele prevederi se refera la radiatiille optice periculoase, cu indicatie speciala pentru radiatia laser*) si nu reglementeaza aspectele referitoare la radiatiile vizibile provenite de la sursele incandescente, fluorescente, fosforescente, arcurile electrice etc., pentru care exista reglementari în standardele si normele în vigoare.
Art.81
La evaluarea nivelului de risc laser, în scopul asigurarii protectiei personalului lucrator, se va lua în considerare clasificarea laserelor, conform normelor internationale recunoscute pe plan intern si parametrii emisiei lor:
a) mediul activ
b) lungimea de unda a radiatiei
c) puterea si densitatea maxima de putere la iesire
d) divergenta fascicolului (în cazul fascicolelor cu sectiune necirculara divergentele pe cele doua axe)
e) forma si dimensiunea fascicolului la iesire
f) existenta eventuala a unor sisteme de focalizare si distanta focala
*) Nota: Prezentele norme au în vedere clasificarea tehnica a laserilor în clasele I-IV, iar parametrii de emisie sunt prezentati în Normele de Medicina Muncii.
g) distanta de la sursa laser la punctul de lucru
h) pentru laserii În impulsuri:
- forma si durata impulsului
- energia unui impuls
- frecventa de repetitie a impulsurilor
- caracteristicile trenurilor de impulsuri
i) indicatii referitoare la dispozitivele de protectie si mijloacele de protectie prevazute pentru postul de lucru.
Art.82
(1) Masurile de securitate care trebuie adoptate la utilizarea instalatiilor laser difera, în functie de caracteristicile laserului, de tipul si conditiile de utilizare ale acestora.
(2) Pentru instalatiile laser din clasa 1 si 2 nu se prevad cerinte specifice de securitate în afara de instruirea corecta a personalului de deservire (operatori laser) privind interzicerea dirijarii fascicolului laser spre alte persoane si utilizarea mijloacelor individuale de protectie prevazute.
(3) Pentru instalatiile laser din clasele 3 si 4, unde exista riscurile de afectare a organului vizual, a pielii, precum si a tesuturilor interne, se prevad cerinte specifice de securitate, în functie de modul de utilizare si conditiile concrete în care se desfasoara activitati cu laser.
Art.83
(1) Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati de prelucrare cu instalatii laser are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate pentru protejarea lucratorilor contra radiatiilor nocive.
(2) În cazul în care tipul constructiv al laserului nu face posibila realizarea unor sisteme tehnice de izolare, ecranare sau a altor masuri generale de protectie, atunci se vor asigura mijloacele individuale de protectie împotriva radiatiei, zgomotului sau a altor noxe degajate în procesul de prelucrare.
Art.84
(1) Activitatile la instalatiile laser se vor desfasura în încaperi special amenajate si destinate.
(2) Prevederea de la alineatul (1) nu este necesara în cazul instalatiilor laser din clasa 1 si 2 (sub 1 mW) , utilizate pe santiere, pentru reglaje de instalatii industriale (aliniamente, tuneluri, interferometrie, aplicatii medicale, stiintifice etc.)
Art.85
(1) Amenajarea încaperilor în care se desfasoara activitati cu laser se va face astfel încât sa se evite reflexia sau difuzia accidentala a radiatiei - în special în cazul laserilor din clasele 3 si 4, cu emisie în ultraviolet, vizibil sau infrarosu.
(2) Peretii, tavanul si pardoseala vor fi acoperite cu materiale care nu reflecta lumina. Zugravelile si vopsitoriile pentru finisare se vor realiza cu materiale absorbante de lumina.
(3) Mobilierul si clantele usilor nu vor avea suprafete netede si lucioase.
(4) În încaperile în care se desfasoara activitati cu laseri din clasele 3 si 4 nu se vor depozita materiale usor inflamabile.
Art.86
Deschiderile încaperilor spre exterior nu vor fi pe axul radiatiei directe sau reflectate.
Art.87
(1) În cazul în care o singura încapere este destinata functionarii mai multor instalatii laser se va realiza, dupa caz, separarea spatiilor dintre acestea prin utilizarea de paravane sau pereti despartitori.
(2) Paravanele sau peretii despartitori se vor executa din materiale rezistente la foc, la temperaturi înalte, care sa nu degaje noxe chimice si sa prezinte un coeficient de reflexie cât mai mic.
Art.88
În cazul în care nu este necesara separarea prin pereti sau paravane despartitoare, instalatiile laser vor fi orientate astfel încât sa se excluda posibilitatea directionarii radiatiei laser de la o instalatie la alta.
Art.89
(1) Pentru amplasarea corecta a instalatiilor laser este necesara cunoasterea parcursului (traiectoriei) fasicolului laser deschis, a reflexiilor si difuziilor normale si accidentale ale acestuia.
(2) Determinarea parcursului fascicolului laser se va realiza numai cu mijloace specifice: hârtie fluorescenta pentru ultraviolete si infrarosu apropiat, folii de material plastic etc.
Art.90
În zona În care se efectueaza activitati cu laser se interzice introducerea în fascicolul laser a unor elemente optice reflectante sau difuzante, precum si a unor materiale usor inflamabile.
Art.91
Usile încaperilor în care se desfasoara activitati cu instalatii laser vor fi inscriptionate cu indicatoare de avertizare asupra pericolului radiatiei laser.
Art.92
(1) Orice instalatie laser va fi dotata cu indicatoare de avertizare asupra pericolului de radiatie, care vor fi plasate sub forma de eticheta în locuri vizibile.
(2) Indicatoarele de avertizare vor contine informatii referitoare la:
- clasa laserului
- puterea de iesire
- lungimea de unda
- apertura de iesire a radiatiei laser.
Art.93
(1) Mijloacele individuale pentru protectia ochilor (ochelari antilaser) trebuie sa îndeplineasca cerintele esentiale de securitate si sa fie avizate si certificate din punctul de vedere al securitatii muncii pentru lucrul cu laserul, în functie de caracteristicile acestuia.
(2) Filtrele vor fi absorbante la lungimea de unda a radiatei laser si vor trebui sa fie transparente în domeniul vizibil.
(3) Filtrele trebuie sa fie rezistente si sa nu se distruga la expunerea si iluminarea energetica laser.
(4) Grosimea filtrelor ochelarilor va fi determinata de nivelul de expunere si iluminare energetica laser si de factorul de atenuare a radiatiei laser în materialul din care sunt confectionate.
(5) Factorul de transmisie spectral va fi astfel ales încât iluminarea energetica si expunerea energetica a ochiului sa fie sub limitele maxime admisibile pentru fiecare laser, stabilite prin standardele sau regulile tehnice internationale recunoscute pe plan intern.
(6) Filtrele trebuie sa fie stabile la radiatii ultraviolete, caldura si sa fie incombustibile.
(7) Densitatea de putere va fi În limitele stabilite prin standardele sau regulile tehnice internationale recunoscute pe plan intern.
(8) Constructia ochelarilor trebuie sa împiedice penetrarea laterala a luminii si sa ofere confortul necesar pentru lucru.
Art.94
(1) În cazul În care exista posibilitatea ca în zona de lucru sa se depaseasca nivelul maxim de expunere pentru piele, atunci personalul implicat va utiliza, pe lânga ochelari de protectie adecvati, manusi de protectie si îmbracaminte adecvata.
(2) Mijloacele individuale pentru protectia pielii (halat, salopeta, manusi) se vor confectiona din materiale termorezistente care nu se topesc sub actiunea caldurii si nu propaga flacara.
(3) Culoarea acestor mijloace de protectie va fi închisa, cu suprafata matuita, pentru reducerea la minimum a coeficientului de reflexie.
Art.95
(1) Ochelarii trebuie sa fie însotiti de o eticheta pe care sa fie indicata densitatea optica si lungimea de unda.
(2) Folosirea ochelarilor este obligatorie la lucrul cu laserii din clasele 3b si 4, cu exceptia situatiilor în care mijloacele de protectie exclud posibilitatea depasirii expunerii maxime admise.
Art.96
La efectuarea activitatilor cu instalatii laser de tip deschis se vor adopta solutii tehnice de ecranare provizorie a fascicolului deschis al radiatiei si scoatere a pupitrului de comanda din zona periculoasa.
Art.97
Zona laser periculoasa va fi marcata si izolata corespunzator.
Art.98
Materialele din care se confectioneaza ecranele împotriva radiatiei laser vor îndeplini urmatoarele conditii:
a) vor fi absorbante pe lungimea de unda a radiatiei laser;
b) vor fi rezistente la foc si cu punct de topire ridicat;
c) nu vor degaja noxe chimice;
d) vor fi de culoare închisa si cu suprafata mata, pentru reducerea coeficientului de reflexie în cazul radiatiilor vizibile si invizibile;
e) pentru radiatiile vizibile pot fi utilizate, dupa caz, ecrane transparente care sa permita reperarea fascicolului de laser si vizualizarea operatiilor de prelucrare.
Art.99
În cazul în care, tipul constructiv al instalatiei laser nu permite practicarea unor solutii tehnice de ecranare a zonelor periculoase, iar la instalatiile respective se lucreaza cu sisteme de focalizare directa, pe lânga mijloacele individuale adecvate de protectie se va asigura si trimiterea periodica a personalului de deservire a instalatiilor laser pentru efectuarea consultatiilor si tratamentelor oftalmologice necesare.
Art.100
Pentru instalatiile laser de mare putere se vor adopta solutii tehnice de implementare a unor dispozitive de avertizare asupra intrarii personalului în zona periculoasa, în cazul în care acestea nu au fost prevazute prin proiectare.
Art.101
(1) Pentru lucrul la instalatiile laser se interzice repartizarea femeilor gravide, precum si a persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii, constatate la controlul medical si care sunt considerate contraindicate pentru desfasurarea activitatii în conditii de securitate.
(2) Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.
Art.102
Lucrul la instalatiile laser este permis numai lucratorilor special instruiti si autorizati.
Art.103
În cadrul procesului de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se vor transmite toate informatiile referitoare la riscurile la care sunt expusi, partile periculoase ale instalatiilor, dispozitivele de protectie si modul de interventie în caz de avarii sau accidente.
Art.104
În încaperile în care se desfasoara activitati cu instalatii laser se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.
Art.105
Accesul în încaperile în care se desfasoara activitati cu instalatii laser este permis numai persoanelor autorizate.
Art.106
Personalul de deservire a instalatiilor laser nu va purta în timpul lucrului obiecte care pot reflecta radiatia directa: ceasuri, nasturi de metal, catarame, bijuterii etc.
Art.107
Reglarea instalatiei laser se va realiza astfel încât sa se evite emisiile accidentale de radiatii.
Art.108
Manipularea pieselor, manevrele la instalatii, reglajele necesare si alte interventii la instalatiile laser se vor efectua numai de catre personalul autorizat cu respectarea stricta a instructiunilor tehnologice pentru a nu se produce modificarea parametrilor emisiei, propagarea radiatiei, reflexiile intempestive etc.
Art.109
La efectuarea operatiilor de aliniere si reglare care preced emisiile laser puternice se pot folosi atenuatoare sau laseri de mica putere, coaxiali cu laserul principal.
Art.110
La instalatiile laser de tip închis (protejat) comanda de declansare a fascicolului laser se va da numai dupa obturarea dispozitivului optic de vizare si dupa asigurarea etansarii incintei de lucru.
Art.111
În cazul în care se lucreaza cu incinte deschise, comanda de declansare a fascicolului laser se va da numai dupa echiparea corespunzatoare a operatorului laser cu mijloacele individuale de protectie prevazute si numai dupa asigurarea, ca în încapere nu se afla alte persoane neprotejate.
Art.112
Se interzice a se privi în radiatia laser si a se alinia laserul cu ochiul liber, privind axial sau paraaxial în cavitate.
3.3.Radiatii infrarosii (RI)
Art.113
Prezentele reglementari se aplica activitatilor care se desfasoara în sectoarele calde (prelucrari la cald, tratamente termice, sudare, uscarea vopselelor si emailurilor, fabricarea sticlei) si tuturor activitatilor în care se utilizeaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii (cunoscute si sub denumirea de radiatii calorice) .
Art.114
Valorile maxime admise pentru expunerea la radiatiile infrarosii sunt prezentate în Normele generale de protectie a muncii.
Art.115
Conducerea la nivelul persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii, are obligatia de a asigura masurile si mijloacele de protectie adecvate, în vederea protejarii lucratorilor împotriva acestui tip de radiatii neionizante.
Art.116
(1) Încaperile în care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi amplasate în cladiri fara etaje, cu respectarea normelor PSI În vigoare.
(2) Încaperile vor avea cel putin un perete exterior.
Art.117
La amenajarea încaperilor în care se desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii (calorice) , pentru protejarea personalului lucrator împotriva radiatiilor calorice, se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind capitolul de microclimat.
Art.118
(1) Încaperile vor fi prevazute cu ferestre cu posibilitate de deschidere a unor suprafete mari, în vederea asigurarii ventilatiei naturale corespunzatoare.
(2) Suplimentar, încaperile vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica de introducere si evacuare a aerului.
Art.119
(1) Încaperile vor fi dotate cu sisteme de protectie contra radiatiilor infrarosii (paravane antiradiante, sisteme de racire cu aer sau apa etc.) care trebuie sa functioneze permanent.
(2) Orice defectiune la nivelul acestor sisteme va fi remediata de personalul de întretinere specializat.
Art.120
(1) Pardoselile încaperilor în care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi rezistente la temperaturi ridicate, netede si nealunecoase.
(2) La lucrari speciale cu surse de radiatii infrarosii (sudura, taiere, lipire etc.) personalul lucrator va sta pe un covor de cauciuc captusit cu pâsla (sau alt material) ignifugat sau pe covoare de orice alt material electro-termoizolant.
Art.121
Caile de acces în zonele de lucru vor fi în permanenta mentinute libere, curate si marcate vizibil, în vederea prevenirii accidentelor de munca.
Art.122
Spatiile de lucru în care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari, vor fi prevazute cu grupuri sanitare proprii, vestiare, dusuri, spalatoare si post de prim ajutor, iar la locurile de munca cu peste 100 de femei pe schimb, se vor amenaja încaperi destinate igienei intime a femeilor, conform reglementarilor Ministerului Sanatatii si Normelor generale de protectie a muncii.
Art.123
(1) Se interzice persoanelor neautorizate accesul în spatiile de lucru cu surse de radiatii infrarosii.
(2) Pe usile încaperilor în care functioneaza echipamente tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii, vor fi montate tablite avertizoare si indicatoare de securitate, conform standardelor în vigoare.
Art.124
În încaperile de lucru cu surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari, depozitarea si manipularea unor materiale inflamabile, gaze combustibile etc. se vor efectua cu respectarea prevederilor normelor PSI, a normelor ISCIR, precum si a Normelor generale de protectie a muncii.
Art.125
Echipamentele de orice tip, care constituie surse de radiatii infrarosii , vor fi bine etansate si izolate termic, în asa fel încât temperatura maxima admisa, pentru partile de care se poate atinge personalul lucrator, sa nu depaseasca:
-pentru parti metalice: + 55 0C
-pentru parti din ceramica sau sticla: + 65 0C
-pentru parti din material plasatic: + 75 0C.
Art.126
(1) Acolo unde temperatura suprafetelor metalice, cu care personalul lucrator poate veni în contact, depaseste 55 0C, vor fi montate placute de avertizare asupra pericolului de accidente.
(2) Echipamentele vor fi împrejmuite cu paravane din plasa de sârma, perdele de aer, ecrane pentru a preveni atingerile întâmplatoare.
Art.127
Echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii infrarosii (cuptoare electrice cu arc, cuptoare electrice cu inductie, cuptoare Siemens -Martin etc.) vor fi dotate cu dispozitive de racire cu apa, în vederea reducerii nivelului radiatiilor calorice.
Art.128
În fata usilor cuptoarelor vor fi montate paravane din materiale reflectante (tabla sau folie de aluminiu) lustruite si cu suprafata curata, în vederea realizarii unui indice de reflexie crescut al radiatiei.
Art.129
(1) Conducerea persoanelor juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii, are obligatia de a afisa la locul de munca, instructiunile tehnologice si de securitate a muncii, conform documentatiei tehnice furnizate de proiectantul sursei, precum si de firma producatoare; la locurile de munca vor fi afisate si instructiunile proprii, conform tehnologiei si sursei de radiatii utilizate.
(2) Persoanele care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii vor respecta întocmai instructiunile de la punctul (1) , în vederea prevenirii accidentelor de munca.

Continuare

Offline

#9 2010-04-17 08:51:38

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Continuare

Norme de securitate a muncii pentru activitatile care utilizeaza surse generatoare de radiatii neionizante

Art.130
(1) Punerea în functiune si orice interventie (reparatii, revizii, modificari, încercari etc.) la echipamentele tehnice se vor efectua numai de catre personal autorizat si instruit în acest scop, cu respectarea întocmai a instructiunilor tehnologice.
(2) La constatarea oricarei defectiuni, personalul de deservire a instalatiei sau a echipamentului îl va anunta imediat pe conducatorul locului de munca, iar acesta va desemna persoana sau persoanele autorizate sa remedieze defectiunea.
Art.131
(1) La locurile de munca unde functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi repartizate persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care cunosc instalatiile, echipamentele si procedeele de lucru, sunt calificate si autorizate pentru a executa activitati în acest domeniu si care au fost instruite din punctul de vedere al securitatii muncii.
(2) Se interzice repartizarea femeilor la locurile de munca în care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu degajari calorice mari (sudarea la cald a pieselor mari de fonta, cuptoare de turnatorie etc.) .
Art.132
(1) Se interzice, pentru lucrul cu surse de radiatii infrarosii, repartizarea persoanelor care prezinta afectiuni ale ochiului sau pielii.
(2) Controlul medical periodic este obligatoriu si va fi efectuat conform prevederilor Ministerului Sanatatii.
Art.133
(1) Personalul lucrator va fi dotat cu echipamentul individual de protectie, conform Normativului - cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie pentru radiatiile emise.
(2) Echipamentul individual de protectie va fi confectionat din materiale incombustibile si ignifugate, reflectante, rezistente la temperaturi ridicate.
Art.134
(1) Pentru protectia ochilor, personalul lucratorilor va fi dotat cu ochelari, viziere etc.
(2) Ochelarii vor fi confectionati din sticla filtranta, care sa absoarba în întregime radiatiile periculoase.
(3) Ochelarii vor avea caracteristici constructive si functionale adecvate specificului activitatii desasurate.
Art.135
Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii au obligatia de a asigura curatarea si înlocuirea echipamentului individual de protectie care prezinta pete de substante inflamabile, grasimi, ulei etc.
Art.136
Personalului lucrator care desfasoara activitati cu surse de radiatii infrarosii (calorice) i se va administra lichide de protectie (apa carbogazoasa salina etc.) .
Art.137
Pentru protectia mîinilor personalul lucrator va fi dotat cu unguente de protectie.
3.4.Radiatii electromagnetice de radiofrecventa (RF) si microunde (MU)
Art.138
Prezentele reglementari se aplica activitatilor cu surse generatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa (RF) si microunde (MU) în domeniul de frecventa cuprins între 0,1 - 300.000 MHz, produse de emitatori de radiodifuziune, televiziune, emitatori pentru comunicatii profesionale, statii de radiolocatie, instalatii cu microunde, instalatii cu curenti de înalta frecventa si alte activitati care se desfasoara la echipamente tehnice ce pot constitui surse artificiale de astfel de radiatii în mediul de munca.
Art.139
Valorile maxime admise pentru expunerea la radiatiile electromagnetice de radiofrecventa si microunde, exprimate prin intensitatea eficace a câmpului neperturbat si densitatea de putere echivalenta sunt prezentate în Normele generale de protectie a muncii.
Art.140
(1) Masurarea cîmpului electromagnetic de radiofrecventa si microunde se va efectua în conditiile în care echipamentele emitatoare functioneaza la puterea maxima.
(2) Daca emitatorii au mai multe regimuri de lucru care se deosebesc prin parametrii generati sau când acestia pot emite pe sisteme de antene diferite, masurarea se va face pentru fiecare regim în parte.
(3) Alegerea metodei si a aparaturii de masurare se va face, în functie de frecventa si caracteristicile câmpului (câmp apropiat sau îndepartat) , precum si de forma undei (unde continue, unde modulate în impulsuri sau amplitudine si cu frecvente diferite) .
Art.141
Se exclud de la masurari echipamentele la care sursa de radiatii are puterea nominala, conform datelor din documentatia tehnica, mai mica de:
-2,5 W pentru domeniul de frecventa cuprins între 0,1 - 3 MHz;
-400 mW pentru domeniul de frecventa cuprins între 3 - 30 MHz;
-100 mW pentru domeniul de frecventa cuprins între 30 - 50 MHz;
-25 mW pentru domeniul de frecventa cuprins între 50 - 300 MHz;
-100 mW pentru domeniul de frecventa cuprins între 300 - 300.000 MHz.
Art.142
(1) În timpul efectuarii masuratorilor, personalul care deserveste sursele va fi îndepartat din zona de masurare.
(2) Persoanele care efectueaza masurarea nu vor sta între sursa de emisie a radiatiilor si sonda aparatului de masurare.
(3) Masuratorile vor fi efectuate conform standardelor în vigoare.
Art.143
Rezultatele masurarilor vor fi consemnate într-un buletin de masurare, care va cuprinde:
- data si locul masurarii
- durata masurarii
- parametrii sursei emitatoare
- conditiile meteorologice
- parametrii masurati
- valorile constatate
- metoda si tipul de aparat utilizat la efectuarea masurarii
- persoana care a efectuat masurarea
- observatii, constatari si aprecieri comparative cu valorile maxime admise.
Art.144
(1) Utilajele si instalatiile situate în cladiri care pot constitui surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi amplasate în încaperi separate de alte procese tehnologice sau în incinte ecranate.
(2) La amplasarea în încaperi a echipamentelor respective se va urmari asezarea lor în zone diferite, pe frecvente.
(3) Echipamentele vor fi amplasate în asa fel încât, distantele dintre ele sa nu determine aparitia unui cumul de câmpuri de radiatie periculoasa.
Art.145
În încaperile în care functioneaza surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde se va asigura o ventilare artificiala de la nivelul solului de cel putin patru schimburi de aer pe ora.
Art.146
Peretii, ferestrele, usile, plafonul si podeaua încaperilor în care functioneaza sursele, vor fi prevazute cu armaturi metalice, care sa previna pericolul propagarii radiatiilor în exterior sau în spatiile de lucru învecinate.
Art.147
Pardoseala încaperilor în care sunt amplasate sursele va fi mentinuta în stare de curatenie permanenta .
Art.148
În încaperile de lucru în care pardoseala se umezeste în permanenta (ex.la tratamentele termice - calire cu curenti de înalta frecventa) sau este executata din materiale cu inertie termica (piatra, beton) , aceasta va fi acoperita cu gratare de lemn sau alte materiale termoizolante.
Art.149
(1) Accesul în spatiile de lucru destinate surselor va fi permis numai persoanelor autorizate.
(2) Se interzice accesul sau stationarea persoanelor neautorizate în spatiile de lucru în care functioneaza surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde.
Art.150
(1) Usile spatiilor de lucru în care functioneaza sursele vor fi prevazute cu placute si inscriptii privind interzicerea accesului persoanelor neautorizate.
(2) Deschiderea usilor se va realiza în directia necesara evacuarii personalului, în caz de urgenta.
Art.151
Zonele care prezinta pericol de expunere la radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi delimitate prin marcaje vizibile si inscriptionate cu placute avertizoare.
Art.152
Echipamentele si instalatiile care constituie surse, precum si diferitele componente ale acestora (generatoare, transformatoare, cabluri de alimentare etc.) vor fi ecranate corespunzator, în vederea diminuarii si/sau eliminarii pericolului de propagare/transmitere a radiatiilor în spatiul de lucru.
Art.153
(1) Ecranele vor fi realizate din tabla sau tesaturi metalice tip plasa, din cupru, alama, inox, dural etc.
(2) Nu se vor utiliza ecrane din materiale plastice, care nu sunt eficiente.
Art.154
Pentru a se evita propagarea radiatiilor în mediul de munca, periodic, se vor verifica izolatiile tuturor îmbinarilor cablurilor , integritatea subansamblurilor si a partilor componente ale echipamentelor, conform specificatiilor din instructiunile de lucru.
Art.155
(1) Echipamentele generatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi revizuite periodic, în vederea mentinerii parametrilor tehnologici si a prevenirii accidentelor de munca.
(2) Echipamentele uzate vor fi înlocuite, acestea constituind surse de radiatii electromagnetice nedorite si necontrolabile, perturbatoare.
Art.156
Statiile de producere a energiei electrice de înalta frecventa, medie sau joasa frecventa, cu racord direct sau indirect la reteaua industriala, împreuna cu echipamentele si instalatiile aferente vor fi transportate, montate, puse în functiune pentru probe si dare în exploatare-întretinere, numai pe baza documentatiei tehnice, furnizata de firma producatoare.
Art.157
Punerea în functiune, exploatarea si întretinerea echipamentelor care constituie surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi asigurate de catre personal calificat, autorizat si instruit din punctul de vedere al securitatii muncii.
Art.158
Se interzice interventia la orice fel de tip de antena emitatoare de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde, în timpul functionarii sale (emisie) , precum si la echipamentele de transfer al energiei de radiofrecventa catre antene (feedere, ghiduri de unda, cabluri etc.) .
Art.159
Întreaga instalatie electrica a echipamentelor va fi legata la centura de împamântare, conform normelor si standardelor în vigoare.
Art.160
Sunt interzise îndepartarea sau deteriorarea tuturor paravanelor sau a ecranelor surselor, care ar conduce la propagarea radiatiilor în spatiile de lucru
Art.161
Orice interventie la echipamentele care constituie surse de radiatii se va face cu scoaterea partiala sau totala de sub tensiune, dupa caz.
Art.162
Toate piesele si cablurile electrice vor fi izolate corespunzator tensiunilor de lucru.
Art.163
Instalarea conductorilor de înalta tensiune se va face cu respectarea întocmai a reglementarilor RENEL, în vederea prevenirii accidentelor pe toata durata functionarii si exploatarii lor.
Art.164
La punerea în functiune, exploatarea si întretinerea echipamentelor care constituie surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde vor fi respectate prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea si utilizarea energiei electrice, precum si pentru fabricarea componentelor si echipamentelor e__lectronice, electrotehnice si materialelor electroizolante.
Art.165
Se interzice repartizarea pentru lucrul cu sursele de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde a persoanelor care prezinta boli cronice ale sistemului nervos central, boli psihice, afectiuni cronice ale aparatului cardiovascular, afectiuni endocrine, si afectiuni ale ochiului.
Art.166
La locurile de munca în care se lucreaza cu sursele de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde, vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de lucru cu sursele în care vor fi incluse si masurile de prevenire a accidentelor de munca si bolilor profesionale, precum si modul de actionare în caz de avarii sau accente.
Art.167
Dotarea lucratorilor cu echipamentul individual de protectie se va face în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie pentru activitatile cu diverse surse de radiatii electromagnetice de radiofrecventa si microunde.
3.5. Câmpuri electrice si magnetice de joasa tensiune
Art.167
Prezentele reglementari se aplica activitatilor la care apar câmpuri electrice si magnetice statice si variabile în timp, de joasa frecventa si, în special, la frecventa industriala de 50 Hz (generatoare de putere, sisteme de transformare, de transmisie si distributie a curentului electric, procese industriale care folosesc curenti de inductie, echipamente de încalzire cu curent electric de înalta tensiune etc.) .
Art.168
Valorile maxime admise pentru parametrii câmpului electric si magnetic de joasa frecventa sunt prevazute în Normele generale de protectie a muncii.
Art.169
Masurarea câmpurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va face conform standardelor în vigoare.
Art.170
Masurarea parametrilor câmpurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va efectua în conditii de functionare normala a echipamentelor care constituie surse de astfel de câmpuri.
Art.171
Masurarea câmpurilor electrice si magnetice de joasa frecventa se va face cel putin o data pe an sau în urmatoarele situatii:
- la punerea În exploatare a unor echipamente noi;
- la producerea unor modificari în constructia, amplasarea sau regimul de lucru al echipamentelor;
- dupa efectuarea oricaror lucrari de reparatii si revizii care pot determina schimbarea parametrilor de functionare a echipamentelor.
Art.172
În cazul în care echipamentele au mai multe regimuri de lucru care se deosebesc prin parametrii generati, masurarile trebuie sa se faca pentru fiecare regim de lucru În parte.
Art.173
În timpul efectuarii masuratorilor, personalul lucrator va fi îndepartat din zona de masurare.
Art.174
Persoanele care efectueaza masurarile nu se vor afla între sursa de câmp si sonda aparatului de masurat, pentru a nu perturba cÂmpurile.
Art.175
Persoanele juridice sau fizice care desfasoara activitati la echipamentele care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa au obligatia de a asigura toate masurile si mijloacele de protectie adecvate, pentru protejarea lucratorilor.
Art.176
La activitatile cu echipamente care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi respectate prevederile Normelor specifice de securitate a muncii pentru producerea, transportul, distributia si utilizarea energiei electrice.
Art.177
(1) Echipamentele care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice puternice (peste limitele maxime admise) vor fi amplasate în încaperi separate de alte procese tehnologice.
(2) Atunci cînd în aceeasi încapere functioneaza mai multe surse de cîmpuri electrice si magnetice, acestea vor fi amplasate în asa fel încât distantele dintre ele sa nu determine aparitia unui cumul de câmpuri.
Art.178
Peretii, ferestrele si usile în care functioneaza surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi prevazute cu armaturi sau plase metalice care sa previna pericolul de dispersare a energiei în spatiile de lucru învecinate.
Art.179
În încaperile de lucru în care functioneaza surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa pentru sectoare calde, pardoseala si balustradele scarilor de acces spre echipamente vor fi realizate din materiale termoizolante.
Art.180
Dupa caz, în încaperile în care functioneaza surse de cîmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa, pardoseala va fi acoperita cu covoare electroizolante.
Art.181
(1) Usile spatiilor de lucru în care functioneaza surse de câmpuri electrice si magnetice puternice vor fi mentinute închise sub cheie.
(2) Cheia de la usile spatiilor de lucru va fi încredintata conducatorului locului de munca, care, dupa caz, va permite accesul la echipamente personalului autorizat sa efectueze lucrari în zona respectiva.
Art.182
Usile spatiilor de lucru în care functioneaza surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa tensiune vor fi prevazute cu placute si inscriptii privind interzicerea accesului persoanelor neautorizate.
Art.183
Prin instructiuni proprii de lucru se vor specifica si conditiile de acces în spatiile de lucru cu surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa.
Art.184
Caile de acces la surse vor fi mentinute în permanenta curate, libere si bine delimitate prin marcaje vizibile.
Art.185
Dupa caz, în cadrul proceselor automatizate, panoul de comanda al echipamentelor va fi amplasat într-o încapere special amenajata (camera de comanda) .
Art.186
Echipamentele si instalatiile care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa, precum si diferitele componente ale acestora (generatoare, transformatoare, cabluri de alimentare etc.) vor fi ecranate corespunzator, în vederea diminuarii si/sau eliminarii pericolului de dispersie a câmpurilor.
Art.187
Pentru reducerea posibilitatilor de aparitie a descarcarilor capacitive, echipamentele si toate obiectele conductoare aflate în zona câmpului electric vor fi legate la pamânt.
Art.188
Orice interventie la sursele care pot genera câmpuri electrice si magnetice (punere în functiune, scoatere din functiune, revizii, reparatii, supraveghere si urmarire permanenta etc.) vor fi efectuate numai de catre personal calificat, autorizat si instruit cu respectarea instructiunilor tehnologice si a regulamentelor de organizare, exploatare si functionare proprii unitatii în care se afla sursele.
Art.189
(1) Pentru lucrul cu surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa se interzice repartizarea femeilor gravide, precum si a persoanelor care poarta implante metalice si stimulatoare cardiace.
(2) Controlul medical la angajare, ca si cel periodic sunt obligatorii si se vor desfasura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.
Art.190
Lucrul la echipamentele care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa este permis numai lucratorilor special instruiti si autorizati.
Art.191
Instruirea lucratorilor pentru lucrul cu surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa precum si pentru interventii în caz de avarii sau accidente se va efectua pe baza instructiunilor elaborate de persoanele fizice sau juridice.
Art.192
În încaperile în care se desfasoara activitati cu surse de cîmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa se vor afisa la loc vizibil instructiuni specifice de securitate a muncii.
Art.193
Se interzice stationarea inutila a personalului lucrator în zonele în care exista pericol de expunere la câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa.
Art.194
Se interzic fumatul, intrarea cu flacara deschisa sau depozitarea unor materiale inflamabile, combustibile, în zonele de lucru cu surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa.
Art.195
Personalul care desfasoara activitati în cîmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa va fi dotat cu echipament individual de protectie electroizolant, conform Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie.
Art.196
În functie de intensitatea câmpului magnetic generat de sursa, personalul de deservire va fi amplasat la o distanta care sa conduca la diminuarea expunerii nedorite la actiunea câmpurilor magnetice.
Art.197
La organizarea activitatii cu surse de câmpuri magnetice si electrice se vor lua toate masurile necesare care sa determine reducerea timpului efectiv de lucru, în scopul diminuarii expunerii la actiunea câmpurilor.
4. Prevederi de proiectare
Art.198
În activitatea de conceptie si proiectare a echipamentelor tehnice care constituie surse de radiatii neionizante se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii, normelor PSI, Normelor specifice de securitate a muncii pentru radiatii neionizante precum si prevederile standardelor de securitate a muncii.
Art.199
Prevederile cuprinse în acest capitol constituie cerinte minime de proiectare, în vederea asigurarii nivelului de securitate necesar în cadrul lucrului cu radiatii neionizante, luând în considerare pericolele existente si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, pe baza evolutiei stiintei si tehnologiei în domeniu, pentru îmbunatatirea nivelului de securitate a muncii.
Art.200
Echipamentele tehnice în care sunt încorporate surse de radiatii neionizante vor fi dotate din proiectare cu dispozitive de descarcare a electricitatii statice.
Art.201
Echipamentele tehnice în care sunt încorporate surse de radiatii ultraviolete vor fi prevazute din proiectare cu dispozitive care sa întrerupa alimentarea sursei si deci emisia de radiatii, atunci când nivelul emisiei depaseste limitele maxime admise.
Art.202
Sursele de radiatii ultraviolete care nu emit concomitent si radiatii vizibile vor fi prevazute cu dispozitive de avertizare sonora, care vor functiona pe tot timpul emisiei, pentru a nu permite accesul personalului lucrator în zona periculoasa.
Art.203
Echipamentele tehnice care constituie surse de radiatii ultraviolete vor fi prevazute cu ecrane din materiale absorbante pe lungimea de unda a radiatiilor ultraviolete periculoase si transparente pentru restul spectrului.
Art.204
La amplasarea echipamentelor care constituie surse de radiatii ultraviolete este necesara cunoasterea caracteristicilor de emisie ale radiatiei, precum si a fenomenelor de reflexie si difuzie pentru a preveni expunerile accidentale.
Art.205
La proiectarea fluxurilor tehnologice care includ si utilizarea surselor de radiatii ultraviolete se vor adopta solutii tehnice privind amplasarea surselor pe flux, în asa fel, încât radiatiile ultraviolete sa nu fie directionate spre usile de acces ale încaperilor de lucru.
Art.206
La alegerea solutiilor tehnice de ecranare (carcasare) a surselor de radiatii ultraviolete se va tine cont
de particularitatile sursei, precum si de particularitatile procesului tehnologic.
Art.207
Se vor prevedea, din faza de proiect, materialele din care se executa peretii, pardoseala si tavanul încaperilor în care functioneaza surse de radiatii ultraviolete. Aceste materiale trebuie sa fie absorbante de radiatii si sa împiedice reflexia sau difuzia accidentala a radiatiilor. Materialele vor avea un coeficient de reflexie cât mai mic.
Art.208
La proiectarea locurilor de munca se vor adopta solutii tehnice care sa nu permita incidenta radiatiilor ultraviolete periculoase la ochi si piele, indiferent de pozitia operatorului în timpul lucrului.
Art.209
Încaperile în care exista pericolul acumularii de noxe chimice, peste concentratia maxima admisa, rezultate din procesele tehnologice care utilzeaza surse de radiatii ultraviolete, vor fi dotate cu instalatii de ventilare, de introducere si evacuare a aerului.
Art.210
La proiectarea instalatiilor laser se vor respecta cerintele de securitate prevazute prin standardele internationale recunoscute, pentru fiecare tip de laser.
Art.211
Amplasarea instalatiilor laser se va realiza astfel încât traiectoria fascicolului laser sa fie la un nivel diferit de nivelul ochilor unei persoane, care sta în picioare sau pe scaun, în functie de operatia pe care o efectueaza.
Art.212
Proiectul instalatiilor laser trebuie sa cuprinda referiri nu numai la functionarea curenta a acestora, dar si la interventiile necesare pentru întretinerea corespunzatoare.
Art.213
Zonele periculoase ale instalatiilor laser se vor proteja prin ecranari adecvate si vor fi dotate cu sisteme de avertizare.
Art.214
Instalatiile laser vor fi prevazute cu o carcasa de protectie care sa împiedice accesul personalului de deservire la radiatia laser periculoasa.
Art.215
Daca în timpul functionarii instalatiei laser, un releu de blocare este scos din functie prin înlaturarea partii asociate din carcasa de protectie sau prin alta metoda, se va produce un semnal vizual sau audio de avertizare.
Art.216
Orice parte a carcasei care poate fi îndepartata si nu este protejata cu relee de blocare va fi asigurata astfel încât ,înlaturarea sau deplasarea ei sa necesite folosirea unor scule mecanice specializate.
Art.217
Orice instalatie laser din clasele 3a, 3b si 4 va fi prevazuta cu un dispozitiv de semnalizare sonora sau vizuala de avertizare care sa functioneze atunci când instalatia laser lucreaza.
Art.218
Daca instalatia laser si sursa de alimentare se afla la o distanta mai mare de 2 m una fata de cealalta, trebuie ca fiecare din acestea sa fie prevazuta cu mijloace de avertizare sonora sau vizuala.
Art.219
Instalatiile laser din clasele 3a, 3b si 4 vor avea încorporat cel putin un obturator sau atenuator capabil sa previna accesul operatorului la instalatia laser.
Art.220
Punctele de acces vizual sau ecranele de afisare încorporate în instalatiile cu laser trebuie prevazute cu mijloace de atenuare care sa împiedice accesul personalului la radiatia laser, peste limita de emisie admisa, corespunzatoare clasei 1 de risc laser.
Art.221
Instalatiile laser din clasele 3a, 3b si 4 vor fi dotate cu dispozitive de blocare electromecanice care sa nu permita punerea în functiune a instalatiei atunci când cheia de comanda este îndepartata.
Art.222
Instalatiile laser de mare putere vor fi echipate cu un conector pentru blocarea de la distanta.
Art.223
Sursele de alimentare laser care contin condensatoare de energie vor fi prevazute cu circuite de descarcare a condensatoarelor în momentul decuplarii sursei de la reteaua de alimentare.
Art.224
(1) Pentru instalatiile laser din clasele 3 si 4 se vor prevedea sisteme de blocare prin care sa se realizeze oprirea automata a functionarii instalatiei la intrarea personalului de deservire în zona periculoasa.
(2) Se vor prevedea, de asemenea, solutii tehnice care sa nu permita declansarea comenzii de pornire a instalatiei în cazul în care exista persoane situate în zona laser periculoasa.
(3) Pupitrul de comanda si control va fi amplasat în afara zonei periculoase.
Art.225
În cazul laserilor cu baleiaj, comanda directiei fascicolului laser va fi automata si subordonata unor dispozitive optice (oglinda basculanta etc.) . Oprirea accidentala a baleiajului va determina simultan si încetarea emisiei.
Art.226
(1) Pentru protectia împotriva radiatiilor electromagnetice se vor adopta solutii tehnice de ecranare sau carcasare a surselor generatoare de câmpuri electromagnetice (blocul de alimentare, sistemul de comanda si control, bateriile de condensatoare etc.) .
(2) Alegerea ecranelor ( carcaselor) se va face în functie de particularitatile sursei (gama de unde, puterea lor) si particularitatile procesului tehnologic, astfel încât sa se respecte principiile radiofizice de reflexie sau absorbtie a energiei electromagnetice.
Art.227
Carcasele metalice ale subansamblurilor generatoare de cÂmpuri electromagnetice (tuburi electronice cu tensiuni anodice, baterii de condensatoare etc.) vor fi prevazute cu sisteme de decuplare automata a tensiunii la deschiderea usilor.
Art.228
La constructia ecranelor se va tine cont de faptul ca orificiile (guri de observare, usi etc.) cât si eventualele fisuri de-a lungul îmbinarilor, daca sunt mai mari decât lungimea de unda a radiatiei electromagnetice, pot fi considerate ca radiatori cu fante.
Art.229
Pentru instalatiile laser de mare putere care lucreaza cu tensiuni mai mari de 20KV se vor adopta solutii tehnice prin care sa se realizeze protectia împotriva radiatiilor ionizante:
- timpul de expunere la sursa sa fie minim posibil;
- manipularea de la distanta;
- ecranele de protectie ale surselor sa fie construite din materiale care sa atenueze fascicolul de radiatii în raport cu densitatea sa;
- limitatorul de fascicol;
- dispozitive care sa întrerupa emisia radiatiilor în caz de necesitate.
Art.230
(1) Instalatiile laser de mare putere (clasa 4) vor fi prevazute cu sisteme de oprire automata de urgenta pentru cazuri de avarie sau accidente.
(2) Instalatiile laser de mare putere (în impuls sau în regim continuu) vor fi prevazute cu filtre de atenuare a radiatiei laser reflectate.
Art.231
Cladirile în care functioneaza surse de radiatii infrarosii vor fi amplasate, pe cât posibil, cu latura lunga pe directia vânturilor dominante în anotimpul cald, în vederea asigurarii unei ventilari naturale corespunzatoare si a diminuarii efectelor calorice ale surselor.
Art.232
Cladirile în care functioneaza surse de radiatii infrarosii cu efect caloric puternic (turnatorii, forja, cuptoare de încalzire prin inductie etc.) se vor amplasa, fata de alte cladiri ,în sensul în care bat vânturile dominante.
Art.233
La proiectarea noilor obiective în care vor functiona echipamente care constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) se vor delimita precis spatiile ocupate de fiecare atelier sau sectie în parte.
Art.234
Persoanele juridice sau fizice vor fi dotate obligatoriu cu instalatii de ventilare si sisteme de control al functionarii acesteia pentru asigurarea conditiilor de microclima, conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii pentru lucrul în spatiile cu degajari calorice mari.
Art.235
Ferestrele, luminatoarele si usile vor permite deschiderea si închiderea lor în grup sau separat, dinspre interior spre exterior, în vederea asigurarii unei ventilari naturale optime.
Art.236
Caile de acces si magistralele de circulatie din interiorul spatiilor de lucru vor fi pavate cu dale de culoare deschisa. Acolo unde pavimentul nu a fost realizat cu dale de culoare deschisa, marcarea cailor de acces se va face utilizând vopsea de culoare deschisa.
Art.237
Utilajele si instalatiile care constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) vor fi amplasate astfel încât, latura posterioara a gabaritului functional sa se gaseasca retrasa cu minimum 100 mm fata de linia de marcaj a caii de acces, iar daca utilajul se afla cu fata la calea de acces se va respecta zona de lucru cu latimea minima de 0,8 m pentru evitarea contactului cu sursele de radiatii calorice.
Art.238
La amplasarea utilajelor, din proiectare se vor respecta distantele prevazute în Normele specifice de securitate a muncii pentru activitati care se desfasoara în sectoarele calde.
Art.239
Pardoselile vor fi realizate din materiale rezistente la temparaturi înalte, antiderapante si rezistente la uzura.
Art.240
Iluminatul local se va asigura cu lampi de alimentare la tensiuni nepericuloase (24V) .
Art.241
Iluminatul artificial si natural se vor realiza în conformitate cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii si a standardelor în vigoare.
Art.242
Echipamentele care constituie surse de radiatii infrarosii (cuptoare de uscare, topire, coacere etc.) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
- sa aiba zidaria si mantaua etanse;
- usile sa se închida etans;
- temperatura peretilor exteriori sa nu depaseasca 550C.
Art.243
Sursele emitatoare de radiatii calorice puternice vor fi prevazute cu blocaje electrice pentru a se evita închiderea accidentala a persoanelor în interiorul lor.
Art.244
Din proiectare, cabinele podurilor rulante care deservesc surse de radiatii calorice puternice vor fi prevazute cu instalatii de conditionare a aerului.
Art.245
Pentru reducerea nivelului de radiatii calorice, usile echipamentelor vor fi prevazute cu sisteme de racire cu apa sau cu alt agent de racire.
Art.246
Platformele de lucru vor fi prevazute cu dusuri de aer, pentru reducerea nivelului de radiatii calorice.
Art.247
Usile de acces la echipamentele ce constituie surse de radiatii infrarosii (calorice) vor fi prevazute cu sisteme acustice de semnalizare.
Art.248
Platformele de lucru (alimentare cuptoare etc.) vor fi prevazute cu izolatie termica.
Art.249
La proiectarea noilor tehnologii care utilizeaza surse de radiatii infrarosii cu efect caloric puternic se vor adopta solutii tehnice care sa permita automatizarea proceselor si manevrarea de la distanta a surselor, în vederea limitarii expunerii nedorite la efectul radiatiilor infrarosii.
Art.250
La proiectarea spatiilor de lucru cu surse de radiatii infrarosii se vor prevedea toate amenajarile necesare igienei corporale a personalului lucrator (vestiare, dusuri, bai etc.)
Art.251
Echipamentele care constituie surse de radiatii de radiofrecventa si microunde vor fi astfel proiectate încât sa corespunda cerintelor de securitate a muncii.
Art.252
Amplasarea surselor de radiatii de radiofrecventa si microunde se va face în încaperi special amenajate, în care conditiile de microclima se vor situa în urmatoarele limite:
- temperatura Între +50 - +35 0C;
-umiditatea relativa între 45 - 75%.
Art.253
Echipamentele vor fi realizate (proiectate si construite) astfel încât sa nu poata provoca socuri electrice periculoase sau arsuri ale pielii, datorate unor tensiuni de radiofrecventa sau microunde.
Art.254
Din proiectare se vor prevedea parametrii tehnici si conditiile de functionare a echipamentelor care constituie surse de radiatii de radiofrecventa si microunde (tensiune, frecventa, putere etc.)
Art.255
Se vor prevedea solutii tehnice pentru ca usile de acces, panourile sau alte capace de protectie , daca exista, sa fie închise sau fixate în pozitia lor, cu exceptia celor care sunt prevazute sa fie deschise sau îndepartate cu mâna, în timpul functionarii.
Art.256
Usile de acces la partile componente ale echipamentelor emitatoare care lucreaza cu tensiuni înalte vor fi prevazute cu dispozitive de blocare electromecanice, care sa se deblocheze numai dupa deconectarea emitatorului de la circuitul electric de înalta tensiune.
Art.257
Dispozitivele de comanda ale echipamentului vor fi accesibile utilizatorului, în oricare din pozitiile regimului de lucru.
Art.258
Conectoarele surselor vor fi astfel concepute încât sa nu poata fi cuplate într-un mod care sa creeze un pericol.
Art.259
Comutatoarele, incluzând disjunctoarele si întrerupatoarele de securitate vor fi proiectate în asa fel încât sa permita deconectarea echipamentului simultan, de la toti polii sursei de alimentare si astfel ,echipamentul sa devina nepericulos, în caz de defectiune.
Art.260
Echipamentul va fi prevazut cu un indicator pentru pozitia cuplat sau decuplat a comutatorului ,care sa fie clar vizibil.
Art.261
Echipamentul va fi astfel proiectat si construit încât sa nu existe nici un pericol de expunere la radiatii de radiofrecventa sau microunde, ca urmare a unei degradari prin deteriorarea sau coroziunea oricarei parti a acestuia.
Art.262
Echipamentul va fi realizat din materiale neinflamabile, cu rezistenta mecanica adecvata pentru asigurarea securitatii în munca.
Art.263
(1) Marcarea si inscriptionarea echipamentelor care constituie surse de radiatii de radiofrecventa sau microunde se vor realiza cu materiale rezistente la intemperii si care sa nu permita stergerea, În timp, a acestora. Marcajele vor fi amplasate la loc vizibil.
(2) Marcarea si inscriptionarea vor ramâne clare si lizibile pe toata durata de viata a echipamentului.
Art.264
Elementele (partile) care servesc la protectia contra radiatiilor periculoase si care trebuie înlaturate în timpul depanarii vor fi marcate cu o avertizare corespunzatoare.
Art.265
Toate carcasele si capacele de protectie, prevazute prin proiectare, vor ramâne închise în conditii normale de functionare, astfel încât sa împiedice contactul accidental cu tensiunile periculoase.
Art.266
Toate sursele de radiatii de radiofrecventa sau microunde, care emit în spatii deschise, vor fi îngradite si marcate cu panouri si inscriptii de avertizare, pentru a preveni accesul persoanelor neautorizate.
Art.267
În vecinatatea echipamentelor emitatoare de radiatii de radiofrecventa si microunde nu vor fi amplasate obiecte metalice sau mase metalice mari, nelegate la centura de împamântare.
Art.268
Prin proiectare trebuie asigurata ecranarea împotriva radiatiilor X, în cazul surselor de radiofrecventa si microunde care lucreaza cu tensiuni înalte.
Art.269
Echipamentele care lucreaza cu tensiuni periculoase vor fi comandate prin relee la distanta.
Art.270
În cazul când pe peretii cladirii în care functioneaza emitatoare se afla fixate instalatii metalice, acestea vor fi izolate si protejate corespunzator.
Art.271
Statiile de producere a energiei electrice care reprezinta surse de câmpuri electrice si magnetice cu racord direct sau indirect la reteaua industriala, precum si orice alt echipament emitator vor fi amplasate în spatii special amenajate si destinate, conform standardelor si normativelor în vigoare.
Art.272
Din proiectare, se vor adopta solutii tehnice optime de dispunere spatiala a celor trei faze, în cazul unor surse trifazate, în scopul reducerii câmpurilor electrice si magnetice în mediul de munca.
Art.273
Carcasele metalice ale oricaror aparate si echipamente generatoare de câmpuri electrice si magnetice vor fi legate la pamânt.
Art.274
Echipamentele care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi împrejmuite cu gard din plasa de sârma, înalt de minimum 2-3 m.
Art.275
La proiectarea echipamentelor se vor adopta solutii tehnice care sa conduca la reducerea posibilitatii de aparitie a unor diferente de potential mari între personalul lucrator si obiectele conductoare aflate în jur.
Art.276
Ecranarea surselor de cÂmpuri magnetice puternice se va realiza cu ecrane din materiale feromagnetice care "capteaza" liniile de flux si reduc densitatea de flux exterioara.
Art.277
La proiectarea echipamentelor electrotehnice vor fi adoptate solutii tehnice care sa conduca la reducerea pierderilor nedorite de energie si a disiparii acesteia în mediul înconjurator, sub forma de câmpuri si radiatii.
Art.278
Toate echipamentele, statiile etc. care constituie surse de câmpuri electrice si magnetice de joasa frecventa vor fi proiectate si construite conform prevederilor standardelor, normativelor si Normelor specifice de securitate a muncii pentru transportul, distributia si utilizarea energiei electice, precum si normelor PSI în vigoare.

Offline

#10 2010-04-17 18:33:56

arbmed
New member
Registered: 2010-03-31
Posts: 4

Re: NSSM-uri

Multumesc!

Offline

#11 2010-07-01 20:26:01

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

NSSM COD 35 - Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla (1)

1. Prevederi generale
1.1. Continut.Scop
Art.1.
Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla cuprind masuri de prevenire a accidentarii si îmbolnavirii profesionale luând în considerare pericolele specifice acestor activitati si cerintele desfasurarii procesului de munca în conditii de securitate.
1.2. Domeniu de aplicare
Art.2.
Prevederile acestor norme se aplica tuturor activitatilor specifice de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla indiferent de modul de organizare sau de forma de proprietate asupra capitalului social.
1.3. Conexiunea cu alte acte normative
Art.3.
Prezentele norme specifice de securitate a muncii se aplica cumulativ cu Normele generale de protectie a muncii.
Art.4.
Pentru activitatile nespecifice, care intervin în desfasurarea activitatilor de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla, dar nu constituie obiect de reglementare a prezentelor norme, se vor aplica prevederile normelor specifice de securitate a muncii pentru respectivele activitati.*
Art.5.
(1) Dotarea lucratorilor cu echipament individual de protectie si alegerea sortimentelor adecvate în raport cu riscurile existente, se va realiza în conformitate cu prevederile Normativului-cadru de acordare si utilizare a echipamentului individual de protectie, aprobat prin Ordinul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, nr. 225/21.07.1995 publicat în Monitorul Oficial nr. 189.
(2) Acordarea sortimentelor de echipament individual de protectie se va face astfel încât sa asigure protectia concomitenta a lucratorilor contra tuturor riscurilor existente în procesele de munca.
Art.6.
Organizarea si desfasurarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor normelor PSI în vigoare.
1.4.Obligatiile conducerii persoanelor juridice pentru prevenirea expunerii lucratorilor la pulberile de sticla
Art.7.
Conducerea are responsabilitatea supravegherii si controlului expunerii lucratorilor la pulberile de sticla din mediul de munca precum si a adoptarii celor mai eficiente masuri de prevenire prin dotarea si întretinerea corespunzatoare a cladirilor, instalatiilor, utilajelor si locurilor de munca precum si prin organizarea muncii, astfel încât concentratiile de pulberi de sticla sa fie mentinute sub limitele admise.
Art.8.
La achizitionarea de echipamente si instalatii trebuie sa se prevada clauze contractuale prin care acestea sa corespunda standardelor de securitate a muncii sau sa fie din proiectare concepute cu sisteme de protectie astfel încât sa nu polueze mediul de munca cu pulberi de sticla.
Art.9.
Conducerea va asigura mijloacele individuale de protectie adecvate si va lua masuri pentru ca lucratorii sa le utilizeze la acele operatii sau activitati la care sunt posibile depasiri ale concentratiilor admise.
Art.10.
Conducerea va asigura spatiile auxiliare necesare pentru vestiare, dusuri, sali de curatare a echipamentului, pentru mentinerea igienei individuale, sali de mese etc.
1.5.Obligatiile lucratorilor pentru prevenirea producerii si raspândirii pulberilor de sticla în mediul de munca
Art.11.
Lucratorii au datoria de a preveni producerea si raspândirea pulberilor de sticla în mediul de munca prin utilizarea metodelor de lucru corecte si mentinerea curateniei la locul de munca.
Art.12.
Lucratorii vor respecta instructiunile proprii elaborate de persoanele juridice în legatura cu prevenirea prezentei pulberilor de sticla în mediul de munca si vor purta echipamentul individual de protectie stabilit pentru fiecare categorie de lucrari.
1.6. Obligatiile generale ale producatorilor si furnizorilor de echipamente tehnice pentru prelucrarea fibrelor de sticla
Art.13.
Producatorii si furnizorii de echipamente tehnice pentru prelucrarea fibrelor de sticla trebuie sa asigure ca acestea sa fie prevazute cu sistem propriu de captare si retinere a fibrelor de sticla la locul unde se produc si se degaja.
Art.14.
La achizitionarea echipamentelor de prelucrare a fibrelor de sticla din alte tari, acestea trebuie sa respecte cerintele standardelor române de securitate precum si cerintele de certificare prevazute prin legislatia româna.
1.7. Încadrarea, repartizarea lucratorilor si asigurarea igienei individuale
Art.15.
La activitatile de fabricare si prelucrare a fibrelor de sticla vor fi repartizati numai lucratori care au corespuns controlului medical solicitat prin prevederile Ministerului Sanatatii pentru lucrul în medii cu pulberi si/sau substante toxice.
Art.16.
Pentru lucrul la cuptoarele de topit sticla si filiere se interzice repartizarea femeilor gravide precum si a persoanelor cu afectiuni pentru care exista contraindicatii medicale de a lucra în medii cu temperaturi înalte.
Art.17.
Se interzice lucrul persoanelor care prezinta alergii la unele substante. Acestea vor fi repartizate la alte operatii sau activitati care nu presupun contactul cu respectivele substante.
Art.18.
La prelucrarea prin tesere si rasucire a fibrelor de sticla se interzice repartizarea persoanelor cu deficiente auditive (hipoacuzii) .
Art.19.
Se interzice desfasurarea de activitati în prezenta substantelor toxice de catre lucratorii care prezinta leziuni ale pielii (taieturi, zgârieturi etc.) .
Art.20.
În cazul lucrarilor cu substante care actioneaza asupra pielii sau mucoaselor, lucratorii vor beneficia de substante neutralizante ale actiunii nocive, care se vor stabili cu avizul medicului de specialitate.
Art.21.
La locurile de munca unde, tehnologic, nu se pot utiliza manusi de protectie, lucratorii venind în contact direct cu firul de sticla si substantele de ancolare, se vor asigura si utiliza unguente de protectie.
Art.22.
Înainte de servirea mesei sau fumat, lucratorii se vor spala bine pe mâini si pe fata.
Art.23.
Servirea mesei precum si fumatul se vor realiza numai în locurile special destinate.
Art.24.
Îmbracarea si dezbracarea echipamentului individual de protectie se va face numai în vestiarele special amenajate.
Art.25.
La sfârsitul schimbului de lucru este obligatoriu efectuarea dusului corporal.
1.8. Instruirea lucratorilor
Art.26.
Organizarea si desfasurarea activitatii de instruire a lucratorilor în domeniul securitatii muncii se vor realiza potrivit Normelor generale de protectie a muncii.
Art.27.
Conducerea persoanelor juridice va asigura ca lucratorii sa fie informati corespunzator asupra riscurilor existente în procesele de munca si asupra masurilor tehnice, organizatorice si de autoprotectie pentru prevenirea acestora.
Art.28.
Pe lânga prevederile prezentelor norme, persoanele juridice vor elabora instructiuni proprii cuprinzând masuri de securitate a muncii valabile pentru conditiile concrete de desfasurare a activitatilor, care vor fi aduse la cunostiinta lucratorilor.
1.9. Curatenia la locul de munca
Art.29.
Suprafetele încaperilor de lucru, instalatiile, utilajele si masinile vor fi mentinute fara pulberi si deseuri de sticla, inclusiv suprafetele exterioare ale echipamentelor de ventilare.
Art.30.
Curatenia se va realiza prin aspirare pentru a preveni dispersia si acumularea pulberilor de sticla în mediul de munca.
Art.31.
Se interzice îndepartarea pulberilor cu ajutorul aerului comprimat, prin maturare sau periere uscata sau prin lovire.
Art.32.
În situatiile în care nu este posibila curatarea prin aspirare, pulberile si deseurile din sticla vor fi umezite înainte de îndepartare, iar lucratorii vor purta echipament de protectie adecvat.
1.9.1. Curatarea pardoselilor
Art.33.
Curatarea pardoselilor se va realiza prin aspirare si/sau spalare.
Art.34.
Pentru a permite curatarea necesara se vor respecta urmatoarele:
a) suprafata pardoselilor trebuie mentinuta neteda (fara crapaturi sau goluri în care se poate acumula praful) .
b) materialele cu care sunt acoperite suprafetele pardoselilor trebuie sa permita curatarea lor corespunzatoare de pulberi si sa nu favorizeze acumularea acestora.
1.9.2. Curatarea peretilor
Art.35.
Peretii încaperilor de lucru vor avea suprafete netede pentru a nu favoriza depunerile de pulberi si vor fi acoperiti cu materiale de finisare care sa faciliteze curata-rea acestora.
Art.36.
Curatarea peretilor se va face anual sau mai des daca natura cladirii sau specificul procesului tehnologic o fac necesara prin aspirare sau spalare.
1.9.3. Curatarea echipamentelor tehnice
Art.37.
Echipamentele tehnice trebuie curatate de pulberi cel putin o data pe saptamâna.
Art.38.
(1) Curatarea echipamentelor tehnice se va realiza prin aspirare.
(2) Partile echipamentului tehnic care sunt inaccesibile aspiratorului vor fi curatate cu perii unse cu ulei.
Art.39.
În cazul în care echipamentele tehnice sunt dotate cu sisteme proprii de ventilare, acestea vor functiona pe toata durata efectuarii curateniei.
1.9.4. Curatarea structurilor aflate la înaltime
Art.40.
Curatarea structurilor aflate la înaltime se va face prin aspirare cu furtun de prelungire sau cu alte mijloace care sa nu determine o generare secundara de praf.
Art.41.
În cazul în care nu se pot utiliza metode de curatare prin aspirare, lucratorii care efectueaza curatarea precum si persoanele prezente în cladire vor purta echipament individual de protectie adecvat (inclusiv pentru protectia respiratorie) iar echipamentele tehnice vor fi acoperite cu folie de plastic.
1.10. Microclima la locurile de munca
Art.42.
Microclima la locurile de munca trebuie sa satisfaca parametrii proiectati, respectând limitele admise prevazute în Normele generale de protectie a muncii.
Art.43.
(1) La filiere, unde exista surse de iradiere calorica si unde locurile de munca sunt prevazute cu dusuri de aer, temperatura aerului vehiculat trebuie sa fie de minimum 16,5 0C si maximum 23 0C iar viteza curentului de aer sa fie cuprinsa între 2-2,5 m/s.
(2) Umiditatea relativa a aerului folosit pentru dusul de aer nu va depasi 60 %.
Art.44.
În cazul unei functionari defectuoase a instalatiei generale de conditionare a aerului, pe platforma filare-bobinare nu se va permite lucrul la depasirea valorii de 270C a temperaturii aerului, în conditiile unei umiditati relative de peste 80%.
Art.45.
La roving-rasucitorie si tesatorie, unde locurile de munca nu sunt caracterizate prin degajari de caldura convectiva sau radianta dar la care, procesul tehnologic necesita umidificarea aerului la valoarea de 70 % temperatura maxima admisa va fi de 29 0C.
2. Descarcarea, depozitarea si transportul materiilor prime pulverulente si a substantelor chimice
Art.46.
Operatiile de descarcare, depozitare si transport a materiilor prime necesare fabricarii fibrelor de sticla vor fi organizate si conduse de catre o persoana numita si instruita în acest scop, care va asigura toate masurile de securitate prevazute prin prezentele norme si prin instructiunile proprii.
Art.47.
În timpul efectuarii operatiilor de descarcare, depozitare si transport materii prime, se vor respecta urmatoarele prevederi:
a) manipularea directa a maselor se va face astfel încât sa nu se depaseasca limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii.
b) pentru manipularea si transportul maselor care depasesc limitele stabilite prin Normele generale de protectie a muncii, privind efortul fizic, se vor asigura mijloacele tehnice adecvate tipului de ambalaj si specificului materiei prime, care vor fi manevrate de personal special instruit.
Descarcarea materiilor prime
Art.48.
La descarcarea din autocamioane a materiilor prime ambalate în saci, lucratorii nu vor sta în fata obloanelor pentru a se evita eventualele accidente generate de caderea sacilor.
Art.49.
La descarcarea din mijloacele tip container a materiilor prime ambalate în saci, echipa de lucru se va împarti astfel încât sa se asigure manipularea concomitenta a sacilor, atât pentru descarcarea lor din container, încarcarea în mijlocul de transport intern precum si depozitarea lor.
Art.50.
La operatiile de descarcare a materiilor prime în vrac se vor asigura mijloacele tehnice necesare pentru limitarea degajarilor de pulberi si depunerii acestora (îngradire locala, posibilitati de curatare etc.) .
Art.51.
La descarcarea materiilor prime în sistem pneumatic, amplasarea autocisternelor fata de silozuri se va face astfel încât elementele de transport pneumatic sa nu prezinte curburi sau torsiuni si sa fie usor accesibile.
Art.52.
Racordurile utilizate si elementele de strângere vor fi în buna stare de functionare pentru a se asigura etanseitatea necesara si a nu permite degajarea prafului.
Art.53.
Capacele de vizitare si control ale circuitului de materiale vor fi închise etans pe toata durata efectuarii operatiilor de descarcare-încarcare, atât la autocisterna de transport cât si la silozul de depozitare.
Art.54.
Capacele la gurile de alimentare si/sau vizitare a autocisternelor se vor manevra numai atunci când presiunea din interiorul cisternei este egala cu presiunea mediului exterior si numai de catre personal calificat.
Depozitarea materiilor prime pulverulente
Art.55.
(1) Spatiile destinate depozitarii pe platforme orizontale a materiilor prime însacuite sau în vrac trebuie sa prezinte pardoseli nivelate.
(2) Intrarile acestor spatii vor fi mentinute fara prag si vor avea dimensiuni în functie de caracteristicile mijloacelor de transport utilizate.
(3) Sistemul de iluminat trebuie sa asigure conditii normale de lucru în orice punct al depozitului.
Art.56.
Materiile prime depozitate pe platforme orizontale vor fi pastrate în compartimente (boxe) sau, dupa caz, lazi cu capac prevazute cu etichete privind continutul fiecareia, fiind interzisa depozitarea în acelasi compartiment a materiilor prime diferite.
Art.57.
Depozitarea materiilor prime ambalate În saci sau În ambalaje cu forme geometrice regulate se va face prin stivuire cu respectarea Normelor generale de protectie a muncii referitoare la modul de constituire a stivelor si înaltimea acestora, inclusiv pentru depozitarea în sistem paletizat.
Art.58.
Buncarele (silozurile) de mare capacitate pentru depozitarea verticala a materiilor prime vor fi etichetate, indicându-se continutul fiecaruia, fiind interzisa depozitarea în acelasi buncar (siloz) a altor materii prime, decât cea etichetata.
Art.59.
Caile de acces din interiorul depozitelor se vor mentine permanent deblocate.
Art.60.
(1) Manipularea materiilor prime se va face astfel încât sa se evite împrastierea lor pe sol sau în atmosfera.
(2) Pentru evitarea prafului în mediul de munca, pardoseala va fi stropita si curatata.
Depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive
Art.61.
(1) La amenajarea spatiilor pentru depozitarea substantelor toxice, inflamabile sau explozive, pe lânga prezentele norme se vor aplica si prevederile altor reglementari legale referitoare la aceste substante (legi, decrete, norme PSI etc.) .
(2) Usile acestor spatii de depozitare vor fi inscriptionate cu indicatoare pentru acces conditionat, conform standardelor în vigoare si vor fi tinute sub cheie de catre un gestionar.
(3) În aceste spatii se interzice fumatul sau intrarea cu flacara deschisa.
Art.62.
(1) În spatiile de depozitare a substantelor toxice necesare procesului tehnologic, sunt strict interzise pastrarea alimentelor sau servirea mesei.
(2) Aceste spatii se vor dota cu substante neutralizante pentru cazurile de scurgeri accidentale.
(3) Pardoselile se vor pastra permanent curate.
(4) Ambalajele continând aceste substante vor fi marcate cu semne conventionale pentru pericol.
(5) Ambalajele golite de continut vor fi pastrate în compartimente distincte si, dupa caz, vor fi neutralizate si evacuate conform unor proceduri aprobate de organele sanitare.
Art.63.
La depozitarea si manipularea substantelor chimice necesare procesului tehnologic se vor aplica si prevederile Normelor specifice de securitate a muncii mentionate în anexa 1, pozitiile 6 si 7.
Art.64.
Se interzice depozitarea temporara a materiilor prime si a celorlalte substante toxice utilizate în procesul tehnologic daca nu sunt asigurate spatii speciale si mijloace adecvate acestui scop.
Transportul si încarcarea în sistem pneumatic a materiilor prime în statiile de preparare a amestecului sau în silozuri de depozitare verticala
Art.65.
La începutul fiecarui schimb de lucru se va verifica starea tehnica a instalatiilor, integritatea elementelor componente ale acestora, a conductelor de transport pneumatic si a dispozitivelor ajutatoare. Se vor verifica aparatele de masura, control si supraveghere a instalatiilor.
Art.66.
Se va asigura verificarea tuturor echipamentelor instalatiei electrice.
Art.67.
Lucratorii angajati pentru activitatile de manipulare si de transport nu vor efectua interventii sau manevre la instalatii si utilaje; orice defectiuni sau functionari aparametrice vor fi anuntate conducatorului locului de munca odata cu oprirea instalatiei defecte.
Art.68.
Lucratorii care au drept sarcina de munca supravegherea instalatiilor de transport pneumatic, nu vor parasi locul de munca înainte ca sarcina sa fie preluata de înlocuitori desemnati de conducatorul locului de munca.
Art.69.
În cazul în care materiile prime sunt depozitate în silozuri prevazute cu conducte de transport pneumatic pentru alimentarea fluxului tehnologic, se va verifica etanseitatea conductelor pentru a evita degajarile de praf în zona de lucru.
Art.70.
Nu se va proceda la desfundarea conductelor de transport pneumatic (cÂnd acestea s-au blocat) prin ridicarea presiunii aerului peste limitele admise prevazute în regulamentul de functionare al instalatiei.
Art.71.
În cazul depunerii de material, pe peretii interiori ai silozului, se va proceda la curatarea silozului cu mijloace tehnice. În cazuri de forta majora se va permite ca operatiile de curatare a silozurilor sa se efectueze manual, cu respectarea tuturor masurilor tehnico-organizatorice de eliminare a surselor de accidentare stabilite prin instructiunile proprii de securitate a muncii elaborate În acest scop.
Art.72.
În timpul efectuarii operatiilor de curatare a silozurilor se vor scoate de sub tensiune instalatiile electrice aferente silozurilor, inclusiv sistemul de ventilare.
Art.73.
Reluarea operatiilor de încarcare a silozurilor dupa curatarea lor se va face în urma examinarii detaliate a constructiei, a etanseitatii si a rezistentei acesteia. De asemenea se va porni instalatia de ventilare aferenta silozurilor si, dupa timpul necesar de securitate, se va porni în gol instalatia de transport pneumatic. Daca nu apar defectiuni se pot relua operatiile de însilozare.
Art.74.
În cazul în care configuratia locului de munca impune folosirea scarilor cu panta mare, lucratorii nu le vor utiliza în cazul în care au amândoua mâini ocupate.
Art.75.
Toate elementele metalice vor fi legate la pamânt pentru evitarea pericolului de electrocutare prin atingere indirecta.
Art.76.
(1) Cablurile electrice vor fi protejate împotriva lovirii, agatarii, strivirii si a oricaror deteriorari mecanice.
(2) Cablurile electrice vor fi amplasate conform normelor În vigoare.
3. Elaborarea topiturii de sticla
3.1. Alimentarea cuptoarelor, dozarea-omogenizarea materiilor prime pentru formarea sarjei de sticla
Art.77.
Platforma gurilor de alimentare va avea sistem de iluminare adecvat, capabil sa asigure vizibilitatea optima pentru toate locurile de munca indiferent de capacitatea constructiei pentru iluminatul natural.
Art.78.
Se va asigura spatiu de depozitare pentru palete si pentru ambalaje(saci) astfel încât caile de acces spre gurile de alimentare sa nu fie afectate.
Art.79.
Deversarea materiilor prime din saci se va face numai în nise, printr-o manipulare atenta, în vederea evitarii poluarii mediului de lucru.
Art.80.
Nisele gurilor de alimentare vor fi prevazute cu instalatii de captare, retinere si filtrare a pulberilor.
Art.81.
Gurile de alimentare vor fi prevazute cu sorturi de cauciuc pentru realizarea unei etanseitati complete la operatiile de descarcare a sacilor.
Art.82.
Gurile de alimentare vor fi prevazute cu gratare metalice rezistente, ale caror ochiuri sa nu permita scaparea sacilor sau a materiei prime aglomerate.
Art.83.
(1) Parametrii de functionare ai transportorului vibrator vor fi verificati permanent, urmarindu-se ca acestia sa nu influenteze constructiile si structurile aferente.
(2) În cazul constatarii transmiterii de vibratii mecanice în structurile învecinate, se vor verifica elementele elastice de legatura înlocuindu-se cele uzate si se vor reface elementele de montaj.
Art.84.
Se va asigura etanseitatea gurilor de alimentare-deversare (golire) a amestecatoarelor precum si etanseitatea constructiei acestora pentru evitarea poluarii mediului de lucru.
Art.85.
(1) Instalatia de desprafuire aferenta ameste-catoarelor va functiona la parametrii impusi de valoarea debitului de materii prime omogenizate.
(2) Se interzice omogenizarea materiilor prime fara asigurarea functionalitatii instalatiei de desprafuire.
Art.86.
La pornirea ventilatoarelor se va verifica daca dispozitivele de protectie sunt bine fixate, utilajele sunt legate la pamânt si elementele sub tensiune sunt inaccesibile lucratorilor.
Art.87.
Curatarea tubulaturii de transport pneumatic în cazul înfundarilor se va executa numai cu cârlige de ancorare pe tubulatura si cu centuri de siguranta, sub supravegherea directa a conducatorului locului de munca
Art.88.
La instalatiile de transport pneumatic se prevad retinatoare de corpuri grele pe tubulatura de aspiratie în imediata apropiere a ventilatorului. Deasupra ventilatorului trebuie sa existe o gura de vizitare prin care sa se evacueze corpurile straine retinute. Evacuarea corpurilor straine se realizeaza numai dupa oprirea ventilatorului.
Art.89.
De-a lungul tubulaturii se prevad locuri de vizitare cu capace pentru desfundarea si curatarea acesteia.
Art.90.
În timpul functionarii instalatiei de transport pneumatic se interzice deschiderea capacelor de vizitare si control a instalatiei.
Art.91.
Circulatia lucratorilor pe tubulatura sistemului de desprafuire si transport pneumatic este interzisa.
3.2. Topirea si distribuirea sticlei (cuptoare de topit sticla si feedere)
Art.92.
(1) La cuptoarele si instalatiile aferente nu au acces persoanele neautorizate.
(2) Cuptoarele si instalatiile aferente se vor preda prin proces-verbal de catre sefii de schimb dupa o verificare amanuntita.
Art.93.
Se interzice lasarea fara supraveghere a cuptoarelor; parasirea zonei de lucru se va face cu permisiunea conducatorului formatiei de lucru si numirea de catre acesta a unui înlocuitor corespunzator.
Art.94.
Starea tehnica a cuptoarelor si functionalitatea acestora va fi cunoscuta si urmarita permanent de cunoducatorii locurilor de munca si conducerea tehnica.
Art.95.
Scarile, pasarelele, platformele de acces la cuptoare nu vor fi blocate cu obiecte, scule sau diverse materiale si vor fi mentinute curate.
Art.96.
Gurile de încarcare si alte deschideri ale peretilor cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor, constituie surse de pericol, trebuie prevazute cu protectori.
Art.97.
Toate conductele orizontale sau verticale pentru evacuarea gazelor arse trebuie sa prezinte o buna etanseitate.
Art.98.
Pentru efectuarea observatiilor în interiorul cuptoarelor, lucratorii (topitorii) vor utiliza ochelari de protectie sau placi de sticla pentru protectia împotriva radiatiei luminoase; în acest scop se va verifica în prealabil presiunea din cuptor (pentru a preîntâmpina pericolul de ardere) iar apropierea de gura de vizitare se va face la o distanta de pâna la 60-80 cm.
Art.99.
Pentru prelevarea probelor de sticla sau pentru diferite interventii, lucratorii vor purta manusi de protectie.
Art.100.
Este interzis ca probele de sticla din cuptor sa fie lasate la nivelul platformei. Acestea vor fi depozitate într-un loc special amenajat si ulterior evacuate.
Art.101.
În cazul aparitiei de scurgeri de sticla din cuptor, se vor lua masuri de oprire a scurgerii prin racire cu jet de aer comprimat sau apa rece, intervenindu-se atent, de la distanta, cu furtunul de aer sau apa.
Art.102.
În zonele de scurgere a sticlei incandescente se vor lua masuri de interzicere a accesului persoanelor (prin îngradire, avertizare etc.) si se va solicita prezenta formatiei de pompieri din unitate.
Art.103.
Interventiile la cald, în orice zona a cuptorului, se vor efectua obligatoriu de catre cel putin doi lucratori, dotati cu echipament adecvat, ce se vor supraveghea reciproc pe tot parcursul interventiilor.
Art.104.
Se interzice circulatia pe bolta cuptoarelor. Pentru orice necesitate în aceasta zona, se va utiliza pasarela de acces existenta la bolta cuptorului si scara amenajata în acest scop.
Art.105.
Lucrarile cu grad înalt de periculozitate (verificarea boltii cuptoarelor, deblocarea conductei de transport pneumatic, desfundarea buncarului cu amestec de materii prime) sau alte activitati la înaltime, se vor face numai sub supravegherea conducatorului formatiei de lucru si cu echipament individual de protectie adecvat.
Art.106.
În cazul defectarii organelor de comanda montate pe instalatiile de aer-gaz, apa dedurizata, apa industriala etc. se va trece în regim manual sau by-pass iar interventiile pentru remediere se vor efectua de catre personalul de întretinere calificat. Se interzice orice interventie a lucratorilor de la cuptoare (topitori) la organele de comanda, cu exceptia celor autorizati.
Art.107.
Circulatia persoanelor care nu fac parte din echipa de deservire a cuptoarelor este interzisa în zona de lucru a acestora.
Art.108.
La oprirea cuptoarelor pentru efectuarea reparatiilor capitale sau reconstructie, gazele vor fi închise numai când temperatura din cuptor scade sub 10000C.
Art.109.
Dupa terminarea lucrarilor de constructii si reparatii, se vor respecta urmatoarele:
a) se vor înlatura toate constructiile provizorii, sculele si resturile de materiale care ar putea provoca accidente la punerea în functiune;
b) se vor Închide toate orificiile provizorii;
c) se vor aduce în stare de functionare toate dispozitivele de protectie;
d) se va verifica functionarea tuturor dispozitivelor de executie si comanda.
Art.110.
Pentru a evita rabufniri si explozii, înainte de aprinderea focului în focarele camerei de combustie, vor fi respectate urmatoarele:
a) se va proceda la o ventilatie eficienta a camerei de ardere;
b) se va deschide cosul pentru asigurarea unui bun tiraj în cuptor;
c) se va asigura cu mijloace adecvate ca, în camera de ardere sau în imediata apropiere a acesteia, nu exista gaze sau amestecuri explozive;
d) se va verifica functionarea în bune conditii a instalatiei de reglare automata a focului .
Art.111.
(1) Aprinderea focului si reglarea temperaturii cuptoarelor de topit sticla se vor efectua numai de catre lucratori specializati si numiti de conducerea tehnica, sub directa îndrumare si supraveghere a acesteia, pentru asigurarea tuturor manevrelor si a conditiilor impuse de procesul de ardere.
(2) Se vor respecta cu strictete instructiunile de lucru si curba de temperare.
(3) Orice alte decizii, neceare în timpul temperarii, se vor lua numai de catre conducerea tehnica.
Art.112.
Reglarea parametrilor de functionare a cuptoarelor se va face de catre personal calificat sub directa supraveghere a conducatorului de schimb.
Art.113.
În caz de avarii sau întreruperi în functionare se vor elabora si afisa instructiuni de interventie speciale, pentru readucerea parametrilor la valorile normale. Periodic lucratorii vor fi testati privind cunoasterea si aplicarea acestor instructiuni.
Art.114.
Sistemul de racire cu aer al peretilor laterali ai cuptoarelor trebuie sa functioneze permanent. Orice abatere de la normal va fi remediata de personalul de întretinere specializat.
Art.115.
Orice dereglare la nivelul instalatiilor cu grad avansat de periculozitate, scapari de gaze, cabluri electrice neizolate, functionari defectuase de motoare, ventilatoare, pompe etc. vor fi semnalate imediat inginerului sau maistrului care asigura asistenta tehnica în domeniul respectiv.
Art.116.
Se vor asigura toate sculele, accesoriile (furtunuri, stuturi, rangi de diferite forme) si materiale (azbest, vata ceramica etc.) necesare interventiei la cuptoare.
Art.117.
Caile de acces la si de la feedere vor fi mentinute în stare perfecta de curatenie, fiind evitate în mod special petele de ulei; balustradele parapetilor vor avea înaltimea de minimum 1000 mm; în dreptul arzatoarelor, balustradele vor fi protejate cu material izolator, sau se va atentiona prin afisare "zona fierbinte".
Art.118.
Scarile de acces si pasarelele vor fi iluminate permanent indiferent de parametrii iluminatului natural.
Art.119.
Orice interventie la instalatia de gaze naturale aferenta feederului se va face numai dupa închiderea robinetului principal al conductei de alimentare (valva Maxon) .
Art.120.
Toate interventiile la feedere se vor efectua sub supravegherea maistrului sau a sefului de sectie.
3.3. Controlul parametrilor fluxului tehnologic
Camere si panouri de comanda
Art.121.
Toate aparatele de masurare si reglare montate pe tabloul AMC din camerele de comanda vor fi prevazute cu etichete pe care se vor indica locul si parametrul masurat; aceasta etichetare se va folosi si la circuitele tablourilor electrice de alimentare a aparatelor.
Art.122.
(1) În camerele de comanda se va mentine permanent curatenia.
(2) Spalarea tabloului AMC cu produse petroliere este interzisa; pentru spalare se vor folosi solutii de detergenti.
Art.123.
Accesul persoanelor în camerele de comanda este interzis, cu exceptia celor autorizate.
Art.124.
În dreptul tablourilor electrice si a aparatelor prevazute cu alimentare electrica se vor aseza covoare electroizolante.
Art.125.
Pentru supravegherea tabloului de comanda si facilitarea interventiilor la tabloul AMC se va asigura un iluminat corespunzator, conform normativelor în vigoare.
Art.126.
Tablourile AMC vor fi prevazute cu usi care, dupa interventiile necesare, se vor închide cu cheie care se va pastra de operatorii de la camera de comanda.
Art.127.
Se interzice executarea oricaror improvizatii la instalatiile electrice.
Art.128.
Se va asigura etanseitatea trecerii cablurilor electrice si a conductelor pneumatice la traversarea acestora prin peretii camerei de comanda.
Art.129.
Se interzice montarea în camera de comanda a aparatelor de debit, presiune etc. care au comunicatie directa cu vasele si conductele de produse inflamabile din instalatie.
Art.130.
În camera de comanda se va asigura permanent suprapresiunea de aer împotriva patrunderii aerului viciat de pe platformele de lucru învecinate.
Art.131.
Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti în cartea tehnica a instalatiei.
Supravegherea aparaturii de masura, control si automatizare
Art.132.
În timpul desfasurarii fluxului tehnologic, tabloul cu aparatele de masura, control si automatizare va fi supravegheat permanent de catre lucratori cu calificare corespunzatoare.
Art.133.
Se interzice parasirea salii de comanda fara anuntarea conducatorului locului de munca si fara asigurarea de catre acesta a unui înlocuitor corespunzator.
Art.134.
Se interzice actionarea butoanelor de comanda pentru punerea în functiune a utilajelor, fara avertizare prealabila.
Art.135.
Orice deranjament în instalatii, semnalat de aparatele de masura si control, va fi anuntat conducatorului locului de munca pentru a lua masuri de remediere.
Interventii la tabloul de comanda
Art.136.
Interventiile persoanelor neautorizate la tabloul de comanda sunt strict interzise.
Art.137.
Reglarea parametrilor de functionare pentru cuptoare sau efectuarea diferitelor reglaje pe flux se vor face numai de catre operatorii camerei de comanda pe baza indicatiilor si sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art.138.
Lucrarile de reparatii, întretinere si verificare se vor efectua numai de catre personalul autorizat.
Art.139.
Se interzice depozitarea de materiale în camerele de comanda.
Art.140.
În cazul producerii unui incendiu la instalatia electrica din sala de comanda se va scoate instalatia de sub tensiune si se va actiona cu stingatorul cu praf si dioxid de carbon.

Offline

#12 2010-07-01 20:27:17

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

NSSM COD 35 - Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla (2)

4. Prepararea substantelor de ancolare
Art.141.
Depozitarea recipientilor cu substante chimice pentru ancolare pe platformele de lucru se va face în general în acelasi loc, în limita necesarului pe ziua de lucru, urmarindu-se un amplasament optim în vederea eliminarii posibilitatilor de încrucisare si facilitarii accesului.
Art.142.
Pentru aceeasi substanta chimica, în limita posibilului, se va utiliza un singur recipient de transport-dozare; în acelasi mod se va proceda în cazul pompelor manuale de extragere si deversare.
Art.143.
La utilizarea recipientilor de transport-dozare se va evita contactul direct cu substantele chimice.
Art.144.
Deversarea substantelor chimice din recipienti deschisi în reactoare sa va face astfel încât sa se evite stropirile si împrastierile substantelor.
Art.145.
În timpul alimentarii reactoarelor, unul din lucratori va asigura scoaterea capacului si montarea lui dupa efectuarea operatiei de alimentare.
Art.146.
Platformele gurilor de alimentare vor fi protejate antiacid si mentinute în stare de curatenie.
Art.147.
Nu se va permite prezenta pe platforma a altor materiale sau scule.
Art.148.
Platformele vor prezenta un sistem de iluminare realizat în constructie antiex care va asigura permanent vizibilitatea necesara.
Art.149.
Platformele vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanica pentru captarea, filtrarea si evacuarea noxelor.
Art.150.
La începerea si în timpul lucrului, se vor verifica si supraveghea elementele de asamblare si siguranta ale constructiei reactoarelor si se va urmari modul de actionare a paletelor.
Art.151.
În cazul aparitiei unor dezaxari ale axului port-paleta sau zgomote anormale, se va opri functionarea si se va anunta personalul specializat de întretinere.
Art.152.
(1) În cazul interventiilor de reglare-depanare în interiorul reactoarelor, se va decupla comutatorul general de alimentare avertizându-se prin afisare interventia, atât la tabloul de comanda general, cât si la reactor. Reluarea operatiilor de amestecare-omogenizare se va face sub supravegherea conducatorului locului de munca.
(2) Lucratorul care efectueaza interventia va fi supravegheat obligatoriu de conducatorul locului de munca.
Art.153.
Functionarea reactoarelor va fi supravegheata permanent (indiferent daca se alimenteaza sau nu cu substante chimice) .
Art.154.
În caz de atingere a pielii cu substantele folosite la prepararea ancolantului, locul sau zona respectiva va fi spalata cu multa apa curata.
Art.155.
Se interzice consumul de alimente cu mâinile murdare de solutie de ancolant.
Art.156.
Se interzice fumatul sau folosirea focului deschis pe platformele de preparare a ancolantului.
Art.157.
În zonele de utilizare a aburului cald sub presiune, se vor asigura si verifica etanseitatile si, prin protectori, se vor evita contactele fizice directe.Utilizarea aburului sub presiune se va înscrie în prescriptiile si instructiunile ISCIR.
Art.158.
Conductele de transport ale ancolantului vor fi prevazute cu elemente de îmbinare, în sistem etans si rezistente la actiunea agentilor chimici.
Art.159.
Conductele pentru transport ancolant vor fi marcate prin vopsire în culori conventionale de identificare si avertizare.
Art.160.
Flansele conductelor transportoare de ancolant vor fi prevazute cu aparatori din tabla pentru evitarea accidentelor în cazul aparitiei scurgerilor de ancolant.
Art.161.
Pompele utilizate pentru transportul ancolantilor vor fi marcate prin vopsire în culoarea de identificare.
5. Obtinerea strandului textil si roving (filare-bobinare)
Art.162.
La filiere, bobinoare si instalatiile aferente nu au acces persoane neautorizate.
Art.163.
În timpul lucrului se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar putea agata firele sau prinde si antrena mâinile în organele de masini aflate în miscare.
Art.164.
Asigurarea parametrilor de microclimat necesari procesului tehnologic se va realiza astfel încât lucratorii sa fie protejati împotriva curentilor de aer si a trecerilor succesive de la o temperatura la alta.
Art.165.
Instalatia de climatizare va functiona permanent la parametrii stabiliti.
Art.166.
Pentru evitarea excesului de umiditate În mediul de lucru se va asigura evacuarea ritmica a deseurilor de sticla din subsolul platformei.
Art.167.
Programul de lucru va fi organizat astfel încât sa se asigure mentinerea capacitatii de munca a lucratorilor.
5.1. Filare
Art.168.
Platforma de lucru si caile de acces la filiere vor fi mentinute în stare de curatenie, fara pete de ulei, resturi de fire sau ancolant.
Art.169.
Se interzice functionarea filierelor fara ecrane de protectie si fara asigurarea perdelelor de aer.
Art.170.
Motoarele bailor de ancolare vor fi protejate cu aparatori de protectie si vor fi legate la pamânt.
Art.171.
Se interzice pozitia de lucru cu capul sub filiera. Pozitia de lucru se va mentine numai în zona perdelelor de aer (dusurilor de aer) .
Art.172.
Dupa interventiile tehnologice de manipulare si ancolare a filamentelor de sticla în vederea bobinarii, lucratorii se vor spala pe mâini cu apa si sapun dupa care vor aplica unguentul protector, pentru prevenirea dermatitelor de contact.
Art.173.
Se interzice lucratorilor efectuarea de interventii sau manevre la instalatia electrica si de automatizare. Pentru orice defectiune se va apela la personalul specializat în domeniul respectiv.
Art.174.
Curatarea de sticla a orificiilor (duzelor) filierelor si interventiile la filiere pentru reglaje se vor face numai de catre reglori, sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art.175.
Nu se permite parasirea locului de munca si lasarea fara supravegere a utilajelor. Pentru orice necesitate în acest sens se va anunta conducatorul locului de munca, iar acesta va numi un Înlocuitor.
5.2. Bobinare
Art.176.
Caile de acces la bobinoare si pardoseala vor fi mentinute permanent curate, fara resturi de fire, bobine, mansete de carton etc.
Art.177.
Se interzice blocarea cu bobine sau mansete de carton a spatiului de lucru din jurul conveiorului de transport interfazic.
Art.178.
Se interzice utilizarea mansetelor de carton de dimensiuni necorespunzatoare, cu defecte sau ude.
Art.179.
Se interzice depozitarea bobinelor cu strand pe pardoseala. Acestea vor fi asezate temporar pentru etichetare, pe pardoseala, în pozitie verticala, dupa care vor fi depuse pe bratele conveiorului.
Art.180.
Asezarea bobinelor cu strand pe conveiorul de transport interfazic se va face numai pe bratele destinate acestui scop.
Art.181.
Tablourile d e comanda ale bobinoarelor trebuie sa fie carcasate în regim etans, mentinute curate si verificate în interior periodic pentru îndepartarea depunerilor de praf, sticla etc., de catre personalul de întretinere specializat.
Art.182.
(1) Se interzice functionarea bobinoarelor cu dispozitivele de pornire-oprire (inclusiv butoane, pedale) defecte sau lipsa.
(2) Nu se permit improvizatii de natura electrica sau mecanica la aceste dispozitive.
Art.183.
Pentru organele de masini aflate în miscare (tambur, fluture) ce nu pot fi dotate cu protectori datorita functionalitatii lor se vor lua masuri de siguranta, din partea lucratorilor pentru evitarea atingerii acestora.
Art.184.
În timpul functionarii bobinoarelor, supravegherea procesului de bobinare se va face de la distanta, pentru a preveni contactul cu tamburul în miscare sau accidentele generate de spargerea mansetelor de carton.
Art.185.
Se interzice stationarea în dreptul tamburului în timpul functionarii utilajului.
Art.186.
(1) Curatarea de scama a bobinoarelor (tambur, fluture, parti laterale) se va face numai cu utilajul oprit înainte de fiecare înfasurare.
(2) Curatarea generala a utilajelor se va face dupa oprirea si scoaterea lor de sub tensiune, în echipe de cel putin doi lucratori, cu rol de supraveghere reciproca.
Art.187.
Interventiile la bobinoare pentru reparatii sau întretinere se vor efectua numai de catre personalul specializat si instruit în acest scop.
Art.188.
Orice interventie în interiorul utilajului se va face dupa decuplarea alimentarii cu energie electrica si avertizarea prin afisare a interventiei ("NU CUPLATI", "RT" sau "Reparatii capitale") .
Art.189.
Dupa interventiile tehnologice de manipulare a firelor de sticla prin contactul direct cu acestea se vor spala mâinile si se va aplica unguentul de protectie. În cazul în care, tegumentul este afectat cu incluziuni, acestea se vor îndeparta imediat prin pensare, spalare, dezinfectare si protejare cu un strat de unguent protector.
Art.190.
Se interzice lasarea utilajelor fara supraveghere în timpul functionarii acestora. Parasirea locului de munca se face numai dupa anuntarea conducatorului locului de munca si numirea de catre acesta a unui înlocuitor.
6. Tratarea termica a strandului Roving
(Uscatorul pentru strandul roving)
Art.191.
Accesul în incinta uscatorului este admis numai lucratorilor care fac parte din echipa de deservire, instruiti si verificati în acest scop.
Art.192.
Peretii uscatorului trebuie sa prezinte o buna izolare termica.
Art.193.
Se interzice folosirea uscatorului la alti parametri decât cei prevazuti.
Art.194.
Se interzice functionarea uscatorului fara termometre de control.
Art.195.
Usile uscatorului trebuie sa asigure o închidere etansa.
Art.196.
În timpul circularii aerului cald în uscator, usile vor fi permanent închise.
Art.197.
Instalatia de circulare a aerului cald va fi perfect etansa.
Art.198.
Cuplajele ventilatoarelor vor fi prevazute cu aparatori de protectie.
Art.199.
Aparatele si motoarele electrice vor fi legate la nulul de protectie si la instalatia de legare la pamânt.
Art.200.
Toate organele de transmisie: axe, curele, lanturi etc., precum si celelalte subansamble în miscare vor fi obligatoriu protejate prin aparatori de protectie.
Art.201.
Iluminatul în interiorul uscatorului pentru diferite interventii (curatare, reparatii etc.) se va face prin utilizarea lampilor portabile la tensiunea de maximum 24 V, alimentate dintr-o sursa de separatie.
Art.202.
Este interzis a se plasa sursa de 24 V În interiorul uscatorului sau la o distanta mai mica de 3 m de uscator, daca sursa este alimentata la o tensiune mai mare de 24 V (de ex. un transformator coborâtor) .
Art.203.
Corpurile de iluminat si instalatia vor fi în constructie antiex.
Art.204.
Sursa nu trebuie sa aiba o legatura galvanica între retelele cu tensiune mai mare de 24 V si circuitul cu tensiune redusa de maximum 24 V, iar între cele doua circuite trebuie sa fie izolatie dubla, corespunzatoare tensiunii celei mai mari.
Art.205.
Este interzis fumatul în imediata apropiere a uscatorului.
Art.206.
Capacele de vizitare la canalele de aer cald vor fi închise în timpul functionarii uscatorului.
Art.207.
Caile de acces la si de la uscator vor fi în permanenta libere de orice obstacol si mentinute în stare de curatenie.
Art.208.
Accesul în incinta uscatorului este permis numai dupa 30 minute de la oprirea acestuia, pentru evitarea arsurilor.
Art.209.
Introducerea si evacuarea carucioarelor în uscator se vor efectua de catre minimum doi lucratori având reciproc rol de supraveghere.
Art.210.
La descarcarea uscatorului, manipularea carucioarelor se va face cu manusi de protectie si cârlige de tractare.
Art.211.
Se interzice blocarea capacelor de explozie.
Art.212.
Toate reparatiile se vor executa numai dupa întreruperea alimentarii cu gaz si dupa scoaterea de sub tensiune a utilajului.
7. Obtinerea firelor de sticla textile si roving
7.1. Bobinare roving
Art.213.
La masinile de bobinat fir roving si instalatiile aferente nu au acces lucratorii neautorizati.
Art.214.
În timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar putea antrena mâinile sau degetele în organele de masini aflate în miscare.
Art.215.
Caile de acces la masinile de bobinat trebuie marcate, mentinute în stare de curatenie si libere de orice obstacol.
Art.216.
Spatiile de acces dintre masinile de bobinat trebuie sa fie permanent curatate, eliberate de scule, bobine, deseuri de fire de sticla sau alte obiecte.
Art.217.
Fumatul si consumul de alimente este interzis în încaperea de lucru si holul de acces.
Art.218.
Materialele si accesoriile necesare procesului de productie vor fi asigurate ritmic, pentru a evita aglomerarile în spatiul de productie ce pot conduce la accidente.
Art.219.
Spatiile din jurul tablourilor electrice si hidrantilor vor fi mentinute libere, fara obstacole sau blocaje.
Art.220.
Tablourile de comanda ale masinilor de bobinat trebuie sa fie carcasate, mentinute curate si verificate în interior periodic pentru îndepartarea depunerilor de scame de sticla, de catre lucratorii din echipa de întretinere.
Art.221.
Dispozitivele de protectie la masinile de bobinat vor fi mentinute permanent în stare de functionare.
Art.222.
Organele de masini aflate în miscare vor fi dotate cu protectori ale caror pozitii de lucru vor conditiona pornirea masinii.
Art.223.
(1) Se interzice pornirea masinii sau mentinerea functionarii acesteia cu dispozitivele de pornire-oprire defecte sau lipsa.
(2) Sunt interzise improvizatiile de natura electrica sau mecanica la aceste dispozitive.
Art.224.
(1) Instalatiile aferente de ventilare vor fi mentinute în functiune, la parametrii optimi pe toata durata lucrului si o perioada de timp de circa 3 minute dupa încetarea operatiei de bobinare.
(2) Periodic se vor verifica, de catre personalul de întretinere, elementele de retinere a scamelor din filtrele componente instalatiilor de ventilare, înlocuindu-se cele deteriorate sau colmatate.
Art.225.
(1) La începutul lucrului se vor verifica, curata si asigura traseele firelor, precum si capacitatea de tensionare a mecanismelor si ghidajelor masinii de bobinat, pentru reducerea procesului de formare a scamei si ruperii firelor.
(2) Înainte de pornirea masinii, lucratorii vor verifica daca firele au parcurs traseele de ghidare si tensionare în succesiunea indicata de metoda de lucru.
Art.226.
Pornirea masinii de bobinat se va face dupa asigurarea ca, în spatiul de lucru al acestuia, nu se afla alti lucratori.
Art.227.
Se interzice lucratorilor schimbarea parametrilor de functionare ai masinii de bobinat fara avizul inginerului tehnolog.
Art.228.
Curatarea depunerilor de scame pe elementele de ghidare se va face cu utilajul oprit.
Art.229.
Se interzice lasarea masinilor de bobinat fara supraveghere în timpul functionarii acestora.
Art.230.
Operatiile de reglare, depanare etc. se vor efectua numai de catre personalul calificat (din echipa de întretinere) cu masina oprita, debransarea alimentarii si avertizarea prin afisare a interventiei respective.
Art.231.
(1) Sistemul de asigurare a microclimei la bobinat roving (instalatia de climatizare, pulverizare apa) va fi mentinut în stare de functionare, la parametrii necesari captarii si eliminarii microparticulelor degajate în procesul de bobinare.
(2) Se va asigura curatarea periodica a exhaustoarelor si a canalelor de absorbtie si remedierile necesare.
Art.232.
Pozitia de protectie a grilajelor canalelor de absorbtie va fi asigurata si verificata. Orice interventie la canalul de absorbtie va fi asigurata prin împrejmuirea de avertizare, operatia fiind supravegheata de conducatorul locului de munca.
Art.233.
Materialul pentru echipamentul de lucru va fi ales astfel încât sa se evite încarcarea electrostatica.
7.2. Rasucit fir textil
Art.234.
La masinile de rasucit si instalatiile aferente nu au acces persoane neautorizate.
Art.235.
În timpul lucrului, se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care ar putea antrena mâinile sau degetele în organele de masini aflate în miscare.
Art.236.
Caile de acces la masinile de rasucit trebuie marcate, mentinute în stare de curatenie si libere de orice obstacol.
Art.237.
Spatiile de acces dintre masinile de rasucit trebuie sa fie eliberate de scule, bobine, deseuri de fire de sticla sau alte obiecte.
Art.238.
Fumatul este interzis în zonele de productie si holul de acces.
Art.239.
Spatiile din jurul tablourilor electrice si hidrantilor vor fi mentinute libere, fara a fi blocate cu obstacole.
Art.240.
Tablourile de comanda ale masinilor de rasucit trebuie sa fie carcasate, mentinute curate si verificate în interior periodic pentru îndepartarea depunerilor de scame, pulberi de sticla, de catre lucratorii de specialitate din echipa de întretinere.
Art.241.
Pentru organele de masini aflate în miscare, ce nu pot fi dotate cu protectori datorita functionalitatii lor, se vor lua masuri de siguranta, din partea lucratorilor, pentru evitarea atingerii acestora sau antrenarii componentelor echipamentului de lucru.
Art.242.
Se interzice pornirea masinii de rasucit cu usile si aparatorile deschise.
Art.243.
Se interzice pornirea masinii sau mentinerea functionarii acesteia cu dispozitivele de pornire-oprire (inclusiv casete, butoane) defecte sau lipsa.
Art.244.
Pornirea masinii se va face dupa asigurarea ca, în spatiul de lucru al acesteia, nu se afla alti lucratori.
Art.245.
În timpul functionarii masinii, supravegherea procesului de rasucire se va face cu atentie pentru a preveni contactul cu fusele în miscare.
Art.246.
Se interzice efectuarea operatiilor de curatare a scamei, ungere, înlocuire de piese etc., în timpul functionarii masinii de rasucit.
Art.247.
Operatiile tehnologice de lipire a firului se efectueaza dupa oprirea fusului.
Art.248.
Reglarea si curatarea curelelor de antrenare tangentiala a fuselor masinii de rasucit se efectueaza numai de catre personal calificat din echipa de întretinere.
Art.249.
Cursorii se vor verifica si testa înainte de utilizare.
Art.250.
Se interzice lasarea masinilor de rasucit fara supraveghere în timpul functionarii acestora.
Art.251.
Sistemul de asigurare a microclimei la rasucit (climatizare, pulverizare apa) va fi mentinut în stare de functionare, la parametrii necesari captarii si eliminarii microparticulelor degajate în procesul de rasucire a firelor de sticla.
Art.252.
Se va asigura curatarea periodica a exhaustoarelor si a canalelor de absorbtie si efectuarea remedierilor necesare.
Art.253.
Pozitia de protectie a grilajelor canalelor de absorbtie va fi asigurata si verificata. Orice interventie la canalul de absorbtie va fi asigurata prin împrejmuire de avertizare.
7.3. Ambalarea firelor de sticla textile si roving
Art.254.
Activitatea de ambalare fir textil si roving se realizeaza în spatii amenajate special si amplasate astfel încât sa se respecte criteriul efortului minim necesar atât ambalarii cât si transportului spre mijloacele de evacuare.
Art.255.
Spatiile pentru ambalat trebuie sa fie iluminate adecvat si mentinute în stare de curatenie.
Art.256.
Se interzice depozitarea de materiale, scule sau obiecte, altele decât cele folosite pentru operatia de ambalare.
Art.257.
La manipularea si depozitarea pachetelor de carton pentru ambalat se vor lua toate masurile împotriva alunecarii si caderii accidentale din stiva.
Art.258.
Asezarea cutiilor pe paleta de lucru se va face astfel încât sa se evite accidentele generate de alunecarea si rasturnarea cutiilor.
Art.259.
Ambalajele umplute cu produs finit vor fi pregatite pentru evacuare în stive de maximum 4 cutii (bucati) .
Art.260.
În spatiile de ambalare si depozitare în vederea evacuarii, fumatul este strict interzis.

Offline

#13 2010-07-01 20:28:06

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

NSSM COD 35 - Norme specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea fibrelor de sticla (3)

8. Teserea si împletirea firelor de sticla
8.1. Prevederi comune
Art.261.
Caile de acces la si de la masini si utilaje vor fi marcate, libere si curate.
Art.262.
Curatarea scamei de pe masini si utilaje se va efectua numai în timpul stationarii acestora.
Art.263.
Lucratorii care deservesc masinile si utilajele nu vor efectua interventii sau manevre pentru care nu au calificarea necesara. Orice neregula în functionare va fi semnalata conducatorului locului de munca.
Art.264.
Interventiile de reglare-depanare la masini, utilaje si la instalatiile aferente se vor face, numai de catre personalul autorizat din echipa de întretinere, dupa oprirea utilajelor si scoaterea lor de sub tensiune.
Art.265.
(1) Se interzice exploatarea utilajelor cu dispozitivele de pornire-oprire (casete, butoane etc.) defecte sau lipsa.
(2) Sunt interzise improvizatiile de natura mecanica sau electrica la dispozitivele de pornire-oprire.
Art.266.
Instalatia de conditionare va functiona la parametrii necesari procesului tehnologic. Gurile de aspirare la nivelul pardoselei se vor curata periodic si vor fi acoperite cu gratare de protectie.
Art.267.
În cazul efectuarii reviziilor si reparatiilor capitale, utilajele vor fi împrejmuite contra accesului accidental si se va semnaliza interventia cu placute avertizoare.
Art.268.
Fumatul la locul de munca este interzis.
Art.269.
Se interzice purtarea de obiecte (inele, bratari etc.) care pot antrena mâinile în organele masinii aflate în miscare.
8.2. Obtinerea bataturii (canetat)
Art.270.
Nu se vor utiliza canete cu defectiuni (fisuri, aschii, zgârieturi, inele lipsa sau slabite) care pot produce accidente prin spargere în timpul functionarii.
Art.271.
Se interzice lucrul la masinile de canetat fara functionarea instalatiilor aferente de captare a scamei.
Art.272.
Se interzice introducerea mâinii în zona de actiune a curelei de antrenare si în cea a electromotorului.
Art.273.
Se interzice interventia cu mâna pentru schimbarea canetei în cazul blocarii dispozitivului cap caneta.
Art.274.
Se interzice atingerea elementelor de fixare ale canetelor în timpul operatiei de eliberare a acestora.
Art.275.
Operatiile de curatare a scamei si îndepartarea firelor înfasurate pe axele de antrenare se vor efectua numai cu masina oprita.
Art.276.
Tablourile de comanda ale masinii de canetat vor fi carcasate si curatate periodic în interior de catre personalul din echipa de întretinere.
Art.277.
Dupa efectuarea operatiei de curatare a masinilor, deseurile textile utilizate (lavete) precum si scama rezultata se vor depozita în locuri special amenajate, fiind interzisa blocarea cailor de acces si a canalelor de aerisire la nivelul pardoselii.
Art.278.
Se interzice parasirea utilajului în timpul functionarii acestuia.
8.3. Obtinerea urzelilor (urzit, ancolat, reunit)
Art.279.
Pornirea masinilor se va efectua dupa asigurarea ca, în spatiul de lucru al acestora, nu se afla alti lucratori.
Art.280.
Operatiile de fixare a sulului pe masina, montarea acestuia, verificarea modului de strângere a surubului de fixare a axului sulului si demontarea sulului preliminar, se vor executa obligatoriu de catre doi lucratori, pentru prevenirea riscului de accidentare.
Art.281.
Se interzice inversarea comenzilor de pornire a utilajelor sau a succesiunii tehnologice normale a lor.
Art.282.
Se interzice functionarea masinii de urzit fara fixarea barei de protectie.
Art.283.
Se interzice introducerea mâinilor între fire si valtul tragator al masinii în timpul functionarii acesteia.
Art.284.
Lipirea firelor rupte se va face numai cu utilajul oprit si dupa anularea comenzilor de pornire.
Art.285.
Instalatia de ventilare-conditionare, va fi mentinuta în stare de functionare la parametrii stabiliti prin cartea tehnica.
Art.286.
Introducerea mansetelor de hârtie între sul si firul de urzeala se va face cu atentie pentru evitarea prinderii si antrenarii mâinilor în organele masinii în miscare.
Art.287.
Orice deficienta în functionarea masinilor se va semnala conducatorului locului de munca.
Art.288.
Se interzice parasirea utilajelor în timpul functionarii acestora.
Art.289.
Se interzice depozitarea sulurilor goale sau pline în apropierea masinii; sulurile se vor aseza pe rastel sau în stive constituite în afara cailor de acces, în spatii special destinate.
Art.290.
În timpul pregatirilor pentru înfasurarea urzelilor pe sul, motorul trebuie sa fie oprit.
Art.291.
Este interzisa orice fel de interventie, printre fire sau în zona de contact dintre urzeala si sul, în timpul functionarii.
Art.292.
Înfasurarea si legarea urzelii pe sul se vor efectua de catre doi lucratori.
Art.293.
Înainte de pornirea urzitorului, se va controla daca sulurile preliminare sau finale au fost bine fixate în lagare sau în dispozitivele de fixare.
Art.294.
Masinile vor fi prevazute cu dispozitive de oprire în toate pozitiile de lucru.
Art.295.
Montarea si scoaterea curelelor se vor face numai cu masina oprita.
Art.296.
Toate sistemele de transmitere a miscarii vor fi dotate cu aparatori de protectie corespunzatoare.
Art.297.
Conductele prin care circula agentii termici vor fi izolate, iar îmbinarile cu flanse ale acestora vor fi prevazute cu coliere de protectie.
Art.298.
Taierea inelelor de pe cilindrul debitor se face numai cu masina oprita.
Art.299.
Masinile vor fi prevazute cu hote de absorbtie racordate la un sistem de exhaustare pentru aburul degajat În timpul procesului tehnologic.
Art.300.
Este strict interzisa remedierea deficientelor la instalatia de abur fara oprirea aburului din conducte.
Art.301.
Locurile de cuplare a axului longitudinal de transmitere a miscarii vor fi protejate cu aparatori de protectie.
Art.302.
Reductoarele de presiune vor fi prevazute cu supape de siguranta.
Art.303.
Pornirea instalatiei de preparare ancolant incompleta sau cu componente lipsa, este interzisa.
Art.304.
Este interzis accesul altor persoane în afara celor autorizati, la instalatia de preparare ancolant sau la axele acesteia.
Art.305.
Presiunea si temperatura aburului tehnic se va mentine în limitele admise.
Art.306.
La prepararea solutiei de apret, ventilele vor fi astfel actionate încât sa se evite degajarile bruste de abur sau apa fierbinte.
Art.307.
Aparatele de masura si control vor fi mentinute curate.
Art.308.
Supravegherea procesului de fierbere al ancolantului se va face de la o distanta de cel putin 2 m de malaxor.
Art.309.
Se interzice ridicarea capacului malaxorului înainte de trecerea a minimum 15 minute dupa terminarea procesului de fierbere.
Art.310.
Orice defectiune la instalatia de preparare ancolant va fi anuntata conducatorului locului de munca si instalatia va fi scoasa din functiune.
Art.311.
La manevrarea instalatiilor de ridicat (electropalanelor) se vor respecta instructiunile ISCIR în vigoare.
Art.312.
Lucratorii care deservesc instalatiile sub presiune vor respecta instructiunile ISCIR în vigoare.
8.4. Obtinerea tesaturilor
Art.313.
Se interzice pornirea masinilor fara asigurarea ca, în spatiul de lucru al acestora, nu se afla alte persoane.
Art.314.
Se interzice functionarea masinii de tesut tip SAURER cu lipsa butoanelor pentru circuitele de comanda sau cu centura de împamântare desfacuta.
Art.315.
Interventiile de reglare, depanare, curatare a instalatiilor electrice si electronice aferente utilajelor se vor realiza numai de catre personal autorizat (electricieni, electronisti) .
Art.316.
La efectuarea deplasarilor tehnologice (alimentarea cu canete etc.) se va opri masina prin decuplarea electromotorului de la panoul monitor.
Art.317.
Se interzice îndepartarea aparatorilor sau a capacului vatalei pentru a prevenii sarirea suveicii.
Art.318.
Se interzice supravegherea masinii din pozitii laterale.
Art.319.
Se interzice parasirea locului de munca fara oprirea masinii de tesut Mackie.
Art.320.
Supravegherea masinilor în timpul functionarii este obligatorie.
Art.321.
Montarea sulurilor de urzeala se va efectua numai de catre reglatori, sub supravegherea conducatorului locului de munca, utilizându-se corespunzator toate sistemele de fixare si asigurare împotriva desprinderii accidentale.
8.5. Finisare tesaturi (metrat-rolat, tratament termic, tratament chimic)
Art.322.
Se interzice introducerea de obiecte sau a mâinilor între valturile conducatoare sau în zona înfasurarii tesaturii pe sul.
Art.323.
Încarcarea rastelului elevator cu tesatura se va face prin prinderea corecta a axului sulului în cârligele de ridicare si asigurarea organelor de ridicare.
Art.324.
Se interzice accesul în zona de lucru a lantului elevator.
Art.325.
Operatiile de manipulare a sulurilor de urzeala de la elevator la caruciorul de transport se vor efectua de catre doi lucratori.
Art.326.
Operatiile de încarcare-descarcare a sulurilor perforate pe si de pe carucioare se vor face de catre doi lucratori.
Art.327.
La montarea sulului pe masina se va utiliza corect sistemul de siguranta.
Art.328.
Se interzice circulatia sau stationarea oricaror alte persoane în zona de manipulare a sulurilor.
Art.329.
Manipularea sulurilor perforate pentru încarcarea rastelului cuptorului de dezancolare termica se va face numai sub supravegherea conducatorului locului de munca.
Art.330.
În timpul functionarii cuptorului este obligatorie supravegherea de catre lucrator a parametrilor procesului termic.
Art.331.
Se interzice apropierea oricarei persoane de carucioare în cazul racirii cu usile deschise.
Art.332.
Se interzice depozitarea materialelor inflamabile sau a altor obiecte în spatiile cuptoarelor sau pe partile laterale.
Art.333.
Este obligatorie verificarea închiderii robinetului de gaz la sfârsitul unui ciclu. Orice sesizare de scurgere de gaz în timpul functionarii si/sau stationarii vor fi anuntate conducatorului locului de munca, luându-se toate masurile de prevenire a exploziilor.
Art.334.
La efectuarea operatiilor cu instalatiile de ridicat aferente instalatiei de tratare chimica, se vor respecta instructiunile ISCIR în vigoare.
Art.335.
Operatia de lipire a tesaturii cap la cap se va realiza de catre doi lucratori si astfel încât sa se evite prinderea mâinilor de catre electrod.
Art.336.
Se interzice introducerea mâinilor sau a unor obiecte între valturile de presare sau în zona rolelor compresoare în timpul functionarii instalatiei.
Art.337.
Dispozitivele de comanda pornire-oprire, control parametri functionare, conditionare comenzi tehnologice precum si aparatura de control vor fi mentinute în stare de functionare, fiind interzisa orice improvizatie.
Art.338.
În timpul functionarii instalatiilor se interzice deschiderea usilor de acces la zonele de alimentare.
Art.339.
În timpul functionarii instalatiilor, sistemele de ventilare-conditionare vor functiona la parametri prestabiliti în conformitate cu sarcina de lucru.
Art.340.
(1) În timpul functionarii instalatiilor este interzisa parasirea locului de munca.
(2) În caz de forta majora se anunta conducatorul locului de munca, iar acesta va asigura un înlocuitor corespunzator.
Art.341.
Se interzice fumatul în zona instalatiilor de tratare chimica.
8.6. Obtinerea benzilor din fire de sticla
Art.342.
La masinile urzit mosoare vor lucra numai lucratori special instruiti în acest scop.
Art.343.
Înainte de folosirea masinii se va proceda la curatarea obligatorie a sistemelor de ghidare a firelor de depunerile de pulberi si scame.
Art.344.
Tablourile de comanda vor fi carcasate, curatate periodic în interior de catre personalul specializat.
Art.345.
Operatiile tehnologice de îndepartare a firelor defectuos înfasurate se vor efectua numai cu masina oprita.
Art.346.
Se interzice introducerea oricaror obiecte sau a mâinilor la curelele de transmisie, atunci când masina este în functiune.
Art.347.
Se va verifica periodic gradul de Întindere al curelelor de antrenare.
Art.348.
În cazul întreruperii accidentale a curentului electric, masinile se vor decupla si comenzile vor fi aduse în pozitii neutre.
Art.349.
Se interzice aruncarea sau depozitarea deseurilor sau a altor materiale în afara locurilor special amenajate.
Art.350.
Se interzice parasirea utilajelor în timpul functionarii acestora.
Art.351.
La alimentarea masinilor cu fire, operatiile de prindere a sulurilor port-fire si a mosoarelor se vor efectua astfel încât riscurile de accidentare prin cadere, alunecare sau desprindere sa fie eliminate.
8.7. Obtinerea tuburilor din fire de sticla
Art.352.
Se interzice introducerea mâinilor sau a altor obiecte între organele de masini aflate în miscare.
Art.353.
Uleiul acumulat în exces pe masa masinii precum si scurgerile de pe pardoseala vor fi curatate dupa oprirea prealabila a masinii.
Art.354.
Se interzice curatarea utilajului cu substante inflamabile.
Art.355.
Se va verifica periodic gradul de Întindere a elementelor de transmisie si a contactelor mecanice.
Art.356.
Se interzice utilizarea mosoarelor care prezinta fisuri sau parti lipsa în structura acestora.
Art.357.
Se interzice depozitarea materialelor infla-mabile în zona de lucru a masinilor de flamat.
Art.358.
Înainte de începerea lucrului se va verifica integritatea aparatorilor de la lanturile si dispozitivele de antrenare.
Art.359.
La terminarea fiecarui schimb se va verifica daca robinetul de gaz este închis.
9. Obtinerea stratimatului
9.1. Instalatia de stratimat
Art.360.
Functionarea instalatiei de stratimat va fi asigurata numai de catre lucratori special instruiti pentru toate posturile de lucru ale acestei instalatii.
Art.361.
Este interzisa parasirea locului de munca fara aprobarea conducatorului locului de munca si fara asigurarea unui înlocuitor corespunzator.
Art.362.
Se interzice utilizarea bobinelor roving deteriorate, deformate sau cu fire Încurcate.
Art.363.
(1) În timpul taierii firelor este interzisa orice interventie la dispozitivul de taiere.
(2) Este interzis lucrul cu capacul cutitelor în pozitia "deschis".
Art.364.
Descarcarea bobinelor se va face numai cu parapetii montati.
Art.365.
Este interzisa aruncarea oricaror resturi sau deseuri pe podeaua platformei.
Art.366.
Este interzisa trecerea peste sau pe sub banda transportoare.
Art.367.
Este interzisa introducerea mâinii în dispozitivul de polimerizare a neoxilului, când acesta functioneaza.
Art.368.
Interventiile la electromotoare, ventilatoare sau la alte parti componente ale dispozitivului de pulverizare a apei si neoxilului se vor face numai în starea de repaus a acestora.
Art.369.
Este interzisa introducerea mâinii în zona cutitului de taiere, lovirea cutitelor sau a altor parti ale instalatiei.
Art.370.
Este interzisa urcarea pe plasa sau trecerea pe sub plasa în timpul functionarii instalatiei.
Art.371.
Este interzisa introducerea mâinii în dreptul valturilor de presare.
Art.372.
Este interzisa curatarea discului de taiere în timpul functionarii acestuia.
Art.373.
Este interzisa depozitarea materialelor, sculelor sau sulurilor pe caile de acces la si de la masina.
9.2. Taierea firelor la masina cu disc abraziv
Art.374.
Este interzisa interventia la masina în timpul functionarii (curatirea de scama, reglarea discului) .
Art.375.
Se interzice utilizarea masinii fara ca aparatorile de protectie a discului sa fie montate în pozitia de protectie.
Art.376.
Pentru depozitare se vor utiliza numai fire sub forma de strand.
Art.377.
Este interzisa utilizarea discurilor uzate sub 1/3 din diametrul nominal, descentrate, ciobite sau deformate.
Art.378.
Masina se va utiliza obligatoriu cu ventilatorul exhaustor cuplat.
Art.379.
Este interzisa parasirea masinii în timpul functionarii.
Art.380.
Caile de acces la si de la masina se vor mentine curate, fiind interzisa depozitarea de materiale sau scule în apropierea masinii.
Art.381.
Interventiile de depanare, reglare se vor face numai de catre personalul autorizat si sub supravegherea maistrului.
9.3. Taierea firelor la masina de taiat RT-5
Art.382.
Se interzice lucrul la masina de taiat RT-5 fara montarea corespunzatoare a aparatorilor de protectie.
Art.383.
Orice interventie la masina se va face de catre personal autorizat, cu masina oprita, scoasa de sub tensiune si cu afisarea operatiei efectuate.
Art.384.
Operatiile de curatare a masinii (rotorul de taiere, tamburul cauciucat, batiul) se vor efectua numai cu masina oprita.
Art.385.
Este interzisa introducerea în zona activa de taiere a altor obiecte în afara firului de sticla destinat taierii.
Art.386.
Caile de acces la si de la masina se vor mentine curate, fiind interzisa depozitarea materialelor sau sculelor în zonele limitrofe masinii.
Art.387.
Tamburii se vor curata numai cu ajutorul periilor din plastic.
Art.388.
În orice situatie de functionare anormala a masinii, lucratorii vor opri masina si vor anunta conducatorul locului de munca.
9.4. Defibrarea
Art.389.
Este interzisa alimentarea benzii de pe lateralele masinii de defibrat.
Art.390.
Este interzisa aranjarea patului de foc de pe banda de alimentare, în apropierea valturilor dinspre tamburi.
Art.391.
Este interzis a se lucra cu aparatorile masinii ridicate sau demontate.
Art.392.
Camera de sedimentare a firului defibrat se va deschide numai dupa oprirea completa a ventilatorului.
Art.393.
Aparatorile se pot ridica numai dupa oprirea masinii si dupa verificarea opririi rotatiei tamburului mare.
Art.394.
Dupa utilizare, pârghia de miscare manuala a benzii se va demonta (decupla) .
Art.395.
Operatiile de curatare se vor efectua numai dupa oprirea completa a masinii, a ventilatorului si a celorlalte organe în miscare.
9.5. Tocarea firelor de sticla
Art.396.
Este interzisa utilizarea masinii de tocat fire de sticla pentru taierea altor materiale.
Art.397.
Masina va functiona numai cu aparatorile în pozitia de lucru iar în timpul efectuarii operatiilor de taiere este interzisa ridicarea acestora.
Art.398.
Este interzisa introducerea mâinilor în zona tamburilor.
Art.399.
Alimentarea masinii se va face cu fire în fascicule drepte de maximum 50 cm lungime (neîncâlcite si fara ochiuri) .
Art.400.
La blocarea tamburilor, masina se opreste, se scoate de sub tensiune si se anunta reglorul.
Art.401.
În timpul functionarii masinii se interzice curatarea acesteia.
Art.402.
Este interzisa parasirea locului de munca si lasarea masinii în functiune fara supraveghere.
9.6. Macinarea deseurilor
Art.403.
Masina de macinat se va alimenta numai cu fibra neancolanta, orice alte materiale fiind interzise.
Art.404.
Banda se va încarca numai când masina este oprita si numai pâna la limita prevazuta tehnologic, fiind interzisa supraîncarcarea benzii.
Art.405.
Se interzice stationarea în fata sau în spatele ansamblului de ciocane în timpul functionarii masinii.
Art.406.
În timpul functionarii masinii sunt interzise operatiile de reglare sau curatare.
Art.407.
Masina se va porni numai cu capacele închise iar în timpul functionarii, accesul la capace este interzis.
Art.408.
La terminarea lucrului masina se va scoate de sub tensiune de la tabloul electric de alimentare.
10. Prevederi de proiectare
Art.409.
În activitatea de conceptie si proiectare a fluxurilor tehnologice pentru fabricarea si prelucrarea firelor de sticla se vor respecta prevederile de securitate a muncii prevazute prin Normele generale de protectie a muncii, Normele specifice de securitate a muncii pentru fabricarea si prelucrarea firelor de sticla si standardele de securitate a muncii.
Art.410.
Prevederile din acest capitol constituie minimum de cerinte de proiectare pentru desfasurarea activitatilor de fabricare si prelucrare a firelor de sticla în conditii de securitate si nu exclud prevederea oricaror alte solutii, la îndemâna celor ce concep si proiecteaza fluxurile tehnologice, în vederea realizarii unor niveluri de securitate mai ridicate.
Art.411.
Dozarea mecanica a materiilor prime se va efectua cu echipamente care sa permita etansarea operatiei.
Art.412.
Cântarele utilizate la cântarirea materiilor prime pulverulente vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate - materie prima si aer.
Art.413.
(1) Amestecarea materiilor prime se va efectua cu utilaje carcasate si prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dizlocate (materie prima-aer) .
(2) Încaperea în care se amplaseaza amestecatorul va fi prevazuta cu ventilare mecanica de siguranta.
(3) Punctele de alimentare cu alti componenti vor fi dotate cu dispozitive de absorbtie a pulberilor.
Art.414.
La încarcarea si descarcarea materiilor prime în si din amestecator se va asigura etanseitatea acestor operatii.
Art.415.
Buncarele tampon ale cuptoarelor vor fi prevazute cu dispozitive de compensare a volumelor dislocate.
Art.416.
Gurile de încarcare si alte deschideri în peretii cuptoarelor care, prin pozitia si dimensiunile lor, constituie un pericol, vor fi protejate împotriva iesirii flacarii.
Art.417.
Echipamentul de combustie de la cuptoare nu trebuie sa permita întoarcerea flacarii pe conducte.
Art.418.
Pentru evitarea pericolului de explozie la cuptoare sau a avariilor cu urmari foarte grave în situatia caderii elementelor de automatizare, se vor prevedea solutii care sa asigure evacuarea libera a gazelor arse în atmosfera, fara a necesita interventia omului.
Art.419.
Inversarea focului la cuptoare va fi obigatoriu semnalizata si înregistrata.
Art.420.
Înregistrarea temperaturilor din cuptor va fi prevazuta obligatoriu.
Art.421.
(1) La scurgerea sticlei din cuptor se va asigura perfecta fritare a sticlei topite.
(2) Sistemele de fritare vor asigura protectia lucratorilor contra aburului si a masei de sticla topita.
Art.422.
Locurile de munca de la filiere si bobinare vor fi dotate cu instalatie de climatizare.
Art.423.
Platformele metalice si scarile de acces pentru deservirea filierelor vor fi asigurate cu balustrade de protectie.
Art.424.
Procesele tehnologice si echipamentele tehnice necesare prelucrarii firelor de sticla vor fi astfel proiectate încât concentratia pulberilor de sticla în mediul de munca si în mediul înconjurator sa fie sub limitele admise.
Art.425.
Încaperile de lucru vor fi proiectate si construite astfel încât sa asigure urmatoarele cerinte de securitate:
a) separarea operatiilor sau proceselor cu degajari de pulberi de restul locurilor de munca;
b) reducerea, pe cât posibil, a suprafetelor pe care se pot depune pulberi si deseuri de sticla precum si facilitarea realizarii curateniei;
c) captarea si evacuarea pulberilor.
Art.426.
Utilajele care produc degajari de pulberi si care nu pot fi carcasate total, vor fi dotate cu dispozitive locale de aspirare a pulberilor de sticla, amplasate cât mai aproape de sursa de emisie.
Art.427.
Instalatiile de ventilare mecanica vor fi astfel concepute încât sa asigure depresiunea necesara pentru a preveni migrarea pulberilor de sticla în încaperile învecinate curate.
Art.428.
Functionarea utilajelor va fi conditionata, printr-un sistem de interblocare, de functionarea instalatiilor de ventilare.
Art.429.
Sistemele de filtrare a aerului încarcat cu pulberi de sticla vor fi astfel concepute încât concentratiile pulberilor de sticla în mediul înconjurator sa nu depaseasca valorile normate.

Offline

#14 2010-07-02 20:27:29

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Bricktop wrote:

multumesc!

m-ar ajuta daca ai pune si NSSM  "5 fabricarea sticlei pentru menaj, ambalaje si sticlarie tehnica "

Din pacate nu-l am.

Offline

#15 2010-07-19 13:11:12

dan
New member
Registered: 2010-07-19
Posts: 1

Re: NSSM-uri

Are cineva in format electronic NSSM pentru lucrari de foraj la sonde?
Multumesc anticipat

Offline

#16 2010-08-03 15:22:34

egi
Member
Registered: 2010-03-08
Posts: 14

Re: NSSM-uri

daca mai ai nevoie de ceva  scrie mail la egigri@gmail.com

NS 115 confectii textile blana si pilele

CAPITOLUL I
PREVEDERI GENERALE


Conţinut

Art.1. Normele specifice de securitate a muncii pentru industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele cuprind măsuri de prevenire a accidentelor de muncă şi a bolilor profesionale, specifice activităţilor care se desfăşoară în industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele.

Scop

Art.2. Măsurile de prevenire cuprinse în prezentele norme au ca scop eliminarea sau diminuarea factorilor de risc existenţi în sistemul de muncă, proprii fiecărui element component al acestuia (executant - sarcină de muncă - mijloace de producţie - mediu de muncă).

Domeniu de aplicare

Art.3. Prezentele norme se aplică tuturor persoanelor juridice sau fizice care desfăşoară activităţi specific industriei confecţiilor din textile, blănuri şi piele indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare al acestora.

Relaţia cu alte acte normative

Art.4. (1) Prevederile prezentelor norme se aplică cumulativ cu Normele generale de protecţie a muncii.
Pentru activităţile nespecifice sau auxiliare se vor aplica prevederile normelor specifice
prezentate în anexa nr. 1. Pentru aplicarea prevederilor acestor norme, în funcţie de condiţiile şi particularităţile proceselor de muncă, persoanele juridice şi fizice au obligaţia de a elabora instrucţiuni proprii de protecţie a muncii.

Revizuirea normelor

Art.5. Prezentele norme se vor revizui periodic şi vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificărilor de natură legislativă, tehnică etc., survenite la nivel naţional, la nivelul persoanelor juridice sau la modificarea proceselor tehnologice.

CAPITOLUL II

PREVEDERI SPECIFICE ACTIVITĂŢILOR DIN INDUSTRIA CONFECŢIILOR DIN TEXTILE, BLANURI ŞI PIELE

Secţiunea 1.  Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă

Art.6. Încadrarea şi repartizarea personalului pe locuri de muncă se vor face conform prevederilor
Normelor generale de protecţie a muncii.
Art.7. La fiecare tip de maşină va lucra numaipersonal calificat şi instruit asupra modului de
funcţionare a maşinii respective.

Secţiunea 2. Instruirea personalului

Art.8. Instruirea pe probleme de protecţie a muncii a personalului din activităţile desfăşurate în industria confecţiilor din textile, blănuri şi piele se face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii

Secţiunea 3. Dotarea cu echipament individualde protecţie

Art.9. Acordarea echipamentului individual de protecţie se face conform prevederilor „Normativului
cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie". în baza lui, persoanele juridice vor întocmi pentru fiecare loc de muncă liste interne de dotare cu echipament individual de protecţie, adecvat executării sarcinilor de muncă în condiţii de securitate (băsmăluţe, bascuri, halate sau salopete cu sisteme de ajustare pe mână, corp, mănuşi rezistente la tăiere, înţepare etc.).

Secţiunea 4. Repartizarea sarcinii de muncă

Art.10. Repartizarea sarcinii de muncă se face conform prevederilor Normelor generale de protecţie a muncii.

Secţiunea 5. Prevederi comune

Art.11. Înainte de punerea în funcţiune a utilajelor se vor verifica zonele periculoase specifice fiecărui utilaj, precum şi legătura la centura de împământare.
Art.12. Se interzice lucrul cu orice echipament tehnic atunci când dispozitivele de protecţie lipsesc, sunt scoase din funcţiune sau sunt defecte.
Art.13. (1) Se interzice orice intervenţie la echipamentele tehnice în timpul fiincţionării acestora.
(2) In cazul unei defecţiuni sau dereglări a echipamentului tehnic, acesta va fi oprit şi va fi anunţat
conducătorul locului de muncă.
Art.14. Organele în mişcare ale echipamentelor tehnice utilizate în industria confecţiilor din textile,
blănuri şi piele vor fi prevăzute cu apărători de protecţie.
Art.15. La exploatarea echipamentelor tehnice se va respecta disciplina tehnologică şi succesiunea operaţiilor conform instrucţiunilor de exploatare.
Art.16. Deconectarea echipamentelor tehnice de la sursa de alimentare cu energie electrică la sfârşitul lucrului, se va face de la întrerupătorul general sau se va scoate ştecherul din priză, trăgând cu mâna de ştecher şi nu de cablul electric al acestuia.
Art.17. Se interzice admiterea la lucru a persoanelor cu stare psihică şi fizică necorespunzătoare.
Art.18. (1) în timpul lucrului este interzis a se purta discuţii între angajaţi sau a distrage atenţia acestora.
(2) Se interzice aglomerarea mesei de croit cu alte materiale decât cele necesare prelucrării.
Art.19. Este interzis a se depozita materiale şi materii prime pe căile de acces şi în faţa tablourilor şi
aparatajelor electrice precum şi în jurul echipamentelor tehnice.
Art.20. La predarea schimbului, angajatul din schimbul anterior va informa despre starea tehnică a
echipamentului tehnic şi eventualele deficienţe sau defecţiuni.

Secţiunea 6. Croirea

Art.21. În timpul lucrului la rampa şi masa mecanică pentru control este interzis angajaţilor să staţioneze în raza de acţiune a dispozitivului de pliere şi/sau a benzii transportoare.
Art.22. Este interzisă aglomerarea mesei de croit cudispozitive ajutătoare.

Şpănuirea

Art.23. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de şpănuit se vor îndepărta obiectele sau materialele aflate în raza căilor de rulare a căruciorului.
Art.24. Introducerea balotului pe axul de derulat şi a capătului materialului printre organele de dirijare se va face cu maşina de şpănuit scoasă din funcţiune.
Art.25. Este interzis angajaţilor care deservesc maşina de şpănuit sau altor persoane să se reazeme de căile de rulare a căruciorului sau să stea cu spatele la acesta.
Art.26. Curăţarea de scame sau de alte impurităţi a roţilor dinţate şi a lanţurilor de transmisie se va face numai după ce maşina de şpănuit a fost oprită şi scoasă de sub tensiune.

Decuparea detaliilor la maşina de croit fixă

Art.27. Este interzis a se lucra cu maşina de croit fixă atunci când lipsesc apărătorile de protecţie.
Art.28. Înainte de începerea operaţiei de decupare a spânului, apărătoarea benzii tăietoare se va regla în raport cu grosimea spânului; distanţa dintre şpan şi partea inferioară a apărătorii trebuie să fie mai mică de 1 cm.
Art.29. În timpul decupării detaliilor, mâinile vor fi ţinute numai paralel cu banda tăietoare şi la cel puţin 3 cm distanţă de aceasta, angajatul având obligaţia de a folosi mănuşi rezistente la tăiere.
Art.30. Viteza de înaintare a spânului trebuie să fie cea prescrisă în cartea tehnică, pentru a evita ruperea sau deplasarea benzii tăietoare de pe sistemul de ghidare.
Art.31. (1) Ascuţirea benzii tăietoare se face numai după oprirea maşinii de croit fixă şi blocarea contra pornirii accidentale.
(2) în timpul ascuţirii benzii tăietoare este interzis a se efectua reglarea polizorului.
Art.32. Ascuţirea benzii tăietoare se va face numai de către angajatul care deserveşte maşina de croit fixă şi numai după ce a fost închisă uşa carcasei de protecţie a polizorului.
Art.33. Aşezarea şi netezirea spânului se vor face numai cu maşina de croit fixă scoasă din funcţiune.
Art.34. Sistemele de susţinere şi antrenare a benziităietoare vor fi perfect centrate şi cu stratul periferic de contact în bună stare pentru a asigura benzii aderenţă şi stabilitate.
Art.35. Este interzis angajaţilor care deservesc maşina de croit fixă să îndepărteze cu mâna deşeurile rămaselângă banda tăietoare.
Art.36. Benzile tăietoare ce urmează a fi folosite sau cele uzate sau rupte vor fi depozitate într-un loc unde au acces numai angajaţii care deservesc acest tip de maşină.
Art.37. înlocuirea benzilor tăietoare se face în conformitate cu prevederile din cartea tehnică.
Art.38. Verificarea benzilor noi, montate, se va face de către personalul desemnat pentru aceasta şi echipat corespunzător.
Art.39. În timpul ascuţirii benzilor tăietoare, ventilatorul de absorbţie a prafului şi scamei se va scoate din funcţiune pentru evitarea incendiilor.
Art.40. Este interzisă folosirea maşinii de croit fixă la tăierea, decuparea sau secţionarea altor materiale decât cele textile.

Decuparea detaliilor cu maşina de croit mobilă

Art.41. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de croit mobile, operatorul este obligat să verifice dacă:
a)cuţitul este fixat în limitele admise şi dacă acesta este bine ascuţit;
b)maşina se deplasează uşor pe masa de croit; cablul de alimentare a maşinii cu energie electrică este bine izolat, neînnădit şi dacă instalaţia este legată la pământ;
toate dispozitivele de protecţie sunt în stare corespunzătoare.
Art.42. Înainte de începerea lucrului, se va regla apărătoarea cuţitului, în funcţie de grosimea spânului.
Art.43. Aşezarea şi netezirea spânului se vor face numai cu maşina de croit mobilă oprită.
Art.44. În timpul efectuării operaţiei de tăiere cu maşina de croit mobilă, mâna care fixează şpanul va fi ţinută paralel cu cuţitul şi la cel puţin 3 cm distanţă de acesta, angajatul având obligaţia de a folosi mănuşi rezistente la tăiere.
Art.45. Este interzisă funcţionarea maşinii de cusut fară aţă în ac.
Art.46. Mutarea dintr-un loc în altul a maşinii de croit se va face numai după ce a fost oprită şi scoasă de sub tensiune.
Art.47. Pentru decuparea detaliilor din şpan, maşina va fi pusă în funcţiune numai după ce talpa acesteia a fost introdusă sub material.
Art.48. Înlocuirea cuţitului rupt şi ascuţirea manuală a acestuia se vor face cu maşina scoasă de sub tensiune şi purtând EIP împotriva tăierii.

Maşina pentru plisat ţesături

Art.49. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii pentru plisat ţesături se vor verifica:
starea instalaţiei electrice şi legătura la centura de împământare; etanşeitatea instalaţiei de apă;
starea apărătorilor organelor de maşini în mişcare şi starea dispozitivelor de protecţie.
Art.50. Este interzis angajaţilor să alimenteze maşina cu material pentru plisat, trecându-se mâinile peste primul cilindru de alimentare.
Art.51. Este interzis angajaţilor să intervină la organele de transmisie în timpul funcţionării maşinii.
Art.52. La maşinile pentru plisat ţesături vor lucra numai persoane instruite în acest scop.

Maşina de punctat inserţie

Art.53. Înainte de punerea în funcţiune a maşinii de punctat inserţie se vor verifica:
a)funcţionarea la mers în gol;
b)funcţionarea instalaţiei de aer comprimat şi a barei de întrerupere a ciclului;
c)starea şi integritatea dispozitivelor de protecţie.
Art.54. În cazul demagnetizării poansoanelor sau în cazul declanşării presei fără comandă dată, se va întrerupe lucrul şi se va anunţa conducătorul locului de muncă.

Prese pentru aplicarea - termolipirea inserţiilor

Art.55. Înainte de pornire se verifică starea tehnică a preselor, funcţionarea la mersul în gol, comenzile şi racordarea la centura de împământare.
Art.56. (1) Înainte de începerea lucrului este obligatoriu a se verifica:
dacă conductoarele de alimentare cu energie electrică a presei sunt bine izolate, iar bornele
sunt prevăzute cu capace de protecţie; dacă elementele instalaţiei de abur sau de aer comprimat (ventile, flanşe, robinete) sunt etanşe şi conductele pentru abur sunt bine izolate; dacă presa funcţionează normal la comenzile date; dacă instalaţia electrică de forţă şi dacă presa sunt legate la centura de împământare;
dacă aparatura de măsură şi control este în stare de funcţionare şi este verificată la termenele
scadente; dacă benzile transportoare sunt curate, în stare bună de funcţionare şi întinse normal.
(2) Atunci când se constată defecţiuni se vor lua măsuri de remediere imediate, fiind interzis a se lucra cu improvizaţii.
Art.57. (1) Este interzisă antrenarea sau conducerea cu mâna a detaliilor care urmează a se prelucra.
(2) Semifabricatele se aşează pe placa suport sau pe banda transportoare conform instrucţiunilor de lucru.
Art.58. Este interzisă curăţarea plăcii şi a benzilor transportoare de resturi de adezivi sau de semifabricate lipite pe utilaj, când acesta este în funcţiune. Curăţarea se face după oprirea şi răcirea acestuia conform instrucţiunilor de lucru.

Maşina de tăiat perniţe de poliuretan

Art.59. Este interzis angajaţilor să intervină în zona de acţiune a cadrului benzii tăietoare.
Art.60. Îmbinarea calupurilor de poliuretan se va face cu maşina oprită.
Art.61. Înainte de începerea lucrului, operatorul va verifica dacă instalaţia electrică şi de absorbţie a gazelor rezultate este în stare bună şi dacă utilajul este legat la centura de împământare.
Art.62. Este interzis angajaţilor neinstruiţi să lucreze la această presă.
Art.63. Este interzis operatorului să ţină mâna pe   maneta de declanşare a presei în timp ce aşează
poliuretanul pe matriţă, deoarece din neatenţie presa  poate fi pusă în funcţiune.
Art.64. În hala de lucru a preselor este interzis a se intra sau a folosi foc deschis.

Maşini de ambalat

Art.65. În timpul funcţionării maşinii de ambalat, este interzisă montarea sulului cu material plastic.
Art.66. În timpul operaţiei de ambalare, la introducerea produselor finite se va avea grijă ca mâna
operatorului să nu depăşească direcţia fotocelulei.
Art.67. Funcţionarea maşinii de ambalat fără pornirea  ventilatorului este interzisă.
Art.68. În timpul lucrului, locul de muncă va fi descongestionat de marfa ambalată.

Prese de balotat deşeuri

Art.69. Este interzis angajaţilor să umble la limitatoarele de cursă în timpul lucrului.

Croirea prin ştanţare

Art.70. (1) Înainte de începerea lucrului, operatorii sunt obligaţi să facă câteva probe, fară a tăia material, pentru a controla dacă platforma de lucru execută lovitura numai la comanda acestora.
(2) Este interzis a se lucra cu maşini care nu sunt prevăzute cu comandă bimanuală.
Art.71. Reglarea preselor se face numai de către personal cu atribuţii în acest sens.
Art.72. Înainte de începerea lucrului, se va verifica starea tehnică a presei, luându-se măsuri de remediere atunci când se constată defecţiuni.
Art.73. În cazul croirii mecanice, stanţele de croit cu braţ mobil nu vor avea o cursă verticală mai mare de 12 mm.
Art.74.  Înălţimea platformei de lovire se reglează în funcţie de înălţimea cuţitului, astfel încât acesta să pătrundă în material, iar prinderea în butuc să nu fie mai mare de 0,2 mm.
Art.75. Sistemul de reglare a înălţimii platformei de lovire se va bloca în timpul lucrului.
Art.76. Dacă în timpul lucrului se defectează comanda bimanuală, se întrerupe lucrul şi se anunţă personalul de întreţinere.
Art.77. (1) Înainte de începerea lucrului se verifică starea cuţitelor şi, dacă acestea nu corespund din punct de vedere tehnic, se înlocuiesc.
(2) Dacă în timpul lucrului se constată deteriorarea cuţitelor de ştanţare, se opreşte presa şi se iau măsuri de înlocuire a cuţitelor defecte.
Art.78. Depozitarea cuţitelor de ştanţare cu care se lucrează în mod curent, se face cu muchia de tăiere în jos.
Art.79. Este interzisă anularea uneia din comenzile bimanuale. în cazul în care presa porneşte prin apăsarea unui singur buton, se va întrerupe lucrul şi se va anunţa electricianul de serviciu.

Transportoarele aeriene

Art.80. Este interzis angajaţilor neinstruiţi să lucreze la transportoarele aeriene.
Art.81. (1) Înainte de începerea lucrului, se vor efectua probe cu instalaţia la mersul în gol.
(2) Atunci când la mersul în gol sau în timpul funcţionării apar defecţiuni la instalaţia mecanică sau
electrică se opreşte transportorul şi se anunţă personalul de întreţinere.
Art.82. Pornirea şi oprirea transportoarelor se vor face numai de către personalul desemnat şi instruit în acest scop.
Art.83. Este interzisă depozitarea de materiale, piese sau ambalaje sub transportoare.
Art.84. Este interzisă urcarea sau agăţarea angajaţilor de barele cărucioarelor de transport.
Art.85. Angajaţii vor urmări să nu pătrundă materiale între lanţurile şi rolele de ghidare ale transportoarelor.
Art.86. Cutiile goale sau cu materiale se aşează în mod corespunzător pe barele căruciorului de transport.

Secţiunea 7. Confecţionarea, îmbinarea pe maşini de cusut

Art.87. Prezentele prevederi se aplică tuturor tipurilor de maşini de cusut.
Art.88. înainte de începerea lucrului, operatorul maşinii de cusut are obligaţia de a verifica starea tehnică a acesteia şi în mod deosebit dacă:
a)masa maşinii este bine fixată pe picioarelede susţinere;
b)capul maşinii este bine fixat în bolţurilemesei-suport;
c)motorul  electric  este  fixat  corect  pesuportul său; placa acului este bine fixată cu şuruburi, pentru a se evita ruperea acului la punerea în funcţiune a maşinii; instalaţia electrică este în stare corespunzătoare (izolaţia electrică a cablurilor, priza, ştecherul, legătura la pământ, întreruptoarele);
între capul maşinii şi masa de susţinere, există tampoane de pâslă pentru amortizarea zgomotului
şi a vibraţiilor.
Art.89. Este interzis angajaţilor să ţină piciorul pe pedala de punere în funcţiune a maşinii în timpul introducerii firului de aţă prin mecanismul suveicii, prin mecanismul de tensionare şi prin ac.
Art.90. În timpul fixării materialului de prelucrat sub picioruşul acului, este interzis să se acţioneze cu piciorul pedala de punere în funcţiune a maşinii de cusut.
Art.91. În timpul lucrului, distanţa de la capul operatorului la maşina de cusut va fi de minimum 30 cm.
Femeile vor avea părul protejat împotriva antrenării de către organele în mişcare ale maşinii.
Art.92. Este interzis a se lucra cu maşina de cusut atunci când acele sunt strâmbe sau fară vârf.
Art.93. Pentru a se preveni ruperea acului în timpul lucrului, materialul va fi lăsat să înainteze acţionat detransportor, fară a fi reţinut sau tensionat de către operator.
Art.94. Schimbarea acului, scoaterea suveicii pentru alimentarea cu aţă şi curăţirea maşinii de cusut se vor efectua numai după ce electromotorul maşinii a fost scos de sub tensiune.
Art.95. Este interzis a se lucra cu maşina de cusut fară iluminat local.
Art.96. Racordarea la sursa de alimentare cu energie electrică a maşinilor de cusut se va face numai prin prize fixe, fiind interzise legăturile provizorii sau folosirea de cabluri electrice înnădite.
Art.97. Este interzis operatorilor să pună mâna pe volant în timpul funcţionării maşinii de cusut; oprirea acestuia se va face numai cu ajutorul pedalei.
Art.98. Răsturnarea capului de maşină de cusut în vederea curăţării, ungerii sau în alte scopuri, cât şi readucerea sau fixarea acestuia în masa de susţinere prin bolţurile prevăzute în acest scop, se vor face simultan cu ambele mâini.
Art.99. Uneltele de mână (foarfece, cuţite etc.) vor fi aşezate în sertar cu partea ascuţită spre înainte, astfel încât la scoaterea lor mâna operatorului să nu fie expusă la înţepături sau tăieri.
Art.100. Deplasarea maşinilor de cusut se va face numai după ce ştecherul a fost scos din priză.
Art.101. În timpul lucrului sunt interzise discuţiile, iar privirea angajatului trebuie să fie îndreptată permanentasupra operaţiei pe care o execută.
Art.102. Cu maşinile de cusut simple este interzis a se lucra fară apărători la tija acului.
Art.103. Este interzis a se lucra cu maşinile de cusut nasturi atunci când acestea au scos vizorul de protecţie sau acesta este deteriorat.

Capsarea

Art.104. Înainte de acţionarea manetei de comandă a maşinii de capsat, trebuie aranjate corect atât materialul cât şi capsa care urmează a fi capsată.
Art.105. În timpul lucrului, operatorul nu are voie să introducă mâna liberă în raza de acţiune a capului de capsat.

Călcarea

Fierul de călcat electric

Art.106. Este interzis lucrul cu fierul de călcat electric al cărui conductor de alimentare cu energie electrică este făcut din mai multe segmente sau al cărui strat izolator este deteriorat.
Art.107. Este interzis angajaţilor să lucreze cu fierul de călcat electric atunci când acesta are efectuate modificări la instalaţia electrică sau alte improvizaţii.
Art.108. Se interzice utilizarea mesei de călcat fară ca partea metalică a acesteia să nu fie legată la centura de împământare.
Art.109. Este interzis să se lucreze cu fierul de călcat electric fară a avea sub picioare un grătar de lemn sau un covor electroizolant.
Art.110. Angajaţii vor urmări ca talpa cu carcasa şi mânerul fierului de călcat să fie bine asamblate.
Art.111. Este interzis să se lucreze cu fierul de călcat  electric care are mânerul de manevrare deteriorat
Art.112. Fierul de călcat electric va fi aşezat numai pe un suport destinat acestui scop.
Art.113. Deplasarea fierului de călcat electric de la un loc la altul se poate face numai după ce acesta a fost scos de sub tensiune.

Fierul de călcat cu abur

Art.114. Este interzis să se ţină degetul pe pârghia de declanşare a aburului de la fierul de călcat, în timp ce se priveşte spre talpa acestuia.
Art.115. Conductele de alimentare cu abur a fierului de călcat vor fi etanşe şi bine izolate.

Netezirea cu presele de călcat cu abur

Art.116. Înainte de începerea lucrului este obligatoriu a se verifica:
a)dacă conductoarele de alimentare cu energie electrică a presei au izolaţia în stare corespunzătoare;
b)dacă elementele aferente instalaţiei de abur sau aer comprimat sunt în stare tehnică corespunzătoare;
c)dacă presa funcţionează normal la comenzile date; dacă presa este legată la centura de
împământare;
d)dacă aparatura de măsură şi control este în stare de funcţionare şi verificată la termenele scadente;
e)dacă a fost eliminat condensul format în perne în timpul staţionării la presele ale căror perne sunt încălzite cu abur;
f)dacă pernele sunt centrate astfel încât săcalce una peste alta;
h)dacă curelele de transmisie sunt în stare bună de funcţionare şi întinse normal;
i)dacă frânele electromotoarelor sunt bine reglate;
j)dacă întrerupătoarele electrice sunt în stare bună;
k)dacă barele de întrerupere automată a ciclului presei acţionează normal.
Art.117. Este interzis operatorului să ţină piciorul pe pedala de acţionare a elementelor presei, în timp ce se aşează pe perna acestuia un detaliu sau articolul care urmează a fi călcat.
Art.118. Este interzis ca după declanşarea presei să se ţină mâna pe produsul care se calcă.

Instalaţia de călcat semiautomată

Art.119. Înainte de punerea în funcţiune a instalaţiei de călcat semiautomată trebuie să se verifice:
a)dacă temporizatoarele asigură durata de presare şi pauza dintre două presări;
b)temperatura de lucru a pernelor presei;
c)presiunea aburului.
Art.120. Este interzis operatorilor să intre în raza de acţiune a dispozitivului de pulverizare a apei sau să intervină cu mâinile la pernele de presare în timpul funcţionării instalaţiei de călcat semiautomată.
Art.121. Este interzisă depozitarea materialelor sau produselor finite în zona de lucru a instalaţiei de călcat semiautomată.

Secţiunea 8. Prevederi de proiectare

Art.122. Instalaţia electrică a maşinii de croit fixă va fi prevăzută cu nulul de protecţie separat de nulul de lucru, iar scheletul metalic al maşinii va fi legat la centura de împământare.
Art.123. Maşinile de cusut simple vor fi prevăzute cu apărători la tija acului şi la cureaua de transmisie.
Art.124. Maşinile de cusut nasturi vor fi prevăzute cu vizor de protecţie.
Art.125. Maşina de croit mobilă va fi prevăzută cu apărătoare la cuţit.
Art.126. Picioarele mesei pentru călcat vor fi prevăzute cu papuci de cauciuc.

NORME SPECIFICE CONEXE

Prezentele norme specifice vor fi completate cu alte norme specifice de securitate a muncii, după cum urmează:
Norme care reglementează lucrul cu foc deschis şi norme PSI în general.
NSSM pentru transportul intern.
NSSM pentru manipularea, transportul prin purtare şi cu mijloace nemecanizate şi depozitarea materialelor.
NSSM la utilizarea energiei electrice în medii normale.
NSSM pentru activitatea de evacuare a apelor uzate rezultate de la populaţie şi din procesele tehnologice.
NSSM pentru distribuirea şi utilizarea gazelor.
NSSM pentru transportul, distribuţia şi utilizareaenergiei termice.
NSSM pentru laboratoare de analize fizico-chimiceşi mecanice.
MMPS - Prescripţii minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă.
NSSM pentru activitatea de exploatare şi întreţinere atransportoarelor cu bandă.

NOTĂ: Pentru normele specifice din anexă care nu au apărut rămân valabile normele departamentale în
domeniu. Prezentele norme vor fi completate şi cu Prescripţiile ISCIR privind instalaţiile de ridicat şi
instalaţiile sub presiune.

GHID DE TERMINOLOGIE DE SECURITATE A MUNCII - NOŢIUNI DE BAZĂ -

1.    Accident de muncă

Accident prin care se produce vătămarea violentă a organismului precum şi intoxicaţia acută
profesională, care au loc în timpul procesului de muncă sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu, indiferent de natura juridică a contractului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea şi care provoacă incapacitate temporară de muncă de cel puţin trei zile, invaliditate ori deces.

2.    Boală profesională

Afecţiune care se produce ca urmare a exercitării unei meserii sau profesiuni, cauzată de factorii
nocivi, fizici, chimici sau biologici, caracteristici locului de muncă, precum şi de suprasolicitarea diferitelor
organe sau sisteme ale organismului în procesul de muncă.

3. Dispozitiv de protecţie

Dispozitiv care reduce sau elimină, singur sau în asociere cu un protector, riscul de accidentare.

4. Echipament individual de lucru

Totalitatea mijloacelor pe care persoanele juridice le acordă unui angajat pentru protejarea
îmbrăcămintei şi încălţămintei personale în timpulprocesului de muncă.

5. Echipament individual de protecţie

Totalitatea mijloacelor cu care este dotat fiecare participant la procesul de muncă pentru a fi
protejat împotriva factorilor de risc de accidentare şi îmbolnăvire profesională.

6. Echipament tehnic

Maşinile, utilajele, instalaţiile, aparatura, dispozitivele, uneltele şi alte mijloace asemănătoare
utilizate în procesul muncii; parte componentă a mijloacelor de producţie.

7. Instructaj de protecţie a muncii

Măsură organizatorică de protecţie a muncii reprezentând forma legiferată de instruire în domeniu la nivelul persoanelor juridice sau fizice, având ca scop asigurarea dobândirii de către angajaţi a cunoştinţelor desecuritate a muncii.

8. Instrucţiuni proprii de securitate a muncii

Colecţie de prevederi de protecţie a muncii, elaborată de angajator, a cărei sferă de aplicare şi
obligativitate este limitată la unitatea emitentă şi care detaliază şi particularizează toate actele normative din domeniul securităţii şi sănătăţii muncii la condiţiileconcrete ale activităţii desfăşurate de către aceasta.

9. Instrucţiuni de utilizare

Instrucţiuni a căror elaborare este obligatorie pentru orice produs, constituind parte integrantă a
documentaţiei pentru certificarea produsului şi prin care producătorul trebuie să prezinte toate informaţiile necesare utilizării produsului, în conformitate cu scopul pentru care a fost creat şi pentru asigurarea securităţiimuncii.

10. Mijloc individual de protecţie

Mijloc de protecţie (protector) destinat protecţiei unui singur executant şi care se aplică asupra
acestuia.

11. Noxă (sinonim factor nociv)

Agent fizic, chimic sau biologic cu acţiune în mediul de muncă asupra organismului uman, dăunător
sănătăţii; factor de risc de îmbolnăvire profesională.

12. Prevenire

Ansamblu de procedee şi măsuri luate sau planificate la toate stadiile de concepere, proiectare şi
desfăşurare a proceselor de muncă, prin care se diminuează riscurile de accidentare şi îmbolnăvire
profesională.

13. Risc

Probabilitatea asociată  cu  gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii, într-o situaţie
periculoasă.

14. Risc profesional

Combinaţie între probabilitatea şi gravitatea unei posibile leziuni sau afectări a sănătăţii într-o situaţie
periculoasă.

15. Situaţie periculoasă

Orice situaţie în care o persoană este expusă unui sau mai multor pericole de accidentare şi
îmbolnăvire profesională, capabil(e) să genereze risc de accidentare şi/sau îmbolnăvire.

16. Zonă periculoasă a unui echipament tehnic

Spaţiu în care se desfăşoară o activitate periculoasă. In particular, orice zonă din interiorul şi/sau
împrejurul unei maşini în care o persoană este expusă riscului de leziune sau afectare a sănătăţii.
STANDARDE CONEXE


1.    STAS 8297/1-81        Maşini de cusut de uz casnic.Clasificare şi terminologie.

2.    STAS 8297/3-81        Maşini de cusut de uz casnic. Condiţii tehnice generale decalitate.

3.           STAS 2614/28-91       Aparate electrice pentru uz casnic şi scopuri similare.

Maşini de cusut electrice. Condiţii tehnice speciale de securitate.

4.           STAS 2612-87        Protecţia  împotriva  electro- cutărilor. Limite admise.

5.    STAS 12604/4-89       Protecţia  împotriva  electrocutării. Instalaţii electrice fixe.

Prescripţii.

6.    STAS 12604-87    Protecţia  împotriva  electrocutărilor. Prescripţii generale.

Offline

#17 2010-08-03 16:10:55

egi
Member
Registered: 2010-03-08
Posts: 14

Re: NSSM-uri

dan wrote:

Are cineva in format electronic NSSM pentru lucrari de foraj la sonde?
Multumesc anticipat

Norme de protecţie a muncii pentru extracţia ţiţeiului   
fisierul are 51 de pagini , daca il doresti mail  la          egigri@gmail.com

Offline

#18 2010-08-04 09:17:04

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Ma poate ajuta cineva cu urmatoarele NSSM?

97-fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale;
103-activitati de constructii navale;
104-exploatarea stufului;
109-depozitarea  si transportul apei grele;
116-transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere;
117-fabricarea chibriturilor.

Ma intereseaza chiar sub forma de carti.

Offline

#19 2010-08-04 09:40:25

egi
Member
Registered: 2010-03-08
Posts: 14

Re: NSSM-uri

admin wrote:

Ma poate ajuta cineva cu urmatoarele NSSM?

97-fabricarea uleiurilor si a altor grasimi vegetale;
103-activitati de constructii navale;
104-exploatarea stufului;
109-depozitarea  si transportul apei grele;
116-transportul urban cu tractiune electrica (tramvai, troleibuz) si instalatii aferente, exploatare si intretinere;
117-fabricarea chibriturilor.

Ma intereseaza chiar sub forma de carti.

NSSM COD 97 - FABRICAREA ULEIURILOR ŞI A ALTOR GRĂSIMI VEGETALE


Continut
1.    Instrucţiuni proprii de protectie a muncii pentru activitatea de fabricare a uleiurilor si a altor grasimi vegetale, cuprind masuri de protectie a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale specifice acestor activitati.


Scop
2.    Scopul prezentelor instrucţiuni este eliminarea sau diminuarea pericolelor de accidentare sau îmbolnăviri profesionale existente în cadrul acestor activităţi, proprii celor patru componente ale sistemului de muncă (executant – sarcină de muncă – mijloace de producţie – mediu de muncă).


Domeniu de aplicare
3.    Prezentele instrucţiuni se aplică persoanelor juridice precum şi persoanelor fizice care desfăşoară activităţi de fabricare a uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale, indiferent de forma de proprietate asupra capitalului social şi de modul de organizare a acestora.

Conexiunea cu alte acte normative
4.    Prevederile prezentelor instrucţiuni se aplică cumulativ cu prevederile actelor normative.

Revizuirea normelor
5.    Prezentele instrucţiuni se vor revizui periodic şi vor fi modificate sau completate ori de câte ori este necesar ca urmare a schimbărilor de natură legislativă sau tehnică.

PREVEDERI COMUNE
Selecţia personalului în vederea încadrării şi repartizării pe locuri de muncă
6.    Angajarea şi repartizarea personalului la locurile de muncă, inclusiv examenele medicale periodice şi instruirea pe linia de protecţie a muncii, se vor face în conformitate cu H.G. 1048/06.
7.    Dotarea şi folosirea echipamentului de protecţie şi a echipamentului de lucru, se vor face conform prevederilor Normativului-cadru de acordare şi utilizare a echipamentului individual de protecţie şi a H.G. 1048/06.

Echipamente tehnice
8.    Se interzice exploatarea echipamentelor tehnice necertificate din punct de vedere al protecţiei muncii.
9.    Înainte de începerea lucrului se va verifica starea tehnică a echipamentelor tehnice şi în mod deosebit funcţionalitatea aparaturii de măsură şi control precum şi a dispozitivelor de protecţie.
10.    Orice intervenţie pentru revizie, reparaţie, reglare etc. care se efectuează la echipamentele tehnice folosite pentru fabricarea uleiurilor şi a altor grăsimi vegetale, se face de către personal calificat după decuplarea alimentării cu energie şi blocarea contra pornirii accidentale, inclusiv montarea de tăbliţe averizoare.
11.    La organizarea locurilor de muncă se va avea în vedere dotarea cu materiale, scule şi dispozitive de lucru corespunzătoare specificului lucrărilor, menţinerea ordinii şi curăţeniei în spaţiile de lucru, de circulaţie şi acces, asigurându-se coordonarea şi supravegherea permanentă şi competentă a lucrărilor.
12.    În funcţie de particularităţile proceselor de muncă se vor elabora instrucţiuni proprii de protecţie a muncii care vor fi afişate la loc vizibil.
13.    Se interzice efectuarea operaţiilor de întreţinere şi reparare a echipamentelor tehnice în timpul funcţionării acestora.
14.    Conductele din interiorul secţiei (apă, aburi, amoniac etc) trebuie să fie vopsite în culori convenţionale.

Protecţia împotriva incediilor şi exploziilor
15.    Pentru prevenirea incendiilor şi exploziilor care se pot produce în secţiile de precurăţare a seminţelor, la uscătorii şi depozite de materii prime şi de coji de floarea soarelui, la decojirea seminţelor, la măcinat, prăjirea şi presarea seminţelor, purificarea şi  extracţia uleiului cu solvenţi, la depozitarea şrotului, rafinarea uleiului, electroliza, hidrogenarea şi comprimarea oxigenului, prepararea grăsimilor vegetale şi a margarinei, se vor aplica prevederile legislaţiei în vigoare de prevenire şi stingere a incendiilor şi în mod deosebit următoarele măsuri:
a.    Persoanele juridice şi persoanele fizice vor elabora, aproba şi controla realizarea măsurilor înscrise în programul de protecţie antifoc-explozie;
b.    Controlul lunar al locurilor de muncă, al echipamentelor tehnice şi întocmirea raportului privind starea unităţii;
c.    Inscripţionarea vizibilă a locurilor de muncă cu interdicţiile privind fumatul, folosirea focului deschis şi a pericolului de explozie;
d.    În cazul folosirii sudurii electrice sau oxiacetilenice, lucrarea se va efectua cu trusa de sudură antifoc-explozie;

ACTIVITATEA DE TRANSPORT ŞI DESCĂRCARE                                              A SEMINŢELOR
16.    Activitatea de transport feroviar şi auto de pe teritoriul unităţii se va desfăşura în conformitate cu prevederile Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii privind transportul pe calea ferată şi ale Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru transport intern şi Instrucţiunilor proprii de protecţie a muncii pentru transporturi rutiere.
17.    Silozurile în care se descarcă seminţele vor fi prevăzute cu grătare de protecţie.

ACTIVITATEA DE CÂNTĂRIRE ŞI PRECURĂŢARE A SEMINŢELOR
18.    La instalaţiile de cântărire şi precurăţare a seminţelor se va lucra numai după montarea capacelor de etanşare de la cântare şi după punerea în funcţionare a instalaţiei de aspiraţie a prafului.
19.    Se interzice funcţionarea curăţătoarelor pneumatice cu capacele demontate. Se admite demonstrarea parţială a capacelor numai în perioada curăţării sitelor.
20.    Se va verifica periodic funcţionalitatea aparatelor de reţinere a corpurilor feroase, acestea înlăturându-se ori de câte ori este necesar.


ACTIVITATEA DE USCARE A SEMINŢELOR
21.    Punerea în funcţiune a focarului şi a instalaţiei pentru uscat seminţe se va face pe baza dispoziţiei conducătorului direct al locului de muncă.
22.    La curăţarea şi vizitarea canalelor de gaze, focarelor etc. aflate la înălţime se vor folosi platforme de lucru fixate prevăzute cu scări de acces şi balustrade de protecţie.
23.    La focarele şi canalele de gaze prevăzute cu dispozitive de siguranţă (clape de explozie etc.) se interzice blocarea cu mijloace care ar împiedica deschiderea lor la suprapresiunii de gaze.
24.    La curăţarea focarului şi canalelor de gaze se vor respecta următoarele:
a.    Se blochează cu flanşe oarbe cu coadă conducta de alimentare cu gaze naturale sau dispozitivul de alimentare cu păcură, între ventil şi arzător sau cu o clapă în cazul gazelor cu ardere de la cazane;
b.    Să se răcească focarul sub limita prevăzută de tehnologie;
c.    Se va admite intrarea în focar şi ăn canalele de gaze numai după ce s-a asigurat un tiraj suficient, focarul şi canalele de fum s-au aerisit şi nu există pericol de cădere a cărămizilor sau a bucăţilor de zgură.
25.    La focarele alimentate cu coji de floarea-soarelui vor fi asigurate buncăre pentru depozitarea cojilor, prevăzute cu capace de închidere.
26.    Legătura dintre buncăr şi focar se face printr-o ecluză, care să nu permită trecerea flăcării din focar în buncăr.
27.    Se va asigura funcţionarea dispozitivelor cu semnalizare optică şi acustică ale focarelor alimentare cu gaze în care presiunea pe reţea a scăzut sau alimentate cu gaze a fost oprită.
28.    Intervenţia în interiorul uscătorului se face numai după decuplarea alimentării cu energie electrică şi luarea măsurilor împotriva pornirilor accidentale, precum şi asigurarea unei supravegheri competente.
29.    Înainte de încălzirea focarului se va verifica  să nu existe fisuri la zidurile focarului. La instalaţii se va verifica etanşeitatea conductelor de gaze, poziţia clapelor conform instrucţiunilor de lucru.
30.    Pentru a se preveni pătrunderea seminţelor în canalul de gaze, alimentarea tamburului de uscare se va face uniform şi va fi astfel reglată încât nivelul seminţei uscate din camera de expansiune să nu fie mai mare de 10-15cm deasupra dozatorului şnecului.
31.    Se vor controla şi evacua depunerile de seminţe pe clapele de siguranţă.
32.    În cazul aprinderii seminţelor se floarea soarelui în tambur, se vor lua următoarele măsuri:
a.    Se va opri imediat alimentarea cu combustibil şi ventilatorul de aer cald (gaze) de la capătul tmburului;
b.    Se va deschide clapa de pe burduful de tiraj natural al focarului şi se va închide clapa spre canalul de gaze;
c.    Se va opri imediat alimentarea tamburului cu seminţe de floarea soarelui;
d.    Se va închide şurubul se sub camera de expansiune sau dozatorul, pentru ca seminţele arse să nu ajungă în răcitor, ci să fie eliminate prin uşa de vizitare, prin funcţionarea tamburului în continuare;
e.    Este interzisă depozitarea seminţelor arse în secţie;
f.    Depozitarea seminţelor arse se face în locuri special amenajate;
g.    Uscătorul de seminţe nu se va porni până când focul nu este complet eliminat şi până nu s-a curăţat instalaţia.
33.    Se va urmări şi înregistra periodic temperatura seminţelor şi temperatura aerului cald după preîncălzire, uscare şi răcire.
34.    Se va menţine în stare de funcţionare instalaţia automată pentru reglarea temperaturii precum şi a celei pentru încălzirea aerului.
35.    La uscarea germenilor de porumb se va îndepărta zilnic pulberea care se depune pe coşul de evacuare a aburului şi pe separatorul de praf.
36.    În timpul rotirii uscătorului nu este permis să se scoată material prin clapetele de control.

ACTIVITATEA DE DEPOZITARE A MATERIILOR PRIME ŞI A COJILOR DE FLOAREA – SOARELUI
37.    La gurile de descărcare a seminţelor din magaziile etajate se interzice înlăturarea apărătorilor din protecţie în timpul lucrului.
38.    Grătarele de la buncărele deschise din interiorul depozitelor vor fi menţinute în bună stare, fiind interzisă înlăturarea lor în timpul lucrului, inclusiv la buncărele de descărcare a seminţelor din vagoane în magazii.
39.    Se interzice staţionarea pe grămezile de seminţe, şrot etc., precum şi în încăperile depozitelor, a persoanelor care nu sunt în exercitarea atribuţiilor de serviciu în aceste zone.
40.    Orice intervenţie în silozuri şi buncăre pentru înlăturarea depunerilor sau aglomerărilor de seminţe pe pereţii acestora se va face pe baza unui program de lucru întocmit şi aprobat prin care să fie stabilită tehnologia de lucru sub supraveghere competentă cu măsurile de prevenire a accidentelor. Lucrările de intervenţie în aceste spaţii se vor efectua de către personal abilitat de către conducerea unităţii şi sub supraveghere permanentă şi competentă.
41.    Înainte de intervenţiile în silozuri şi buncăre se va proceda la verificarea stării tehnice a echipamentelor tehnice şi sculelor de lucru.
42.    Se interzice staţionarea sub orificiile de scurgere a seminţelor în magazii.
43.    Este interzisă depozitarea seminţelor de oleaginoase în silozuri fără ca în prealabil să se efectueze operaţiunile corespunzătoare de precurăţare.
44.    Capacele şi grătarele de protecţie de la gurile de vizitare ale silozurilor şi buncărelor vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte starea acestora.
45.    Este interzisă circulaţia personalului pe capacele utilajelor şi instalaţiilor de transport, iar traversarea peste acestea se face numai prin locurile amenajate în acest scop.
46.    Periodic se va controla existenţa aglomerărilor de semiţe pe pereţii silozurilor, precum şi a degajărilor de aburi sau gaze din seminţe şi se vor lua măsuri de înlăturare.
47.    În zonele spaţiilor de depozitare a seminţelor şi cojilor de seminţe(ex. floarea-soarelui) se vor afişa plăcuţe avertizoare şi de interdicţie privind fumatul şi lucrul cu foc deschis, staţionarea pe materialele depozitate etc.
48.    În staţiile de depozitare a seminţelor şi cojilor de seminţe se vor efectua controale periodice în scopul combaterii autoaprinderilor.

ACTIVITATEA DE DECOJIRE ŞI MĂCINARE A SEMINŢELOR
a.    Periodic se va controla buna funcţionare a instalaţiilor de reţinere a corpurilor feroase(plăci magnetice sau electromagneţi) din materiale supuse prelucrării.
49.    Orice intervenţie la instalaţiile de decojire sau măcinare (revizii, reparaţii, reglare, ungere, etc.) se face numai după oprirea din funcţiune şi blocarea contra pornirii accidentale.
50.    Este interzisă funcţionarea instalaţiilor de decojire a seminţelor atunci când tobele de spargere sunt neechilibrate.
51.    Periodic, se va controla starea de curăţare a decojitoarelor în vederea prevenirii incendiilor şi exploziilor prin depuneri de pulberi.
52.    Se interzice desfundareasau curăţarea instalaţiilor de transport pneumatic în timpul funcţionării.
53.    Orice defecţiune la suflante şi dozatoare se face sub coordonare şi supraveghere competentă.
54.    La instalaţiile de decojire şi măcinare a seminţelor situate la înălţime se utilizează platforme de lucru asigurate cu îngrădiri de protecţie (de ex. curăţarea sitelor montate pe conductele de aspiraţie, separatoare etc.).
55.    Pentru orice intervenţie la instalaţiile de măcinat (valţuri, aplatizoare, concasoare, mori etc.) se folosesc numai dispozitive destinate acestui scop.
56.    Luarea probelor înainte şi după măcinare se va face lopeţi de lemn numai din locurile stabilite în instrucţiunile proprii de protecţie a muncii.

ACTIVITATEA DE PRĂJIRE ŞI PRESARE A SEMINŢELOR
57.    Se interzice funcţionarea instalaţiilor de prăjire a seminţelor la care nu sunt asigurate măsurile de izolare termică.
58.    Scările şi platformele folosite pentru accesul la partea superioară a instalaţiilor de prăjire vor fi menţinute în stare tehnică corespunzătoare.
59.    Aparatura de măsura şi control utilizată la instalaţiile de prăjire cât şi la orice alte instalaţii, va fi supusă controlului metrologic şi înlocuită ori de câte ori nu mai corespunde cerinţelor de exploatare normală (sigiliu rupt, indicaţii eronate etc).
60.    În spaţiile în care funcţionează instalaţiile de prăjire a seminţelor este interzisă depozitarea sau folosirea de materiale sau materii combustibile.
61.    Instalaţiile de ventilare din încăperile în care funcţionează prăjitoarele vor fi verificate periodic în ceea ce priveşte funcţionarea la parametrii proiectanţi, urmărindu-se şi curăţarea tubulaturii de ventilaţie.
62.    Intervenţiile în interiorul prăjitoarelor se fac numai după decuplarea alimentării cu energie electrică şi cînd temperatura măsurată este sub 40ºC, asigurându-se blindarea ventilului de umectare cu abur sau apă fierbinte. Se va asigura supravegherea din exterior a salariaţilor care lucrează în aceste condiţii.
63.    Se interzice luarea probelor de material direct din instalaţiile de prăjire şi presare sau din locuri care nu sunt indicate în instrucţiunile tehnologice.
64.    Pornirea preselor nu se face cu conusul strâns sau când în strecurătoare (zaier) se află material întărit.


ACTIVITATEA DE PURIFICARE A ULEIULUI
65.    Pentru prevenirea stropirii cu ulei este interzisă funcţionarea vibratorului fără acoperirea pâlniei de     alimentare.
66.    În timpul funcţionării vibratorului este interzisă urcarea pe acesta. Curăţarea sitei vibratorului se face numai cu dispozitive destinate acestui scop.
67.    Funcţionarea filtrelor - presă este obligatorie numai când este asigurat întregul sistem de rame şi plăci, fiind interzisă utilizarea unor rame şi plăci de filtre- presă cu defecţiuni.
68.    În timpul filtrării uleiului cald este interzisă utilizarea ramelor şi plăcilor filtrelor care nu sunt asigurate cu capace care să prevină stropirea.
69.    Materialul rezultat de la curăţarea filtrelor (zaţuri) se va colecta din zonele de lucru şi se va depozita în locurile amenajate în acest scop.
70.    Montarea pânzelor pe filtru se va face astfel încât acestea să nu prezinte cute.
71.    Presiunea la închiderea hidrauluică a filtrului – presă şi supapa de siguranţă nu trebuie să depăşească pe cea din instrucţiunile de exploatare.
72.    Este interzisă deschiderea filtrului – presă atât timp cât mai persistă presiunea şi cît ventilul sursei de presiune (abur, aer etc.) este deschis. Desfacerea filtrului se va face numai după ce acesta s-a răcit şi nu mai prezintă pericol de arsuri.
73.    Pânzele, cîrpele, hârtiile etc. îmbibate cu ulei, vor fi evacuate din zonele de lucru şi depozitate în locuri amenajate în acest sens.
74.    Rezervoarele utilizate pentru decantarea uleiului precum şi gurile de vizitare vor fi asigurate cu capace sau grătare de protecţie prevăzute cu sisteme de închidere sigure.
75.    Sistemele de prevenire a deversării uleiului fierbinte din rezervoare vor fi verificate periodic cu privire la funcţionarea lor.
76.    Curăţarea rezervoarelor se face după ce au fost răcite, măsurându-se temperatura astfel ca acesta să fie sub 40ºC, avându-se în vedere întreruperea alimentării cu ulei, aburirea şi aerisirea pentru eliminarea eventualelor urme de benzină.
77.    Înainte de instalarea filtrelor este obligatorie efectuarea probelor de presiune.
78.    Periodic, se controlează funcţionalitatea sistemului de blocare a inelului de închidere, etanşeitatea flanşelor şi starea garniturilor de etanşare.
   
Activitatea de extracţie a uleiului cu solvenţi
79.    Se interzice efectuarea de modificări în instalaţiile tehnologice de extracţie a uleiului cu solvenţi, fără avizul proiectantului de specialitate.
80.    Ori de câte ori se constată scăpări de vapori de benzină sau gaze de piroliză în zonele de lucru, se opreşte activitatea până la remedierea deficienţelor.
81.    În toate cazurile în care se constată deteriorarea izolaţiei termice la părţile din instalaţiile de extracţie care lucrează la temperaturi ridicate, se iau măsuri pentru refacerea acesteia.
82.    Periodic, se verifică şi se înlătură praful depus pe suprafeţele descoperite ale instalaţiilor sau conductelor supraâncălzite în vederea autoaprinderii.
83.    Se interzice utilizarea apei de condensare care provine din conductele sau manetele de abur care vin în contact cu benzina sau miscela. Fac excepţie secţiile de extracţie continuă, unde apa de condensare este prevăzută a se folosi parţial la răcirea aburului şi la cicloanele de desprăfuire.
84.    Evacuarea la reţelele de canalizare a apelor reziduale, de răcire, de curăţare etc. se face numai după neutralizarea acestora.
85.    Pentru separarea şi colectarea benzinei din apele reziduale şi reintroducerea acesteia în procesul de producţie se verifică periodic funcţionalitatea separatoarelor de benzină,   luându-se măsuri de sistare a activităţii atunci cand se constată deficienţe.
86.    Zilnic, se verifică starea instalaţiilor de ventilare precum şi a instalaţiilor electrice de tip entiexploziv din încăperile de lucru, luându-se măsuri de remediere a deficienţelor constante.
87.    Se vor elimina imediat neetanşeităţile care apar la armături, conducte şi aparate de măsură şi control, în special la presetupele de etanşare a pompelor de benzină şi miscelă, a extractoarelor şi şnecurilor.
88.    Cel puţin o dată pe schimb se vor efectua determinări ale concentraţiilor de vapori de benzină sau altor gaze toxice în locurile periculoase. Rezultatele acestor determinări se înregistrează în registrele secţiilor şi funcţie de acestea se iau măsurile necesare în consecinţă.
89.    Se vor menţine la parametrii proiectanţi instalaţiile de ventilare din secţiile de extracţie şi alte locuri unde existăposibilitatea acumulării unor concentraţii periculoase de vapori de benzină sau alte noxe.
90.    În secţia de extracţie şi în anexe, unde s-ar putea degaja vapori de benzină, se vor monta instalaţiile de inundare cu abur, ale căror ventile de manipulare vor fi montate în exteriorul clădirii. Întreaga instalaţie de inundare cu abur va fi controlată cel puţin o dată pe săptămână.
91.    Conductele tehnologice din secţiile de extracţie se vopsesc în culori convenţionale.
92.    Scările şi pardoselile din secţiile de extracţie se execută numai din materialele antiscânteie.
93.    Se verifică zilnic etanşeitatea instalaţiilor, conductelor şi a elementelor de închidere a acestora, iar în cazul apariţiei unor scurgeri de benzină se va anunţa imediat conducătorul locului de muncă, care va dispune măsurile necesare.
94.    La toate locurile de muncă este interzisă spălarea sau curăţarea cu benzină a oricăror obiecte, piese sau echipamente de protecţie sau de lucru.
95.    Rezervoarele de benzină vor fi legate la instalaţia de deflegmare, iar controlul legăturilor se va face periodic.
96.    Se interzice amplasarea conductelor de benzină de extracţie în tuneluri comune cu conductele de gaze, abur şi cabluri electrice.
97.    Încălzirea conductelor de benzină îngheţate se face numai cu apă caldă sau abur, fiind interzisă folosirea flăcării deschise.
98.    Luarea probelor este interzisă în timpul încărcării sau pompării benzinei şi se va efectua cu dispozitive care nu produc scântei prin lovire.
99.    Se interzice ca la efectuarea stocului de benzină să se scoată de la rezervoare capacele gurilor de vizitare. Benzina se va măsura prin introducerea riglei gradate din material neferos, prin orificiile special construite în acest scop şi care vor fi închise cu dopuri de alarmă.
100.    Legătura instalaţiei de deflegmare cu rezervorul de benzină (pentru rezervă) se va face utilizând cutii metalice spărgătoare de flăcări.
101.    În timpul funcţionării instalaţiilor de extracţie de orice tip, depozitul subteran de benzină trebuie să fie încărcat astfel încât să permită evacuarea întregii cantităţii de benzină din secţie, în caz de necesitate.

Activitatea cu instalaţii de extracţie continuă
102.    În timpul funcţionării instalaţiei de extracţie continuă se vor respecta prevederile instrucţiunilor de protecţie a muncii şi de lucru din cartea tehnică.
103.    În cazul constatării unor scurgeri de benzină la extractor, se opresc din funcţiune pompele de benzină şi blocul de pompe pentru circulaţia miscelei şi se întrerupe încălzirea miscelei şi a benzinei.
104.    Pentru eliminarea antrenării benzinei în uscătoarele de şrot se vor scoate din funcţiune pompele şi se întrerupe alimentarea electromotorului care acţionează extractul şi şnecurile de uscare.
105.    Pentru eliminarea pericolului cauzat de prezenţa gazelor de benzină, nu se vor alimenta extractorul şi celelalte utilaje până ce nu se va asigura o bună ventilaţie a halei şi o alimentare suficientă cu apă a condensoarelor şi instalaţiei de deflegmare cu agent frigorific sau cu agent absorbant stabilit.
106.    Accesul în extractoarelor continue se face numai după golirea acestora, aerisirea şi verificarea lipsei substanţelor periculoase.
107.    În timpul alimentării buncărului extractorului se va verifica lipsa vaporilor de benzină, iar la golirea extractorului se opreşte din funcţiune dozatorul de alimentare.
108.    Atunci când în instalaţia prin care circulă benzina se constată o creştere de presiune, se iau măsuri de eliminare a cauzelor care au produs presiunea, după care se reporneşte extractorul.
109.    În timpul dezbenzinării, când se constată presiune, se va opri imediat alimentarea cu material şi se vor remedia cauzele care provoacă presiune.
110.    Deschiderea extractorului, a rezervorului de mescelă, a vaselor florentine şi a tuturor aparatelor cu benzină, se va face numai cu aprobarea conducătorului locului de muncă, care va lua măsurile necesare de siguranţă, bună ventilaţie şi aerisire a secţiei.
111.    Este interzisă punerea în funcţiune a instalaţiei de distilare fără umplerea prealabilă a condensatorilor şi a răcitoarelor cu apă, precum şi în cazul când lipseşte apa la rezervoarele de siguranţă.
112.    Orice intervenţie la instalaţiile electrice în construcţie antiexplozivă (aparat electric, electromotoare etc.) se va face numai după întreruperea alimentării cu energie electrică şi controlul lipsei atmosferei explozive.
113.    Înainte de a se intra în interiorul toasterului se verifică lipsa gazelor şi a vaporilor de benzină, luându-se măsuri de întrerupere a alimentării toasterului.
114.    Secţia de extracţie continuă se opreşte din funcţiune în toate situaţiile în care se constată prezenţa gazeşor şi a vaporilor de benzină, când nu este asigurat debitul necesar de apă, când apar defecţiuni la instalaţiile electrice, iar aparatura de măsură şi control nu corespunde din punct de vedere metrologic, precum şi atunci când instalaţiile de deflegmare şi de ventilaţie nu funcţionează la parametrii proiectanţi.

ACTIVITATEA DE EXTRACŢIE SEMICONTINUĂ                                             (ÎN BATERIE)
115.    Este interzisă schimbarea poziţiei de montaj a ventilelor de abur pentru dezbenzinarea măcinăturii şi a celor de evacuare a gazelor din exterior, precum şi folosirea instalaţiilor când dispozitivul de blocare este defect.
116.    Apele de condensare ce vin în contact cu benzina sau miscela vor fi recuperate şi evacuate numai după trecerea prin separator şi instalaţia de neutralizare.
117.    Se interzice intrarea în exterior înainte ca acesta să fie golit, aerisit şi răcit, iar maneta de punere în funcţiune să fie blocată.
118.    Deschiderea uşilor prinzătoare de şrot se va face numai când extractoarele nu sunt introduse la aburire şi când toate ventilele de aburi şi gaze sunt închise.
119.    Deschiderea filtrelor de benzină, miscelă precum şi a veselor florentine se face numai cu aprobarea conducătorului de lucrări şi cu asigurarea unei asistenţe tehnice competente.
120.    Periodic, se verifică funcţionalitatea instalaţiilor de inundare cu abur în încăperile în care sunt montate rezervoarele de benzină de circuit.
121.    Legătura instalaţiei de deflegmare cu rezervorul de benzină se face numai utilizînd cutii metalice spărgătoare de flăcări.

Activitatea de extracţie cu solvenţi a uleiului din amestecul de ulei-pământ-decolorant şi ulei-kieselgur
122.    Pentru evitarea pericolului de autoaprindere, la instalaţiile de extracţie dotate cu malaxoare este interzisă depozitarea în malaxor a pământului ce se supune extracţiei fără a fi diluat cu ulei (concentraţiei de cca 80% ulei).
123.    În sala de lucru se interzice depozitarea pământului de albit cu ulei (kieselgur cu ulei) şi nici a pământului de albit sau kieselgur din care s-a extras uleiul.
124.    La instalaţiile dotate cu filtre de albire şi care efectuează operaţiunea de recuperare a uleiului din pamânt, se interzice deschiderea capacului înainte ca presiunea în filtru să fie redusă la zero.
125.    Este interzisă punerea în funcţiune a vibratorului pneumatic pentru detaşarea turtelor de pe sitele metalice înainte de punerea în funcţiune a şnecului de evacuare a pământului extras.
126.    Pe perioada când nu se folosesc instalaţiile de aer comprimat se vor închide ventilele de aer.
127.    La operaţiunile de delecitinizare a uleiului se interzice punerea în funcţiune a centrifugei cu tamburi care au piese componente defecte sau montate necorespunzător, cu tamburi necurăţaţi, care prezintă vibraţii sau zgomote anormale.
128.    Se interzice alimentarea centrifugei dacă aceasta nu a ajuns la turaţia de regim.Activitatea de depozitare a şrotului
129.    În spaţiile de depozitre se fac măsurători ale temperaturii şrotului, urmărindu-se ca aceasta să nu depăşească cu mai mult de 5ºC temperatura mediului înconjurător, iar conţinutul de benzină să fie sub 0,10%.
130.    La transportul şrotului cu ajutorul benzilor transportoare se interzice folosirea covoarelor din cauciuc care pot acumula electricitate statică.
131.    Echipamentele tehnice folosite în spaţiile de depozitare a şrotului vor fi în construcţie antiexplozivă.
132.    Spaţiile de depozitare a şrotului vor fi astfel amenajate şi întreţinute încât să fie eliminată posibilitatea de formare a focarelor de autoaprindere.
133.    Instalaţiile de ventilare din spaţiile de depozitare a şrotului se verifică periodic din punct de vedere al funcţionalităţii la parametrii proiectanţi.
134.    În staţiile de depozitare a şrotului, cât şi în alte încăperi în care sunt amplasate echipamentele tehnice, se iau măsuri pentru eliminarea acumulărilor de concentraţii periculoase de gaze sau pulberi.

Activitatea de rafinare a uleiului
135.    Neetanşeităţile apărute la instalaţiile de rafinare se remediază imediat, luându-se măsuri de prevenire a scurgerilor de ulei pe suprafeţe încălzite.
136.    La încălzirea uleiului, schimbătorul de căldură tabular va fi elimentat cu abur numai prin intermediul regulatorului de temperatură.
137.    Malaxoarele de la demucilaginare şi neutralizare se verifică şi curăţă numai după decuplarea alimentării cu energie şi oprirea circulaţiei uleiului, leşiei, acidului citric.
138.    Curăţarea atomizorului de la coloana de dezodorizare se face numai după ce temperatura din coloana măsurată a scăzut sub limitele stabilite prin procesul tehnologic.
139.    Capacul reactorului de albire şi gura de vizitare a coloanei de dezodorizare nu se desfac decât după golirea şi răcirea coloanelor, până la temperatura prevăzută de tehnologia de lucru.
140.    Separatoarele de uleiuri (batalurile) vor fi menţinute permanent îngrădite sau acoperite cu capace de protecţie.
141.    Accesul în bataluri se face numai după golirea şi aerisirea acestora, folosind mijloace de acces şi protecţie corespunzătoare şi sub supraveghere competentă.
142.    În timpul operaţiunii de scindare a săpunului de rafinare trebuie respectate următoarele măsuri:
a.    Să nu fie oprită din funcţiune instalaţia de ventilare;
b.    Să nu se utilizeze recipiente care prezintă scurgeri;
c.    Să existe ăn dotare materiale neutralizante;
d.    Recipientele de scindare să fie prevăzute cu sisteme de pulverizare a apei sau a aburului.


Recuperarea uleiului din pământ decolorant prin autclavare
143.    Introducerea materialului supus degresării se va face numai după introducerea în autoclave a cantităţii corespunzătoare de soluţie de sodă.
144.    La decantoarele de recepţie a materialului din autoclave capacele de control vor fi menţinute închise, pentru a preveni stropirea cu lichid fierbinte.
145.    Deschiderea capacelor autoclavelor se va face numai după ce se constată lipsa presiunii în instalaţie.
146.    Este interzisă intervenţia la garnitura de etanşare a capacului autoclavei în timpul funcţionării instalaţiei.

Manipularea şi diluarea acidului sulfuric
147.    Transportul acidului sulfuric se face numai în recipiente închise etanş, protejate în exterior cu materialele care să prevină spargerea.
148.    În cazul transportului manual al acidului sulfuric (de ex. demigene) se folosesc numai dispozitive destinate acestui scop. Se interzice transportul demigenelor în spate sau cu braţele.
149.    Recipientele, rezervoarele, demigenele etc. în care se depozitează, transportă şi manipulează acidul sulfuric, vor fi etichetate conform standardelor în vigoare.
150.    În încăperile în care se găsesc substanţe inflamabile (alcool, eter, benzină etc.) se interzice depozitarea acidului sulfuric.
151.    Diluarea acidului sulfuric se face întotdeauna prin turnarea acidului în apă.

Solidificarea uleiurilor
152.    Periodic, se vor efectua analize privind concentraţiilor gazelor toxice sau care cu aerul pot da amestecuri explozive, luându-se măsuri când se constată concentratii peste limitele admise.
153.    Accesul persoanelor care nu au atribuţii de serviciu în încăperiile secţiei de solidificare a uleiurilor este interzis.
154.    În încăperile secţiei de solidificare a uleiurilor se interzice fumatul, utilizarea flăcării deschise, depozitarea materialelor inflamabile sau efectuarea de lucrări care pot produce scântei.
155.    Personalul din cadrul secţiei de hidrogenare va fi dotat şi va utiliza sortimente de echipamente de protecţie antistatizate şi fără accesorii metalice.
156.    Periodic, se verifică funcţionalitatea instalaţiilor de ventilare mecanică şi integritatea instalaţiilor electrice de tip antiexploziv.
157.    Intervenţiile cu flacără deschisă în încăperile în care există instalaţii pentru comprimare, depozitare şi transport hidrogen, se fac numai pe bază de "permis de lucru cu foc", respectând instrucţiunile proprii de protecţie şi lucru.
158.    Ori de câte ori se constată deteriorarea izolaţiei sau a etanşeităţii conductelor şi recipienţilor din secţiile de solidificare a uleiurilor, se iau imediat măsuri de refacere a acesteia.
159.    Curăţarea rezervoarelor destinate depozitării uleiului se face numai pe bază de program de lucru aprobat, stabilinu-se măsurile de securitate necesare.
Depozitarea, îmbutelierea şi expedierea uleiului vegetal
160.    Zilnic, se verifică starea tehnică a dispozitivelor de protecţie (grătare, balustrade, scări etc.) necesare pentru accesul în zona gurilor de vizitare ale rezervoarelor folosite pentru depozitarea uleiurilor.
161.    Depozitele de ulei vor fi îngrădite, atenţionându-se asupra pericolelor prin plantarea de plăcuţe avertizoare.
162.    Navetele cu sticle vor fi aşezate astfel încât să nu prezinte pericol de cădere.
163.    La transportul navetelor pe cărucior, acestea vor fi aşezate în aşa fel încât să aibă stabilitate şi să nu fie posibilă răsturnarea lor în timpul transportului.
164.    Este interzis a se trece sau circula pe transportul cu role, accesul făcându-se numai prin locurile amenajate în acest scop.

Prepararea grăsimilor vegetale comestibile şi a margarinei
165.    În cazul unor scăpări de amoniac se iau măsuri de evacuare a salariaţilor precum şi de intervenţii urgente, folosindu-se echipament de protecţie corespunzător.
166.    Instalaţia de sterilizare cu raze ultraviolete va fi pusă în funcţiune nemai după ce s-a verificat că toţi salariaţii au părăsit încăperea.
167.    Este interzisă executarea lucrărilor de sudură la instalaţiile sau conductele care conţin amoniac.

Spălarea ambalajelor
168.    Depozitarea butoaielor de sondă caustică se va face în încăperi uscate, ferite de umezială şi pe un singur rând.
169.    Se interzice utilizarea sodei caustice în alte scopuri decât cele necesare procesului tehnologic.
170.    În caz de stropire cu sodă caustică se va folosi o soluţie neutralizantă şi cu jet de apă.
171.    Uscarea butoaielor după spălare se va efectua prin suflarea cu aer cald. După uscare, butoaiele vor fi verificate în interior cu ajutorul unei lămpi portative alimentată la tensiune nepericuloasă.
172.    Este interzisă intrarea în cisternele în care au fost depozitate substanţe nocive. Înainte de a se intra în cisterne C.F. pentru curăţare, ele vor fi aburite şi aerisite.
173.    Grătarele metalice de la separatoarele de grăsime ale staţiilor de spălare cisterne vor fi menţinute în bună stare de funcţionare.
174.    Pânzele de filtru vor fi bine spălate pentru a nu rămâne resturi de ulei care provoacă autoaprinderea acestora.
175.    Păstrarea pânzelor de filtru, spălate şi uscate, se va face pe stelaje metalice sau în dulapuri metalice, care vor fi controlate la fiecare schimb.

Prevederi de proiectare
176.    Maşinile, utilajele şi instalaţiile vor fi prevăzute cu protectori ficşi, mobili şi reglabili, după caz şi cu dispozitive de protecţie.
177.    Canalele de gaze vor fi astfel dimensionate încât să permită accesul salariatilor, în scopul verificării şi curăţării lor.
178.    Uscătorul vertical pentru seminţe, cu camere de aer cald şi coloană de răcire, va fi prevăzut cu instalaţie automată pentru reglarea temperaturii seminţelor.
179.    Gurile de descărcare a seminţelor din magaziile etajate vor fi prevăzute cu apărături de protecţie.
180.    Buncărele deschise, din interiorul depozitului şi celulele silozurilor vor fi prevăzute cu grătare cu ochiuri de 10x10cm şi capace de control de 20x20cm.
181.    Silozurile vor fi dotate la partea superioară cu instalaţii corespunzătoare care să asigure accesul şi intervenţiile necesare în interiorul acestora în condiţii de siguranţă.
182.    Maşinile pentru decojirea seminţelor de floarea-soarelui vor fi prevăzute înaintea tobelor de spargere, cu electromagneţi pentru reţinerea părţilor feroase.
183.    Secţiile de producţie de la decojire vor fi dotate cu platforme mobile cu balustradă de protecţie, mână curentă şi scară pentru accesul nepericulos la locul de demontare a sitelor plane.
184.    Pentru demontarea fără pericol a strecurătorii de la presarea seminţelor, locul de muncă va fi dotat cu instalaţie de ridicat corespunzătoare, fiind interzisă folosirea de improvizaţii.
185.    Clădirile secţiilor de extracţii vor vea uşi exterioare care să se deschidă în afară şi situate pe laturi diferite, iar în interior, scări corespunzătoare pentru circulaţia între etaje şi ieşiri de la fiecare etaj la scările exterioare de evacuare în caz de nevoie. Uşile interioare vor fi batante şi prevăzute cu garnituri de cauciuc.
186.    Instalaţiile electrice din secţiile de fabricaţie în care se folosesc substanţe care pot genera explozii şi incendii vor fi de tip antiexploziv. Clădirile secţiilor de fabricaţie vor fi protejate contra supratensiunilor atmosferice.
187.    Conductele de benzină nu vor fi amplasate în tuneluri comune cu conductele de gaze, abur şi cabluri electrice.
188.    Platformele de lucru ale buncărelor vor fi prevăzute cu balustrade de protecţie.
189.    Încăperea unde se află rezervoarele de benzină de circuit va fi prevăzută cu instalaţie de inundare cu abur.
190.    Rezervoarele de recepţie pentru ulei brut vor fi prevăzute cu balustrade şi grătare la gurile de vizitare.
191.    Încăperea în care se montează electrolizoarele nu va avea uşi, geamuri sau orice deschidere către alte încăperi. Intrarea în această încăpere se va face numai direct din exteriorul clădirii. Nu vor exista uşi de comunicare directă între sala electrolizoarelor şi sala instalaţiei cu convertitoare, redresoare etc.
192.    Uşile de intrare în chesoanele rezervoarelor de benzină vor fi din material neferos sau din fier, prevăzute cu garnituri de cauciuc.
193.    Rezervoarele pentru depozitarea benzinei vor fi montate subteran conform Instrucţiunilor generale de prevenire şi stingere a incendiilor. Terenul va fi îngrădit şi va avea afişate tăbliţe avertizoare: "Fumatul oprit", "Nu folosiţi focul deschis", "Pericol de explozie".
194.    Ţeava care iese în atmosferă de la ultima coloană a deflagmatorului va fi ridicată deasupra coamei acoperişului cu minimum 2m şi depărtată de conductorii electrici.
195.    Încăperea unde sunt montate rezervoarele de benzină de circuit va fi prevăzută cu instalaţie de inundare cu abur, ventilele de comandă ale acestora fiind montate în afară.
196.    Uşile de intrare la depozitul de benzină vor fi metalice, cu garnituri din cauciuc sau material neferos.
197.    La magaziile de şrot se vor monta instalaţii pentru prefirarea şrotului.
198.    Instalaţiile de solidificare se vor amplasa în încăperi separate de restul spaţiilor de fabricaţie şi la distanţă de celelalte secţii. Este interzis ca secţia de solidificare să aibă geamuri sau uşi de comunicaţie cu celelalte secţii.
199.    Încăperile secţiei de solidificare vor fi prevăzute cu ferestre şi uşi din material necombustibil a căror deschidere se va face spre exterior.
200.    Conductele de gaze vor fi aşezate în mod obligatoriu la distanţă de minimum 0,80m de sursa de căldură.
201.    Rezervoarele care se folosesc pentru depozitarea uleiului vor avea guri de vizitare prevăzute cu grătar cu ochiuri de maximum 20x20cm şi cu capac cu lacăt.
202.    Rezervoarele de depozit vor avea gură de vizitare laterală cu diametrul de minimum 400m.
203.    Cazanele de fiert, maşina de spălat şi orice vas din care se degajă vapori de apă trebuie să fie prevăzute cu hote de aerisire.

Offline

#20 2010-09-18 17:57:02

Flo Lup
New member
Registered: 2010-09-18
Posts: 3

Re: NSSM-uri

Buna. M-ar interesa daca aveti NSSM cresterea animalelor, agricultura, prelucrarea laptelui si HORECA. Mersi mult.

Offline

#21 2011-05-16 10:16:34

dantes
New member
Registered: 2011-05-16
Posts: 1

Re: NSSM-uri

Am si eu o intrebare: de ce lipsesc anumite numere din lista cu norme?
Ex: 46, 71,72, 86, 90, 110.

Offline

#22 2011-05-16 10:41:23

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Am cautat foarte mult si eu o lista completa a acestor NSSM-uri, dar nu am gasit-o.
Unele dintre ele nu cred ca au fost publicate. Mai jos am o lista cu inca 10 NSSM-uri, dar nu stiu exact sub ce numere ar fi trebuit editate.
Daca ne poate lamuri cineva...

Pregatirea, organizarea si protectia muncii in activitatea de scufundare;
Minele de carbuni, sisturi si nisipuri bituminoase;
Depozitarea, transportul si folosirea materialelor explozive;
Exploatarea in subteran a minereurilor feroase, neferoase, rare, radioactive si nemetaliferelor;
Minele de petrol;
Exploatarea substantelor minerale in cariere prin derocare cu explozivi;
Extragerea substantelor minerale utile in cariere cu mijloace mecanizate;
Exploatarea si prelucrarea sarii;
Prepararea minereurilor;
Fabricarea materiilor explozive;

Offline

#23 2011-07-06 11:39:30

Cristina Mihalache
New member
Registered: 2011-07-06
Posts: 1

Re: NSSM-uri

Buna ziua!

Este cineva amabil sa ma ajute si pe mine cu o NSSM pentru comert cu ridicata si amanuntul? Cod 062

Va multumesc!

Offline

#24 2011-08-23 14:58:16

nico
New member
Registered: 2011-08-23
Posts: 1

Re: NSSM-uri

nssm pentru cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor. AJUTOR!!!

Last edited by nico (2011-08-23 14:59:09)

Offline

#25 2011-08-24 08:32:21

admin
Administrator
Registered: 2010-02-28
Posts: 84

Re: NSSM-uri

Cristina Mihalache wrote:

Buna ziua!

Este cineva amabil sa ma ajute si pe mine cu o NSSM pentru comert cu ridicata si amanuntul? Cod 062

Va multumesc!


1. PREVEDERI GENERALE
Continut
A l.     (1)Prezentele norme specifice de protectie a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii în muncã a personalului care desfãsoarã diverse activitãti comerciale, cu exceptia personalului din domeniul alimentatiei publice si al activitãtii de prestãri servicii.
   
Scop
A 2.     Prevederile prezentelor norme au ca scop diminuarea sau eliminarea pericolelor specifice acestor activitãti si desfãsurarea proceselor de munca în conditii de securitate si sãnãtate.
Domeniu de aplicare
A 3.     Prevederile prezentelor norme specifice se aplica persoanelor juridice sau fizice care desfãsoarã activitãti comerciale, indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitãti.
Conexiunea cu alte acte normative
A 4.     Prezentele norme specifice se aplica cumulativ cu prevederile Normelor generale de protectie a muncii.
A 5.     Pentru activitãtile nespecifice sau complementare activitãtilor comerciale, la nivelul persoanelor juridice sau fizice, se vor aplica instructiunile specifice de protectie a muncii pentru respectivele activitãti.
A 6.     Organizarea si desfãsurarea activitãtii de prevenire si stingere a incendiilor se va realiza potrivit prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul nr.163/2007
Revizuirea prezentelor norme
A 7.     Prezentele norme specifice se vor revizui periodic si vor fi modificate ori de câte ori este necesar, ca urmare a modificãrilor de natura legislativã survenite la nivel national, a schimbãrilor intervenite în tehnologia de lucru si particularitãtilor metodelor de lucru care urmeazã a fi reglementate din punctul de vedere al protectiei muncii.

2. PREVEDERI COMUNE TUTUROR ACTIVITATILOR COMERCIALE
2.1. Încadrarea si repartizarea personalului pe locuri de munca
A 8.     La locurile de munca în care se desfãsoarã activitãti comerciale vor fi repartizate numai persoane care cunosc echipamentele tehnice, instalatiile si procedeele de lucru, au calificarea si autorizarea necesarã si au fost instruite din punctul de vedere al protectiei muncii.
A 9.     (1)La efectuarea activitãtilor comerciale vor fi repartizati numai lucrãtori care au corespuns controlului medical obligatoriu, conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii.
    (2)În functie de specificul activitãtii comerciale, se interzice lucrul în cadrul acestei activitãti al persoanelor care prezintã diverse afectiuni, constatate la controlul medical si care constituie contraindicatii pentru desfãsurarea activitãtii în conditii de protectie.
    (3)Controlul medical periodic este obligatoriu si se va desfãsura potrivit prevederilor Ministerului Sanatatii.
    (4)La repartizarea în munca a tinerilor, a femeilor precum si a persoanelor cu diverse infirmitãti vor fi respectate reglementãrile în vigoare, privind angajarea acestor categorii de personal.
    (5)Femeile gravide nu vor fi repartizate la locuri de munca care impun pozitii vicioase de lucru (pozitie ghemuitã, în genunchi, ortostatism permanent etc.), vibratii sau temperaturi extreme (cãldurã excesivã, frig).
    (6)Dacã sarcina survine în perioada desfãsurãrii unei activitãti cu nivel ridicat de risc (pierderea sarcinii), conducerea persoanei juridice sau fizice va lua mãsuri în vederea asigurãrii unui loc de munca corespunzãtor.

2.2. Instruirea personalului
A l0.     Organizarea si desfãsurarea activitãtii de instruire a salariatilor în domeniul protectiei muncii se vor realiza conform Normelor generale de protectie a muncii.
A 11.     Persoanele juridice sau fizice au obligatia de a elabora, prin efort propriu sau în colaborare cu institutii specializate, instructiuni proprii de protectie a muncii, în functie de specificul activitãtii comerciale desfãsurate, instructiuni ce vor fi supervizate de specialisti în domeniu. Aceste instructiuni vor fi afisate la loc vizibil.
A 12.     În cadrul procesului de instruire în domeniul protectiei muncii a salariatilor care desfãsoarã activitãti comerciale, se vor transmite toate informatiile necesare, referitoare la :
-riscurile la care sunt expusi;
-pãrtile periculoase ale echipamentelor tehnice utilizate, în functie de specificul activitãtii;
-dispozitivele de protectie existente;
-mijloacele de protectie si autoprotectie;
-modul de interventie în caz de avarii sau accidente;
-sistemele de avertizare/semnalizare/alarmare;
-semnificatia marcajelor diferitelor încãrcãturi, colete etc., conform standardelor.
A l3.     Mãsurile de prim ajutor se vor stabili, în functie de specificul activitãtii comerciale desfãsurate, cu avizul medicului de medicinã a muncii sau cu competentã de medicina a muncii, prin instructiuni proprii.

2.3. Dotarea cu echipament individual de protectie
A l4.     Dotarea cu echipamentul individual de protectie si alegerea sortimentelor în functie de riscurile specifice fiecãrui tip de activitate sau operatie comercialã, se vor face conform HG 1048/2006.
A l5.     În zonele cu pericol potential de aparitie a electricitãtii statice în mediul de munca, îmbrãcãmintea si încãltãmintea vor fi antistatice; se interzice utilizarea îmbrãcãmintei sintetice, generatoare de sarcini electrice sau a încãltãmintei cu accesorii metalice. De asemenea, salariatii vor fi dotati cu echipament individual de protectie fãrã buzunare, mansete sau cute în care s-ar putea acumula pulberi generatoare de incendii sau explozii.
A l6.     Pe lângã echipamentul individual de protectie corespunzãtor, salariatii care desfãsoarã activitãti de comercializare a substantelor chimice caustice, acide, petroliere etc. vor fi dotati, dupã caz, cu unguente de protectie si solutii de neutralizare a nocivitãtilor
A l7.     Personalului salariat care lucreazã în medii cu temperaturi ridicate, i se va administra, dupã caz, alimentatia necesarã, în conformitate cu criteriile de acordare a alimentatiei de protectie mentionate în Tabelul 2 din Normele generale de protectie a muncii.
A l8.     Pentru asigurarea unei igiene corporale corespunzãtoare, salariatii care manipuleazã si comercializeazã diverse materii si materiale nocive, înainte de servirea mesei îsi vor spãla mâinile si fata.
A l9.     (1)La terminarea lucrului, echipamentul individual de protectie va fi depus în vestiare special amenajate.
    (2)Persoanele juridice sau fizice vor lua mãsuri, dupã caz, de curãtare, denocivizare, reparare si întretinere a echipamentului individual de protectie.
A 20.     Echipamentul individual de protectie va asigura protectia împotriva tuturor riscurilor existente la locul de munca.

2.4.Organizarea locului de munca si a activitãtilor
A 2l.     Toate cãile de acces ale spatiilor de lucru vor fi mentinute în stare de curãtenie, libere de orice obstacol si vor fi marcate vizibil, pentru a se evita expunerea salariatilor la accidente. Cãile de acces vor fi nivelate podite sau pavate, si amenajate în vederea scurgerii apei. Iarna, cãile de acces vor fi curãtate de zãpadã si presãrate cu materiale antiderapante (nisip, sare, rumegus etc.).
A 22.     Pentru autovehicule vor fi prevãzute drumuri sau spatii de întoarcere cu o raza de curburã care sa permitã manevre nepericuloase. Atunci când nu exista spatii de întoarcere, manevrele se vor face prin pilotaj. Pe cãile de circulatie ale autovehiculelor, vor fi amplasate, la loc vizibil, plãcute cu semnele de circulatie.
A 23.     Acolo unde este cazul (diferente de nivel) se vor amenaja rampe de încãrcare - descãrcare, la cote de nivel corespunzãtoare platformei mijloacelor de transport si prevãzute cu dispozitive de egalizare sau podete de trecere cu înãltime variabilã.
A 24.     Diversele mãrfuri vor fi depozitate în spatii distincte, special amenajate, în functie de natura mãrfii.
A 25.     În spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzãtor (natural, artificial sau mixt) conform prevederilor Normelor generale de protectie a muncii.
A 26.     Se va prevedea un iluminat (grup electrogen, baterie de acumulatori etc.) cu alimentare dublã de la surse diferite de sursa iluminatului general de lucru. Tipul de constructie al corpurilor de iluminat se va alege în functie de caracteristicile mediului în care acestea vor fi utilizate (umiditate mare, pericol de explozie, de incendiu etc.).
A 27.     Pe timp de noapte se va asigura un iluminat corespunzãtor al cãilor de acces din spatiile de lucru: rampe de încãrcare-descãrcare a mãrfurilor, depozite etc.
A 28.     În cazul în care, în spatiile de lucru, temperatura aerului depãseste valoarea de 25 C, se va asigura o vitezã de miscare a aerului de cel putin 0,5 m/s, indiferent de intensitatea efortului fizic.
A 29.     Temperatura aerului în zonele în care se introduce mâna pentru scurt timp (ex.: la rampa caldã din linia de autoservire) nu trebuie sã depãseascã 55C.
A 30.     Temperatura unor pãrti ale utilajelor cu care se poate veni în contact accidental în timpul lucrului (ex.: bordurile masinilor termice de gãtit) nu trebuie sa depãseascã 40C.
A 3l.     În încãperile sau în apropierea echipamentelor tehnice, unde au loc degajãri de cãldurã, se vor prevedea mijloace pentru controlul temperaturii, fiind interzisã scoaterea din functiune a acestora.
A 32.     În spatiile de lucru cu degajãri mari de cãldurã, vor fi adoptate mãsuri speciale de protectie, privind :
-organizarea întreruperilor periodice ale activitãtii sau reducerea timpului de munca, în functie de conditiile concrete de munca;
-amenajarea de spatii speciale pentru repaus, care sã permitã restabilirea echilibrului termic;
-utilizarea dusurilor de aer, perdelelor de apa, perdelelor de aer, ecranelor;
-pulverizarea cu apa pe suprafetele radiante.
A 33.     În cazul muncii în aer liber se vor lua mãsuri care sa previnã rãcirea sau suprâncãlzirea salariatilor, prin întreruperi periodice ale activitãtii, a cãror durata si frecventã vor fi conform propunerilor conducerii unitãtii. De asemenea, se vor amenaja spatii fixe sau mobile pentru protejarea salariatilor împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.
A 34.     Pentru evitarea curentilor de aer din zona usilor, portilor sau golurilor tehnologice dinspre exterior, se vor prevedea separat sau combinat :
-perdele sau sorturi din material plastic sau cauciuc;
-paravane longitudinale sau exterioare;
-camere tampon (sasuri) interioare sau exterioare;
-perdele de aer cald.
A 35.     La depozitele si halele la care usile au dimensiuni mai mari de 3x3 m, se vor prevedea obligatoriu usi de acces pentru salariati.
A 36.     Umiditatea excesivã din încãperile în care se lucreazã cu lichide calde (laboratoarele de cofetãrii, patiserii, brutãrii cu vânzare etc.) va fi înlãturatã cu instalatii de combatere a cetii.
A 37.     Instalatiile care degajã aburi vor fi etanseizate sau prevãzute cu instalatii de ventilare pentru evacuarea aburilor captati.
A.38.     Aparatele de casa vor fi amplasate în asa fel încât salariatii care le deservesc sã fie feriti de curentii de aer ce s-ar putea produce prin deschiderea usilor.
A 39.     Pentru asezarea si manipularea mãrfurilor din rafturi, spatiile comerciale vor fi dotate cu scãri simple sau duble care vor fi prevãzute cu dispozitive de prindere în partea superioarã si plãci de cauciuc în partea inferioarã (pentru scãrile simple), iar cele duble cu lant de siguranta si plãci de cauciuc pe partea inferioarã.
A 40.     Mobilierul comercial va fi amplasat astfel încât sa se obtinã o stabilitate corespunzãtoare. Rafturile se vor prinde de pereti prin dispozitive speciale de prindere. Periodic se va verifica orizontalitatea rafturilor.
A 4l.     Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi întregi, fãrã spãrturi, crãpãturi sau bucãti lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fãrã portiuni tãioase sau zgrunturoase.
A 42.     Orice element de mobilier va fi finisat corespunzãtor, pentru a nu provoca accidente la manipularea mãrfii.
A.43.     Periodic va fi verificatã stabilitatea pieselor de mobilier.
A 44.     La amplasarea mobilierului si a utilajelor comerciale se vor lua urmãtoarele mãsuri :
-spatiul de amplasare sa fie în afara spatiilor de circulatie a personalului;
-personalul salariat sa nu fie expus actiunii curentilor de aer, radiatiilor solare directe etc.
A 45.     Masinile de birou vor fi montate pe materiale fonoabsorbante (pâslã, plãci de cauciuc etc.).
A 46.     Echipamentele si utilajele comerciale vor avea ecrane de protectie, apãrãtori, carcase etc. care sã împiedice accesul personalului salariat la elementele periculoase ale acestora.
A 47.     Amplasarea agregatelor frigorifice se va face tinând seama de gabaritul acestora, de deschiderea usilor si de destinatia fiecãruia, în asa fel încât sa se asigure conditiile corespunzãtoare de lucru. La exploatarea instalatiilor frigorifice vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C14-85.
A 48.     Camerele frigorifice înzidite vor fi prevãzute în exterior cu butoane de alarmã cu inscriptia "OM INCHIS" care vor trimite semnale, atât optice, cât si acustice în sala masinilor. Pentru camerele frigorifice din magazine si restaurante, semnalul de alarmã va fi amplasat în bucãtãrie.
A 49.     Verificarea instalatiilor de alarmare se va efectua zilnic, de cãtre mecanicul de întretinere.
A 50.     Reziduurile rezultate din diverse procese tehnologice vor fi deversate în reteaua de canalizare, numai dupã ce acestea au fost supuse unor procese de epurare si denocivizare. Lichidele ce contin hidrocarburi vor fi colectate în bazinele separatoare de grãsimi.

2.5. Protectia împotriva electrocutãrii
A 5l.     Echipamentele si utilajele actionate electric vor fi protejate prin carcase, apãrãtori etc., astfel încât elementele aflate normal sub tensiune sa nu poatã fi atinse.
A 52.     Cablurile electrice vor fi pozate corespunzãtor protejate împotriva deteriorãrilor mecanice, termice, chimice etc.
A 53.     Se interzice deschiderea carcaselor, capacelor apãrãtorilor etc. la echipamentele aflate sub tensiune.
A 54.     Toate reparatiile, reglajele sau alte interventii asupra instalatiilor electrice se vor efectua numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã si numai de cãtre electricienii de întretinere, instruiti corespunzãtor si autorizati. În zona de lucru, vor fi montate, la loc vizibil tãblite avertizoare de interdictie.
A 55.     Pentru evitarea electrocutãrii prin atingere directã sau indirectã se vor lua mãsuri tehnice organizatorice, conform prevederilor Normelor specifice protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice.
A 56.     Circuitele de comanda, semnalizare, sesizare vor fi alimentate la tensiuni nepericuloase dintr-un transformator separator, care sa separe galvanic aceste circuite de circuitele cu tensiune mai mare.
A 57.     În dreptul utilajelor cu actionare electricã se va prevedea grãtar din lemn sau covor de cauciuc.
A 58.     Spãlarea si curãtarea utilajelor comerciale, la terminarea luciului, se vor efectua numai dupã întreruperea alimentãrii cu energie electricã a acestora.
A 59.     La masinile de casa, zilnic, înainte de începerea programului de lucru, va fi verificatã legãtura la conductorul de nul.
A 60.     În zona liniilor ferate electrificate, orice operatii si activitãti comerciale se vor efectua cu respectarea prevederilor Normelor specifice de protectie a muncii pentru transporturi pe calea feratã, precum si a prevederilor normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul si distributia energiei electrice.
A 61.     În cazul în care, mijloacele de transport utilizate în activitãtile comerciale, functioneazã la tensiuni mai mari de 42 V sau 60 V, platformele locurilor de conducere vor fi acoperite cu covoare electroizolante.
A 62.     Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si legãturi la prizele de pãmânt si la conductorul de nul al instalatiei electrice.
A 63.     Toate masinile de birou actionate electric (masini de scris, adunat, calculat si electrocontabile) vor fi prevãzute cu legãtura de protectie la priza de pãmânt.
A 64.     Se interzice lucrul la masinile de birou când acestea au capacele demontate.
A 65.     Dupã terminarea lucrului, masinile de birou vor fi scoase de sub tensiune.
A 66.     Prizele de alimentare vor fi tip "Schuco" cu legãtura de protectie la priza de pãmânt.
A 67.     Se interzice lucrul la masinile de birou actionate electric, cu mâinile umede sau murdare de grãsime.
A 68.     Pentru blocarea masinilor de birou, se va proceda la scoaterea lor de sub tensiune iar pentru interventie, va fi solicitat mecanicul de întretinere.
A 69.     Pentru firmele de reclamã comercialã, capacele de protectie de la instalatia electricã, a cãror îndepãrtare scoate instalatia de sub tensiune, vor fi demontate numai cu scule speciale. Capacele vor fi asigurate contra desfacerii lor întâmplãtoare, în cazul producerii trepidatiilor, socurilor, conditiilor meteo nefavorabile (temperatura sau umiditate).
A 70.     Toate pãrtile metalice ale unei instalatii de reclame luminoase, care ar putea fi puse sub tensiune în mod accidental, vor fi legate la o instalatie de protectie, legatã la pãmânt sau la conductorul de nul.
A 71.     Este interzisã montarea sigurantelor sau a prizelor cu sigurante la reclamele instalate în interiorul vitrinelor.
A 72.     La executarea diferitelor operatii de montare, verificare, reparare a reclamelor si firmelor comerciale, salariatii vor fi dotati cu scule si echipament individual de protectie electroizolant, corespunzãtoare. Formatia de lucru, la efectuarea operatiilor de mai sus, va fi alcãtuitã din cel putin doi salariati care se vor supraveghea si ajuta reciproc.
A 73.     Pentru prevenirea electrocutãrii la lucrul cu echipamentele si utilajele comerciale vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru utilizarea energiei electrice, precum si standardele de electroprotectie în vigoare.

2.6. Protectia împotriva incendiilor si exploziilor
A 74.     La amenajarea spatiilor de lucru destinate depozitãrii, manipulãrii si comercializãrii propriu-zise a materialelor explozive, inflamabile, a celor care formeazã amestecuri explozive, a gazelor combustibile si toxice comprimate, lichefiate etc. se vor respecta prevederile Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor si ale Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.
A 75.     Se interzice salariatilor accesul cu flacãrã deschisã în spatiile de lucru unde exista pericolul producerii incendiilor si exploziilor. Vor fi afisate, în locuri vizibile, tãblite avertizoare pentru interzicerea fumatului în spatiile de lucru cu pericol de incendii si explozii.
A 76.     Încãrcarea si descãrcarea cisternelor si autocisternelor cu produse inflamabile se vor face prin mijloace de transport mecanizate (electropompe motopompe etc.) de la si la locurile destinate depozitãrii acestor produse.
A 77.     Operatiile de încãrcare-descãrcare, depozitare si comercializare a produselor explozive si inflamabile se vor efectua numai în spatii special amenajate în acest scop.
A 78.     În spatiile de lucru unde se manipuleazã materii explozive si inflamabile, salariatii nu vor purta îmbrãcãminte din fibre sintetice sau încãltãminte cu accesorii metalice.
A 79.     În timpul încãrcãrii sau descãrcãrii produselor explozive si inflamabile din vagoane cisternã sau din autocisterne în rezervoarele depozitului sau în butoaie, se va stinge orice foc deschis pe o raza de cel putin 50 m. Conducatorul operatiilor de încãrcare - descãrcare va fi dotat cu o lampã electricã portativã în constructie antiexplozivã.
A 80.     Transportul si depozitarea produselor explozive si inflamabile se vor face numai în cisterne, butoaie sau canistre metalice. Se interzice transportul acestor produse în alte recipiente (bidoane, gãleti, sticle sau vase din material plastic).
A 81.     Se interzice efectuarea operatiilor de încãrcare descãrcare cu produse inflamabile si explozive a autovehiculelor cu motoarele în functiune.
A 82.     Înainte de începerea operatiilor de încãrcare descãrcare a produselor inflamabile lichide sau a gazelor sub presiune din vagoane cisternã sau autocisterne respectivele vagoane vor fi legate la pãmânt.
A 83.     Se interzice transvazarea lichidelor inflamabile cu ajutorul aerului comprimat. În acest scop se va utiliza obligatoriu un gaz inert.
A 84.     În timpul transportului cu autovehicule recipientele ce contin produse inflamabile si explozive vor fi asigurate împotriva rãsturnãrii, iar dopurile sau capacele vor fi asigurate contra deschiderii.
A 85.     Produsele inflamabile si explozive vor avea marcate clar pe ambalaj:
-denumirea chimicã uzualã a substantei;
-densitatea sau concentratia substantei;
-gradul de pericol pe care îl reprezintã;
-reprezentarea graficã a semnului de avertizare standardizat.
A 86.     În timpul transportului, recipientele cu produse explozive sau inflamabile, vor fi puse în cosuri împletite sau cutii de lemn prevãzute cu mânere de prindere, iar în vederea amortizãrii eventualelor socuri, se vor utiliza paie, talas ignifugat sau vatã de sticla.
A 87.     La manipularea recipientilor cu gaze sub presiune vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR C2-82; C3-89; C5-84 si C27-85.
A 88.     În spatiile de lucru cu pericol de incendiu si explozie se vor utiliza mijloace de transport manuale sau electrice, cu motoare electrice sau electromagnetice si aparatura electricã de constructie antiexplozivã.
A 89.     Stivuitoarele cu motoare cu ardere internã vor fi prevãzute cu parascântei la toba de esapament. Functionarea acestor stivuitoare este permisã numai în depozitele deschise, neacoperite sau în halele prevãzute cu instalatii de ventilare.
A 90.     (1)Pentru efectuarea unor interventii în spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, salariatii vor utiliza scule antiscântei.
    (2)Efectuarea unor operatii care necesitã utilizarea focului deschis va fi posibilã numai dupã obtinerea "PERMISULUI DE LUCRU CU FOC"
A 91.     Instalatiile electrice, în spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie, vor fi de constructii antiex.
A 92.     Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare mecanicã de introducere si de evacuare a aerului.
A 93.     Se interzice transportul materialelor inflamabile cu electrocarul, în cazul în care acesta nu este de constructie antiexplozivã.
A 94.     Încãperile destinate depozitãrii materiilor explozive si inflamabile vor fi realizate din materiale rezistente la foc, care nu produc scântei prin frecare sau lovire.
A 95.     (1)Spatiile de lucru cu pericol de incendiu sau explozie vor fi dotate cu instalatii de ventilare de avarie, independente de instalatia de ventilare generalã.
    (2)În spatiile prevãzute la pct.(1) instalatia de ventilare va fi construitã în asa fel încât sã poatã fi actionatã, atât din interiorul, cât si din exteriorul încãperii.
A 96.     Instalatiile de ventilare care deservesc încãperi în care se depoziteazã sau se manipuleazã materiale care, in stare gazoasã sau de vapori, formeazã cu aerul amestecuri explozive, vor fi dotate cu dispozitive pentru împiedicarea transmiterii flãcãrilor prin elementele instalatiilor de ventilare (conducte. canale, camere de conditionare etc.).
A 97.     (1)Vor fi amenajate spatii de evacuare a personalului, în caz de incendiu, conform prevederilor Normelor generale de prevenire si stingere a incendiilor.
    (2) Spatiile de evacuare vor fi mentinute în stare de curãtenie si vor fi semnalizate corespunzãtor. Se va prevedea un iluminat de siguranta de evacuare care va asigura o iluminare de cel putin 0,3 lx la nivelul pardoselii.
A 98.     Pentru prevenirea exploziilor si incendiilor vor fi respectate, pe lângã prevederile prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii la :
-transportul, depozitarea si folosirea materiilor explozive;
-fabricarea, stocarea, transportul si utilizarea oxigenului si azotului;
-desfacerea produselor petroliere;
-manipularea, transportul si depozitarea produselor petrochimice;
-producerea aerului comprimat;
-fabricarea, transportul, depozitarea si utilizarea hidrogenului;
-fabricarea, transportul si utilizarea acetilenei;
-fabricarea, depozitarea si transportul produselor anorganice
-fabricarea, depozitarea si transportul produselor organice (exclusiv petrochimice);
-activitãti de vopsire, conform ANEXEI 1 a prezentelor norme.
A 99.     La comercializarea armelor vor fi respectate prevederile Legii 56 / 1992 privind regimul armelor de vânãtoare, de tir si munitii si regimul trecerii frontierei.
A l00.     La comercializarea diverselor produse pirotehnice (pocnitori, rachete, artificii etc.) vor fi respectate prevederile Legii 126/1995 privind regimul materiilor explozive.

2.7. Transportul, depozitarea, manipularea, sortarea si receptionarea mãrfurilor
A l0l.     La operatiile de transport, depozitare si manipulare (încãrcare-descãrcare) a mãrfurilor vor fi respectate prescriptiile tehnice ISCIR R1-87; R2-88; R10-84; R13-83 CR5-82, ale Normelor generale de protectie a muncii si ale normelor specifice de protectie a muncii referitoare la :
-transportul intern;
-transporturi rutiere;
-transporturi pe calea feratã;
-transporturi aeriene;
-manipulare, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor;
-exploatarea si întretinerea transportoarelor cu banda, precum si prevederile prezentelor norme.
A 102.     Se interzice descãrcarea manualã a tiglelor din vagoane; acestea vor fi descãrcate cu mijloace adecvate.
A 103.     Stivuirea tiglei se va face în rânduri suprapuse e maximum 4-5 rânduri. La capetele rândului se vor construi "picioare" de tigle asezate pe lãtime, pe toatã înãltimea stivei, pentru asigurarea stabilitãtii acesteia.
A 104.     Cãrãmizile vor fi depozitate pe teren neted si situat la o distantã de cel putin 2,5 m de cãile de acces, în stive regulate conform subcap. 2.4.4. - Depozitarea materialelor, din Normele generale de protectie a muncii. Aceleasi prevederi vor fi respectate si la asezarea si depozitarea sacilor cu ciment.
A 105.     Cartonul asfaltat va fi depozitat în magazii sau soproane, ferit de soare, umezealã sau cãldurã.
A l06.     (1)Varul va fi descãrcat si manipulat numai cu, mijloace adecvate.
    (2)Gropile pentru stingerea varului vor fi cãptusite cu scânduri sau cãrãmizi. Groapa va avea acoperis, iar spatiul din jurul acesteia va fi îngrãdit cu panouri avertizoare.
A l07.     Se interzice manipularea materialelor de constructii pulverulente (var, ciment, ipsos etc.) prin aruncare. Gramezile de materiale de constructii pulverulente vor fi amplasate la o distanta de cel putin 2 m de calea feratã sau de cãile de acces ale autovehiculelor.
A l08.     La transportul, manipularea si depozitarea mãrfurilor cu ajutorul translatoarelor, vor fi folosite numai utilajele autorizate ISCIR.
A l09.     Deservirea translatoarelor va fi asiguratã numai de personal calificat si autorizat în acest scop.
A 110.     Se interzice functionarea translatorului dacã dispozitivele de siguranta si interblocajele electrice nu sunt în stare de functiune sau nu îndeplinesc conditiile tehnice; prescrise.
A 11l.     Se interzice orice modificare sau blocare a dispozitivelor de comanda si siguranta ale translatorului, ceea ce ar împiedica supravegherea automata a comenzilor.
A l12.     Înaintea oricãror comenzi sau deplasãri ale elevatorului, personalul de deservire este obligat sa avertizeze sonor (sonerie, claxon) pentru a împiedica producerea unor accidente.
A 113.     În timpul deplasãrii cabinei translatorului pe verticalã si pe orizontalã, conducãtorul utilajului nu are voie sã scoatã capul în afara peretilor laterali ai cabinei.
A 114.     Se interzice manipularea cu translatorul a paletelor sau containerelor ale cãror dimensiuni de gabarit depãsesc pe cele prevãzute în standardele în vigoare.
A 115.     Se interzice manevrarea sarcinilor cu forme neregulate care nu au o pozitie stabilã pe platforma translatorului.
A 116.     Se interzice accesul persoanelor pe culoarul de lucru al translatorului în timpul functionarii acestuia.
A ll7.     Zona de lucru a translatorului trebuie sa ofere vizibilitate corespunzãtoare (fãrã fum, vapori, obiecte cãzute pe calea de rulare sau pe calea de ghidare).
A 118.     Manevrele de ridicare-coborâre a sarcinilor se vor efectua în asa fel încât sa fie prevenitã lovirea sau agãtarea rafturilor pentru mãrfuri.
A 119.     Translatoarele vor fi dotate obligatoriu cu stingãtor de incendiu portabil si frânghii pentru evacuarea personalului de deservire din cabina utilajului, în caz de pericol.
A l20.     Reviziile si reparatiile vor fi efectuate numai de personal instruit si autorizat în acest scop si numai pe baza graficului de revizii si reparatii întocmit, fiind interzisã orice abatere de la programarea prevãzutã în grafic.
A l2l.     Cabina translatorului va fi dotatã cu dispozitiv de oprire, în cazul ruperii sau desprinderii cablului de sustinere. În cabina vor fi afisate la loc vizibil instructiunile de manevrare a translatorului, obligatiile personalului care deserveste utilajul precum si modul de actiune în caz de pericol.
A 122.     Exploatarea transpaletelor electrice si manuale va fi efectuatã numai de personal calificat, autorizat si instruit în acest scop.
A 123.     La circulatia transpaletelor electrice vor fi respectate urmãtoarele prevederi :
-transportul persoanelor pe utilaj este interzis;
-adaptarea vitezei utilajului se va face în functie de starea cãilor de acces;
-pozitia încãrcãturii va fi urmãritã pe toatã durata transportului;
-deplasarea utilajului cu furcile îndreptate spre spatele sensului de miscare, sa se facã numai atunci când vizibilitatea este redusã datoritã volumului mare al încãrcãturii sau în cazul circulatiei utilajului pe pante cu o înclinatie mai mare de 3;
-semnalizarea schimbãrii directiei de miscare;
-conducerea transpaletei se va face numai de la sol;
-la trecerea pe lângã obstacole, conducãtorul utilajului este obligat sa asigure o distanta de cel putin 0,5 m fata de acestea;
-respectarea regulilor de circulatie;
-folosirea utilajului în aer liber este interzisã, atunci când conditiile meteorologice sunt nefavorabile.
A l24.     La depozitarea ambalajelor, transportul acestora se va efectua cu cãrucioare cu platforma.
A l25.     Sticlele sparte, cioburile etc. vor fi depozitate într-un spatiu special amenajat, din incinta depozitului. Manipularea acestora se va face numai sub supravegherea conducãtorului locului de munca sau a înlocuitorului acestuia.
A l26.     La utilizarea masinilor electrice de cusut saci, personalul de deservire a masinii va respecta instructiunile de protectie a muncii prevãzute în cartea tehnicã a utilajului, pentru a evita producerea unor accidente de munca ce se pot solda cu înteparea sau strivirea degetelor, precum si a electrocutãrii.
A 127.     Masinile de scuturat saci vor fi amplasate într-un spatiu separat de restul depozitului, special amenajat.
A l28.     Salariatii care deservesc aceste utilaje vor fi dotati cu echipament individual de protectie corespunzãtor si vor respecta urmãtoarele prevederi:
-scoaterea din masina a produselor pulverulente (fãinã, tãrâte etc.) si scuturarea sãculetilor de retinere se vor efectua numai; dupã oprirea masinii;
-introducerea sacului în masina în vederea scuturãrii, se va face în asa fel încât, mâna sa nu fie introdusã în spatiul bãtãtorului:
-punerea în functiune a masinii se va face numai dupã montarea apãrãtorilor de la motorul electric si de la cureaua care actioneazã ventilatorul.
A 129.     La utilizarea masinilor de capsat cartonaje vor fi respectate urmãtoarele prevederi :
-motorul electric si transmisiile de actionare a masinii vor fi protejate corespunzãtor;
-orice interventie la masina, inclusiv introducerea sârmei de capsare, se vor efectua numai dupã oprirea motorului
-pârghia de declansare a mecanismului de capsare va fi permanent degajatã de alte obiecte; în jurul pârghiei nu vor fi manipulate alte obiecte;
-introducerea cutiilor pentru capsare în masina se va face în asa fel încât sa nu se producã strivirea degetelor.
A 130.     Pentru repararea si întretinerea ambalajelor din lemn (lãzi, butoaie etc.), depozitele de ambalaje vor fi dotate cu atelier de tâmplãrie, amenajat într-un spatiu separat de restul depozitului. La efectuarea operatiilor mentionate vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru fabricarea cherestelei, parchetului, ambalajelor, butoaielor si diverselor.
A l3l.     (1)Pentru prevenirea accidentelor de munca la sortarea mãrfurilor în vrac (fãinã, mãlai, orez, zahãr etc.) unitãtile producãtoare vor ambala mãrfurile mentionate în saci a cãror greutate sa nu depãseascã maximum 35 kg.
    (2)De asemenea, în vederea sortãrii anumitor mãrfuri (încãltãminte, îmbrãcãminte etc.) în conditii de protectie, producãtorul le va ambala (pe mãsuri, numere etc.), în asa fel încât manipularea manualã a acestora sa se facã fãrã pericole de accidentare.
    (3)Unele produse (ex.: electronice, electrotehnice etc.) vor fi ambalate în cutii prevãzute cu mânere exterioare sau locasuri decupate în ambalaj, in vederea sortãrii si manipulãrii lor fãrã pericole si respectând prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic.
A 132.     (1)În vederea receptionãrii mãrfurilor, depozitele cu ridicata vor avea un laborator propriu, cu dotarea specificã efectuãrii probelor, acolo unde este cazul.
    (2)Pentru activitãtile în laboratoarele depozitelor cu ridicata, se vor respecta si prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru laboratoarele de analize fizico-chimice si mecanice.

3. PREGATIREA MARFURILOR PENTRU VÂNZARE
3.1. Portionarea prin transare a cãrnii în carcasã, realizarea preparatelor din carne si a produselor semipreparate
3.1.1. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul utilajelor de transat si prelucrat
A l33.     La instalarea, exploatarea, întretinerea si repararea utilajelor vor fi repartizati salariati calificati, autorizati si instruiti în acest scop.
A 134.     (1)La exploatarea utilajelor vor fi respectate indicatiile furnizorului, pivind regimul de functionare al masinii, caracteristicile si parametrii tehnici si functionali ai acesteia, precum si instructiunile de protectie a muncii mentionate în cartea tehnicã a utilajului.
    (2)La locul de munca vor fi afisate instructiunile proprii de lucru aferente fiecãrui utilaj în parte.
A l35.     În cazul aparitiei oricãror defectiuni în functionare sau la constatarea unor fisuri, pori, coroziuni etc.. utilajul va fi scos de sub tensiune si va fi anuntat conducãtorul locului de munca.
A l36.     (1)Se interzice exploatarea utilajelor dacã aparatura de mãsurã, control si automatizare aferentã nu se afla în stare de functionare si nu a fost verificatã la termenele scadente.
    (2)Se interzice utilizarea aparatelor de mãsurã si control atunci când acestea dau indicatii eronate sau au sigiliul rupt, cazuri în care aparatele vor fi înlocuite.
A l37.     Masinile si utilajele vor fi curãtate, degresate cu apa caldã si detergenti. Vor fi sterse pânã la uscarea completã: cutitele, snecurile, discurile, sitele si alte organe functionale, precum si piesele fixe: (pâlnii, interioarele corpurilor de masina) si suprafetele exterioare ale masinilor. Curãtarea masinilor va fi efectuatã numai dupã scoaterea lor de sub tensiune.
A l38.     Spatiile de lucru vor fi mentinute în stare de curãtenie, pentru prevenirea alunecãrii si cãderii salariatilor. Curatenia va fi efectuatã la sfârsitul programului de lucru, respectiv al schimbului.
A l39.     Se va asigura protectia produselor alimentare supuse prelucrãrii, în asa fel încât alimentele sa nu fie insalubrizate de lubrifiantii utilizati la ungerea lagãrelor, garniturilor etc. Periodic va fi verificatã etanseitatea garniturilor, furtunurilor sau a racordurilor.
A 140.     Cutitele masinilor de tãiat carne si oase vor fi protejate cu apãrãtori metalice. Se interzice îndepãrtarea apãrãtorilor sau lucrul la utilajele mentionate, fãrã apãrãtori; de asemenea, se interzice introducerea mâinii în pâlniile, buncãrele sau la snecurile masinilor aflate în functiune.
A 141.     Produsele ce urmeazã a fi tãiate vor fi fixate pe masa mobilã a utilajului cu ajutorul dispozitivului de fixare.
A 142.     Feliile rezultate din tãiere vor fi prinse numai cu palete sau clesti speciali.
A 143.     Ascutirea cutitelor va fi efectuatã numai de personal calificat.

3.1.2. Portionarea prin transare si realizarea preparatelor cu ajutorul uneltelor si sculelor de mâna
A l44.     Cutitele pentru tãiat carne, mezeluri, satârele, ferastraiele, masatele, cârligele pentru suspendarea cãrnii, mezelurilor etc. vor fi curate, fãrã urme de ruginã, cu marginile netede, fãrã asperitãti, iar locurile de îmbinare ale diverselor piese vor fi sudate complet.
A l45.     Mânerele cutitelor, scafelor, ferãstraielor, satârelor etc. vor fi netede, fãrã crãpãturi, aschii sau pãrtii metalice iesite în relief.
A l46.     Fundurile de lemn necesare tãierii mezelurilor sau a produselor semipreparate vor fi netede, fãrã aschii.
A l47.     În mãcelãrii, carnea si oasele vor fi tãiate numai pe butuci de lemn amplasati astfel încât sa permitã personalului sa lucreze si sa circule fãrã pericole de accidentare.
A l48.     Galantarele de sticla în care se pãstreazã carnea, mezelurile, produsele semipreparate, precum si platourile si etajerele de sticla destinate expunerii produselor vor fi întregi, cu marginile slefuite sau netede, necrãpate, neciobite si curate.

3.2. Portionarea mãrfurilor în vrac, prin cântãrire
A 149.     Balantele automate si semiautomate, precum si cele compuse (tereziile) vor fi amplasate pe tejghele, în cadrul locului de munca respectiv.
A l50.     Basculele zecimale, romane si semiautomate vor fi amplasate în afara cãilor de circulatie, în asa fel încât acestea sa nu împiedice operatiile de descãrcare, transport si manipulare a mãrfurilor de la rampa la depozit si de la depozit în sala de vânzare, precum si circulatia personalului.
A 151.     La asezarea pe bascule, mãrfurilor li se va asigura stabilitatea necesarã în vederea prevenirii cãderii si deci a accidentãrii salariatilor. Mãsuri de stabilitate a mãrfurilor se vor lua si la formarea stivelor, înainte si dupã cântãrire. Greutatile necesare operatiei de cântãrire vor fi asezate în asa fel încât sã nu cadã si sa provoace accidente.
A l52.     La utilizarea si întretinerea cântarelor electronice se vor respecta indicatiile producãtorului, prevãzute în cartea tehnica a utilajului.

3.3. Prajirea, mãcinarea si preambalarea cafelei si a altor mãrfuri pulverulente
A l53.     La operatia de prãjire a cafelei vor fi respectate prevederile Normelor specifice de protectie a muncii pentru distributia si utilizarea gazelor, prescriptiile tehnice ISCIR C11-86, precum si instructiunile emise de producãtorul masinii.
A l54.     Înainte de aprinderea focului se va evacua cenusa cu ajutorul unei lopeti speciale. Cenusa va fi umectatã înainte de evacuare. Se interzice evacuarea cenusii împreunã cu tãciunii aprinsi.
A l55.     (1)În timpul functionarii masinii, probele de cafea vor fi luate numai cu o sondã specialã.
    (2)Se interzice introducerea mâinii în toba de prãjit.
    (3)Se interzice atingerea pãrtilor fierbinti ale masinii
A 156.     Masinile de mãcinat vor functiona numai cu magnetii prevãzuti pentru retinerea eventualelor corpuri metalice din cafea si condimente.
A 157.     Masinile de mãcinat cafea vor fi curãtate când sunt încã calde, atunci când reziduurile rãmase sunt moi si usor de îndepãrtat de pe utilaj, evitându-se astfel accidentele provocate prin loviri, rãniri, pãtrunderi de corpuri strãine în ochi etc.
A 158.     Se interzice introducerea mâinii în pâlnie sau buncãr, precum si la alte organe mobile ale masinii, când acestea se afla în functiune.
A 159.     La utilizarea masinilor de preambalat cafea, condimente, zahãr etc. se vor respecta urmãtoarele
prevederi :
-în sãlile de lucru ale masinilor de preambalat condimente va fi adusã din depozit o cantitate de marfa necesarã doar pentru un schimb. Stocurile curente de condimente ambalate vor fi scoase din depozit si depozitate în magaziile anexe sau în depozite separate;
-se va asigura ventilarea corespunzãtoare a spatiului de lucru;
-sacii cu mãrfuri pulverulente vor fi manipulati si transportati în asa fel încât sa fie evitatã propagarea pulberilor în spatiile de lucru;
-se vor lua mãsuri de îndepãrtare a pulberilor care s-ar putea degaja prin manipularea sacilor;
-peretii încãperii vor fi placati cu faiantã pânã la înãltimea de 2 m, pentru întretinerea lor în stare de curãtenie;
-podeaua va fi realizatã din materiale rezistente si usor de întretinut;
-periodic, se va efectua curãtarea masinilor si a mobilierului de eventualele pulberi depuse.

3.4. Taierea lemnelor de foc
A l60.     Deservirea circularelor de tãiat lemne de foc se va face de cãtre doi salariati pregãtiti si instruiti în acest scop.
A l6l.     Se interzice stationarea persoanelor strãine sau fãrã atributii de serviciu în raza de actiune a circularelor.
A l62.     Înainte de începerea operatiei de tãiere, pe directia de acces a mijloacelor de transport se va ridica un parapet format din doua rânduri de lemne, înalt de cel putin 0,80 m.
A l63.     Mijloacele de transport (cãrute cu cal, autocamioane etc.) nu se vor apropia de circularul de tãiat lemne, la o distanta mai mica de 5 m.
A 164.     În apropierea circularelor de tãiat, pe o raza de cel putin 3 m, se va amenaja un spatiu liber, în asa fel încât salariatii sã nu se incomodeze reciproc în timpul lucrului. Utilajele vor fi asezate pe un teren neted, în pozitie orizontalã si asigurate împotriva trepidatiilor.
A 165.     Se interzice lucrul la circulare, dacã lipsesc apãrãtorile si dispozitivele de protectie ale rotilor de
transmisie sau ale discurilor de tãiere. Se interzice scoaterea apãrãtorilor si dispozitivelor de protectie, în timpul functionarii utilajelor.
A 166.     Discul de tãiere va fi centrat si fixat pe ax. Se interzice utilizarea discurilor care prezintã fisuri sau crãpãturi, au dinti strâmbi sau care au lipsa cinci dinti din totalul acestora sau doi dinti consecutivi. Dupã ascutire, discul va fi verificat pentru a corespunde cerintelor de protectie.
A l67.     Orice verificãri sau interventii asupra discului de tãiere, axului de antrenare, precum si asupra mesei mobile a utilajului se vor efectua numai cu utilajul oprit si numai de cãtre personal autorizat în acest scop. Verificarile vor fi efectuate atât înaintea începerii lucrului, cât si în timpul programului, dupã caz.
A l68.     Portiunea de disc situatã sub masa mobilã a utilajului va fi protejatã de o apãrãtoare deschisã la extremitatea cea mai de jos a utilajului, montatã în asa fel încât sa nu incomodeze salariatii în timpul lucrului.
A l69.     Se interzice lucrul la utilaj, dacã masa mobilã a acestuia nu are limitator de cursã, care sa permitã reglarea mesei în functie de diametrul materialului lemnos. De asemenea, în spatele mesei mobile se va monta o apãrãtoare, în asa fel încât, atunci când aceasta nu este deplasatã în cursã activã, discul de tãiere sa fie complet protejat.
A l70.     Circularul va fi oprit din functiune în urmãtoarele situatii :
-când se aud zgomote suspecte;
-când utilajul este deplasat dintr-un loc într-altul;
-când se efectueazã curãtarea, gresarea si alimentarea cu apa, ulei si combustibil a utilajului;
-la îndepãrtarea rumegusului de sub utilaj.
    În situatiile de mai sus, circularele cu actionare electricã vor fi deconectate de la retea.
A l7l.     Pornirea motoarelor cu ardere internã, cu ajutorul manivelei se va face în asa fel încât sa fie evitate accidentele produse de rotirea motorului în sens invers sensului normal,
A l72.     Se interzice tãierea continua a lemnelor de diametre mari, în scopul prevenirii opririi bruste a utilajului sau a ruperii curelelor de transmisie.
A l73.     În cazul blocãrii discului de tãiere, nu se va relua lucrul decât dupã retragerea mesei mobile si a lemnului tãiat, în scopul degajãrii discului de tãiere si numai dupã ce se constata ca discul functioneazã la turatia normalã.
A 174.     Curelele de transmisie se vor monta/scoate pe si de pe rotile de antrenare numai cu motorul oprit si stecherul scos din priza. Operatiile de montare sau scoatere se vor efectua numai cu ajutorul întinzãtorului.
A 175.     Se interzice functionarea în gol a circularelor tãiat lemne.
A l76.     Cablurile de alimentare cu energie electricã ale e1ectromotoarelor vor fi suspendate deasupra solului, cu ajutorul suportilor din lemn, iar traseul acestora va fi ales pe culoare libere, în scopul evitãrii pericolului de electrocutare.
A l77.     Electromotoarele si celelalte echipamente electrice vor fi protejate cu carcase de protectie si prin legãturi la prizele de pãmânt si la conductorul de nul.
A l78.     La fiecare utilaj, precum si la locurile de conectare 1a reteaua electricã, vor fi montate întrerupãtoarele de la distantã si automatele de protectie în asa fel încât circuitul sã poatã fi deconectat, atunci când accidental, creste intensitatea curentului peste valoarea nominalã.
A l79.     Se interzice personalului de deservire a circularelor sa introducã mâinile în raza de actiune a discului de tãiere.
A 180.     Scoaterea lemnelor de tãiat din stiva se va face cu ajutorul cârligelor, iar lemnele vor fi luate de pe sol, dupã cãderea acestora. Se interzice urcarea pe stiva în vederea tragerii lemnelor sau scoaterea acestora din mijlocul stivei.

4. COMERCIALIZAREA MÃRFURILOR
4.1. Vânzarea cu amãnuntul
4.1.1. Vânzarea clasicã
A 181.     Conducerea persoanei juridice sau fizice care practica sistemul de vânzare clasicã va lua mãsuri de organizare a locului de munca si a activitãtilor, în asa fel încât sa fie evitatã producerea accidentelor de munca. În acest scop, în magazinele cu vânzare clasicã mãrfurile vor fi asezate astfel :
-la un nivel situat între 50 si 180 cm înãltime la podea, pe o lungime de 150-165 cm;
-sub 50 cm înãltime se vor aseza stocurile de rezerva, iar pe pãrtile laterale, mãrfurile care se manipuleazã mai rar;
-cântarele se vor aseza în centrul locului munca, iar uneltele si sculele destinate vânzãrii mãrfurilor în dreapta vânzãtorului.
A l82.     Curatenia în magazine va fi efectuatã numai în timpul pauzelor sau la sfârsitul programului de lucru, când unitatea va fi închisã.
A 183.     Conducerea persoanei juridice sau fizice va lua mãsurile necesare privind dezinfectia, dezinsectia si deratizarea spatiilor comerciale, conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii.
A 184.     Mãrfurile vor fi asezate întotdeauna, pe sortimente si în acelasi loc, în functie de natura lor, în asa fel încât sa fie evitate miscãrile inutile, aglomerarea cãilor acces si producerea accidentelor.
A 185.     Asezarea si manipularea mãrfurilor în/si din rafturile situate la înãltime, se vor executa cu ajutorul scãrilor simple sau duble prevãzute cu dispozitive de prindere si fixare. Se interzice, pentru efectuarea operatiilor mentionate, folosirea butoaielor, scaunelor, lãzilor, pachetelor sau a altor obiecte de improvizatie.
A 186.     Mãrfurile vor fi asezate în rafturi si pe gondole, în asa fel încât acestea sa nu depãseascã marginile mobilierului.
A 187.     Sticlele vor fi asezate pe rafturi si pe gondole în asa fel încât sa se evite accidentele produse prin rãsturnarea, cãderea si spargerea acestora.
A 188.     Baloturile cu tesãturi grele se vor aseza pe politele de jos ale rafturilor sau pe podiumuri, iar cele cu tesãturi usoare, pe politele de sus. Stofele vor putea fi asezate si direct pe tejghele.
A l89.     În magazinele destinate vânzãrii articolelor electrice care sunt verificate în fata cumpãrãtorilor, se vor amenaja prize de încercare. Acestea vor fi protejate împotriva atingerii lor accidentale. Se interzice folosirea oricãror instalatii improvizate.

4.1.2. Vânzarea prin autoservire
A l90.     Pentru evitarea rãsturnãrii si cãderii accidentale a mãrfurilor dispuse în stive, în magazinele cu autoservire se vor lua urmãtoarele mãsuri :
-categoriile de mãrfuri trebuie sa se preteze formãrii de stive nepericuloase;
-stivele vor fi asezate lângã perete sau podiumuri;
-stivele vor avea o forma piramidalã, si înãltimea lor maximã va fi de 1,65 m. Exceptie pot face stivele ornamentale a cãror înãltime maximã va fi de 2 m
A 191.     Cosurile sau cãrucioarele utilizate trebuie sa fie in stare de functionare, pentru a evita producerea accidentelor, îndepãrtând din activitatea comercialã pe cele defecte sau uzate. Starea tehnica a cãrucioarelor se va verifica zilnic. Rotile vor fi gresate în vederea facilitãrii deplasãrii pe orizontalã a cãrucioarelor în conditii de protectie.
A 192.     În magazinele cu autoservire, stivele de cosuri vor fi asezate în asa fel încât sa se asigure stabilitatea lor.
A 193.     Accesul în depozitele magazinelor cu autoservire va fi asigurat la extremitãtile sãlilor de vânzare.
A 194.     Aducerea mãrfurilor din depozite în sala de vânzare se va face pe drumul cel mai scurt. Se interzice aducerea mãrfurilor pe culoare înguste si întortocheate.
A 195.     Se interzice amplasarea mãrfurilor care ar provoca aglomeratie sau care necesitã o alegere deosebitã, în apropierea intrãrii în magazin sau pe calea principalã de circulatie a acestuia.
A 196.     Amplasarea gondolelor în magazinele cu autoservire se va face în întreg cuprinsul sãlii de vânzare, în asa fel încât sã se asigure fluenta circulatiei personalului, precum si posibilitãti de supraveghere a proceselor.

4.1.3. Vânzarea prin corespondenta
A l97.     Conducerea persoanei juridice sau fizice care desfãsoarã activitãti comerciale de vânzare prin corespondenta va lua toate mãsurile necesare desfãsurãrii proceselor în conditii de protectie si sãnãtate în munca.
A l98.     Ambalajele utilizate (cosuri, cutii de carton etc.) vor fi ergonomice, modulate, în asa fel încât sa poatã fi pliate sau stivuite, pentru a se evita producerea accidentelor.
A l99.     La transportul mãrfurilor vor fi folosite mijloace de transport care sa permitã aranjarea si transportul propriu-zis, fãrã pericole.
A 200.     La efectuarea activitãtilor comerciale de vânzare prin corespondenta vor fi repartizati numai salariati calificati si instruiti pentru acest tip de activitãti.
A 201.     La dimensionarea ambalajelor se vor respecta prevederile Normelor generale de protectie a muncii privind efortul fizic.
A 202.     La efectuarea activitãtilor comerciale de vânzare prin corespondenta vor fi respectate, în afara prevederilor prezentelor norme si prevederile normelor specifice de protectie a muncii pentru:
- transporturi rutiere;
- transporturi pe calea feratã;
- transporturi navale;
- transporturi aeriene.

4.1.4. Vânzarea în piete, târguri si oboare
A 203.     Cãrucioarele destinate comertului ambulant vor fi montate pe roti cu pneuri, care sa permitã manevrarea fãrã pericole a acestora.
A 204.     Cãrucioarele sau tarabele vor fi amplasate în asa încât sã nu împiedice circulatia vehiculelor si a persoanelor. Ele vor fi racordate la reteaua de apa si canalizare, dupã caz.
A 205.     Tarabele, cãrucioarele, precum si alte mijloace de comert ambulant trebuie sa fie usoare, cu îmbinãri cu suporti stabili care sa împiedice balansarea sau rãsturnarea lor
A 206.     Pietele de orice fel (hale acoperite, piete mixte etc.) vor fi amenajate astfel încât, o parte din spatiu va fi destinat amplasãrii gheretelor, platourilor si chioscurilor iar cealaltã parte pentru amplasarea birourilor administrative, unitãtilor de alimentatie publicã si unitãtilor de prestãri servicii.
A 207.     Întreg spatiul pietii va fi parcelat. Fiecare parcela va fi destinatã unei anumite categorii de mãrfuri. Parcelele principale vor fi asezate în asa fel încât sa se creeze un spatiu necesar depozitãrii ambalajelor. Ambalajele, precum si cosurile, lãzile si sacii cu marfã vor fi stivuite conform prevederilor Normelor generale protectie a muncii.
A 208.    Fiecare loc de munca va fi prevãzut cu umbrele parasolare sau copertine, pentru protectia salariati împotriva conditiilor meteorologice nefavorabile.
A 209.     Exploatarea si întretinerea pietelor se vor face conform reglementãrilor Ministerului Sanatatii, precum prevederilor Normelor specifice pentru gospodãrire comunalã si salubritate publicã.
A 210.     Pentru operatiile de transport, încãrcare descãrcare si manipulare a mãrfurilor, salariatii vor respecta prevederile prezentelor norme, conform subcap.2.7.
A 211.     Organizarea comertului în piete se va face în conformitate cu Regulamentul-cadru de organizare si functionare a pietelor, târgurilor si oboarelor nr.l9 din 30.01.1996 emis de Ministerul Comertului.

4.1.5. Vânzarea prin automate
A 212.    Amplasarea aparatelor automate se va face în locuri vizibile si usor accesibile.
A 213.     Pentru prevenirea electrocutãrii, automatele vor prevãzute cu dublã protectie :
-legarea la nulul de protectie;
-legarea la priza de împãmântare, conform standardelor în vigoare.
A 214.     Alegerea tipului de automat se va face, în functie de tipul si natura mãrfurilor ce urmeazã a fi comercializate.
A 2l5.     Functionarea automatelor se va face cu respectarea urmãtoarelor prevederi:
-este interzisã aprovizionarea automatelor în timpul functionarii acestora;
-la aprovizionarea cu marfa se va scoate utilajul de sub tensiune, pentru a se evita electrocutarea personalului de deservire;
-aprovizionarea automatelor cu marfã se va face prin partea opusã componentei de deservire propriu-zisã;
-orice interventie la automate în timpul functionarii acestora, este interzisã;
-orice operatie de întretinere sau reparare a utilajului se va efectua numai de cãtre personal autorizat în acest scop si numai dupã scoaterea de sub tensiune;
-alimentarea cu energie electricã a automatelor se va face la tensiuni nepericuloase.

4.2. Vânzarea cu ridicata
A 2l6.     Înaintea începerii oricãrei operatii de manipulare si transport, conducerea persoanei juridice sau fizice care practicã activitãti de comert cu ridicata va lua toate mãsurile necesare desfãsurãrii activitãtii în conditii de securitate si sãnãtate în munca.
A 217.     La desfãsurarea activitãtilor de comert cu ridicata vor fi repartizati numai salariati instruiti în acest scop; prin procesul de instruire salariatii vor primi informatii privind :
-procedeele tehnice de descãrcare-încãrcare si transport ale mãrfurilor;
-utilajele folosite;
-locul de depozitare a mãrfurilor în depozite.
A 218.     Spatiile de lucru vor fi dotate cu mijloace manuale sau de mica mecanizare (lize), pentru transportul mãrfurilor.
A 219     La transportul manual se vor respecta urmãtoarele prevederi :
-normele specifice de protectie a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace mecanizate si depozitarea materialelor, privind dimensiunile spatiilor de manevra;
-cãile de acces vor fi amenajate astfel încât sa permitã circulatia în ambele sensuri;
-toate cãile de acces vor fi nivelate, libere de orice obstacol si iluminate;
-între utilaje si stivele de mãrfuri, lãtimea cãilor de acces va fi de cel putin 1 m.
A 220.     Conducãtorul formatiei de lucru va verifica modul de prindere a mãrfurilor purtate manual sau cu ajutorul uneltelor.
A 221.     Uneltele folosite pentru manipularea mãrfurilor (pârghii, odgoane, cârlige etc.), precum si mijloacele ajutãtoare (tãrgi, cãrucioare etc.) vor fi verificate înainte de începerea operatiilor si vor avea forma si rezistenta corespunzãtoare, în functie de greutatea mãrfurilor. La transportul si manipularea mãrfurilor se interzice utilizarea uneltelor uzate, deteriorate sau a celor improvizate.
A 222.     Dacã marfa de transportat urmeazã a fi purtatã pe umãr, operatie la care vor fi utilizati mai multi salariati aceasta va fi asezatã pe acelasi umãr de cãtre toti salariatii participanti la operatie, iar ridicarea si coborârea ei se va face în acelasi timp, la comanda conducãtorului formatiei de lucru; în timpul deplasãrii, salariatii vor pãstra aceeasi cadenta.
A 223.     La transportul manual al sarcinilor, vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, Cap. 2.2.1. - Efortul fizic.
A 224.     La descãrcarea materialelor din vagoanele de cale feratã, precum si la depozitarea materialelor lângã calea feratã, distanta de la sina la baza stivei sau grãmezii de mãrfuri va fi de cel putin 2 m.
A 225.     Planurile înclinate si podetele utilizate la înãltimi de peste 0,5 m vor fi prevãzute cu balustrade cu legãturi intermediare, înalte de 1 m. Planurile înclinate, precum si podetele vor fi realizate din materiale rezistente, pentru a nu se arcui sub greutatea sarcinilor. Ele vor fi prevãzute cu dispozitive de prindere si fixare, care sa nu le permitã deplasarea în timpul lucrului. Lãtimea minima a planurilor înclinate si a podetelor va fi de 1 m, pentru circulatia într-un singur sens.
A 226.     Marfurile cu forme geometrice regulate, precum si cele ambalate în lãzi, saci si baloturi care nu contin substante inflamabile, caustice sau corozive vor fi asezate in stive cu rânduri întretesute. Înaltimea stivei nu va depãsi de 1,5 ori lãtimea bazei.
A 227.     La amenajarea rampelor de încãrcare - descãrcare vor fi respectate prevederile subcap.2.4. Organizarea locului de munca si a activitãtilor, din prezentele norme.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB