H.G. nr. 50/2009 privind metodologia de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente d


EMITENT:     GUVERNUL 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 63 din 3 februarie 2009 

Data intrarii in vigoare : 3 februarie 2009

  

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ARTICOL UNIC

    Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, aprobate prin <LLNK 12008   144 20 301  0 33>Hotărârea Guvernului nr. 144/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

    1. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

    "(2) Tariful de risc, respectiv cota de contribuţie, are valoarea cuprinsă între 0,15 şi 0,85%, aplicată asupra bazei lunare de calcul, respectiv asupra sumei veniturilor brute realizate lunar."

    2. Anexele nr. 3 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

                        PRIM-MINISTRU

                           EMIL BOC

 

                       Contrasemnează:

                      _______________

 

                 Ministrul muncii, familiei

                   şi protecţiei sociale,

                        Marian Sârbu

 

                Ministrul finanţelor publice,

                       Gheorghe Pogea

 

    Bucureşti, 29 ianuarie 2009.

    Nr. 50.

  

    ANEXA 1

    ________

   (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

______________________________________

                                   GRILĂ

          de stabilire a tarifului de risc pe baza clasei de risc

 

Nr. crt.

Clasa de risc CR

Tariful de risc

(% din BC*)

 

 

1

1 .00

0.15

2

1.25

0.159

3

1.5

0.168

4

1.75

0.178

5

2

0.187

6

2.25

0.196

7

2.5

0.205

8

2.75

0.214

9

3

0.224

10

3.25

0.233

11

3.5

0.242

12

3.75

0.251

13

4

0.26

14

4.25

0.27

15

4.5

0.279

16

4.75

0.288

17

5

0.297

18

5.25

0.306

19

5.5

0.316

20

5.75

0.325

21

6

0.334

22

6.25

0.343

23

6.5

0.352

24

6.75

0.362

25

7

0.371

26

7.25

0.38

27

7.5

0.389

28

7.75

0.398

29

8

0.408

30

8.25

0.417

31

8.5

0.426

32

8.75

0.435

33

9

0.444

34

9.25

0.454

35

9.5

0.472

36

9.75

0.481

37

10

0.49

38

10.25

0.426

39

10.5

0.5

40

10.75

0.509

41

11

0.518

42

11.25

0.275

43

11.5

0.536

44

11.75

0.546

45

12

0.555

46

12.25

0.564

47

12.5

0.573

48

12.75

0.582

49

13

0.592

50

13.25

0.601

51

13.5

0.61

52

13.75

0.619

53

14

0.628

54

14.25

0.638

55

14.5

0.647

56

14.75

0.656

57

15

0.665

58

15.25

0.674

59

15.5

0.684

60

15.75

0.693

61

16

0.702

62

16.25

0.711

63

16.5

0.72

64

16.75

0.73

65

17

0.739

66

17.25

0.748

67

17.5

0.757

68

17.75

0.766

69

18

0.776

70

18.25

0.785

71

18.5

0.794

72

18.75

0.803

73

19

0.812

74

19.25

0.822

75

19.5

0.831

76

19.75

0.84

77

20

0.85

 

___________

    *BC) - baza de calcul

 

    ANEXA 2

   _________

(Anexa nr. 4 la normele metodologice)

_______________________________

 

                           TARIFUL DE RISC

          pe sectoare de activitate ale economiei naţionale,

                           pentru anul 2009

 

Nr.
Crt.

Activitatea din economia naţională

Cod
CAENCR

Tarif de risc
(%BC*)

NC

CAEN

CC

CR

TR

1

Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producatoare de seminte oleaginoase

0111

3.50

0.242

2

Cultivarea orezului

0112

4.00

0.260

3

Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor şi tuberculilor

0113

3.50

0.242

4

Cultivarea trestiei de zahăr

0114

3.75

0.251

5

Cultivarea tutunului

0115

3.75

0.251

6

Cultivarea plantelor pentru fibre textile

0116

3.75

0.251

7

Cultivarea altor plante din culturi nepermanente

0119

3.50

0.242

8

Cultivarea strugurilor

0121

2.50

0.205

9

Cultivarea fructelor tropicale şi subtropicale

0122

2.50

0.205

10

Cultivarea fructelor citrice

0123

2.50

0.205

11

Cultivarea fructelor seminţoase şi sâmburoase

0124

2.50

0.205

12

Cultiv.fructelor arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi

0125

2.75

0.214

13

Cultivarea fructelor oleaginoase

0126

3.50

0.242

14

Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor

0127

2.50

0.205

15

Cultivarea condiment.,plantelor aromatice, medicin. şi a plantelor de uz farm.

0128

3.25

0.233

16

Cultivarea altor plante permanente

0129

4.50

0.279

17

Cultivarea plantelor pentru înmulţire

0130

2.50

0.205

18

Creşterea bovinelor de lapte

0141

4.50

0.279

19

Creşterea altor bovine

0142

4.50

0.279

20

Creşterea cailor şi a altor cabaline

0143

3.25

0.233

21

Creşterea cămilelor şi a camelidelor

0144

2.25

0.196

22

Creşterea ovinelor şi a caprinelor

0145

3.25

0.233

23

Creşterea porcinelor

0146

5.00

0.297

24

Creşterea păsărilor

0147

3.00

0.224

25

Creşterea altor animale

0149

3.00

0.224

26

Activităţi în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creşterea animalelor)

0150

4.25

0.270

27

Activităţi auxiliare pentru productia vegetală

0161

5.75

0.325

28

Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor

0162

2.50

0.205

29

Activităţi după recoltare

0163

4.25

0.270

30

Pregătirea seminţelor

0164

4.00

0.260

31

Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului şi activităţi de servicii anexe vânătorii

0170

11.00

0.518

32

Silvicultură şi alte activităţi forestiere

0210

4.25

0.270

33

Exploatare forestieră

0220

4.75

0.288

34

Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană

0230

3.50

0.242

35

Activităţi de servicii anexe silviculturii

0240

5.00

0.297

36

Pescuitul maritim

0311

1.75

0.178

37

Pescuitul în ape dulci

0312

1.75

0.178

38

Acvacultura maritimă

0321

1.25

0.159

39

Acvacultura în ape dulci

0322

2.00

0.187

40

Extracţia cărbunelui superior (PCS=>23865kJ/kg)

0510

14.25

0.638

41

Extracţia cărbunelui inferior (PCS<23865kJ/kg)

0520

10.00

0.481

42

Extracţia petrolului brut

0610

4.50

0.279

43

Extracţia gazelor naturale

0620

4.50

0.279

44

Extracţia minereurilor feroase

0710

11.50

0.536

45

Extracţia minereurilor de uraniu si toriu

0721

5.75

0.325

46

Extracţia altor minereuri metalifere neferoase

0729

12.75

0.582

47

Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardeziei

0811

11.50

0.536

48

Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului

0812

6.25

0.343

49

Extracţia mineralelor pentru industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale

0891

8.25

0.417

50

Extracţia turbei

0892

3.75

0.251

51

Extracţia sării

0893

4.25

0.270

52

Alte activităţi extractive n.c.a.

0899

12.25

0.564

53

Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

0910

8.75

0.435

54

Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

0990

5.00

0.297

55

Prelucrarea şi conservarea cărnii

1011

5.00

0.297

56

Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1012

2.25

0.196

57

Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1013

5.25

0.306

58

Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi a moluştelor

1020

1.75

0.178

59

Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1031

3.75

0.251

60

Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1032

1.00

0.150

61

Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor n.c.a.

1039

2.50

0.205

62

Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1041

3.25

0.233

63

Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1042

2.50

0.205

64

Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1051

5.00

0.297

65

Fabricarea îngheţatei

1052

1.00

0.150

66

Fabricarea produselor de morărit, a amidonului şi produselor din amidon

1061

5.75

0.325

67

Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1062

3.00

0.224

68

Fabricarea pâinii, fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1071

3.00

0.224

69

Fabric.biscuiţilor şi pişcoturilor;fabric.prăjiturilor şi a prod.conservate de patiserie

1072

4.00

0.260

70

Fabric.macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

1073

6.75

0.362

71

Fabricarea zahărului

1081

5.75

0.325

72

Fabricarea produselor din cacao, aciocolatei şi a produselor zaharoase

1082

2.25

0.196

73

Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1083

2.25

0.196

74

Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1084

5.75

0.325

75

Fabricarea de mâncăruri preparate

1085

3.75

0.251

76

Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1086

1.00

0.150

77

Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1089

2.50

0.205

78

Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

1091

3.00

0.224

79

Fabricare preparatelor pentru hrana animalelor de companie

1092

1.00

0.150

80

Distilarea, rafinarea şi mixarea băuturilor alcoolice

1101

2.25

0.196

81

Fabricarea vinurilor din struguri

1102

2.75

0.214

82

Fabricarea cidrului şi a altor vinurio din fructe

1103

1.00

0.150

83

Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1104

4.25

0.270

84

Fabricarea berii

1105

6.25

0.343

85

Fabricarea malţului

1106

1.00

0.150

86

Prod.de băuturi răcorit.nealcoolice; prod.de ape minerale şi alte ape îmbuteliate

1107

2.00

0.187

87

Fabricarea produselor din tutun

1200

3.50

0.242

88

Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1310

8.00

0.408

89

Producţia de ţesături

1320

9.00

0.444

90

Finisarea materialelor textile

1330

1.50

0.168

91

Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1391

2.75

0.214

92

Fabric.de artic.confecţ. din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1392

4.25

0.270

93

Fabricarea de covoare şi mochete

1393

11.50

0.536

94

Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1394

1.00

0.150

95

Fabric.de textile neţesute şi artic.din acestea, cu excepţia confecţ. de îmbrăcăm.

1395

4.25

0.270

96

Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1396

4.00

0.260

97

Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1399

4.25

0.270

98

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1411

1.00

0.150

99

Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru

1412

2.25

0.196

100

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1413

2.25

0.196

101

Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1414

1.75

0.178

102

Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.

1419

1.25

0.159

103

Fabricarea articolelor din blană

1420

1.50

0.168

104

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1431

1.50

0.168

105

Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

1439

3.25

0.233

106

Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1511

9.50

0.463

107

Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1512

4.75

0.288

108

Fabricarea încălţămintei

1520

2.50

0.205

109

Tăierea şi rindeluirea lemnului

1610

7.00

0.371

110

Fabricarea de furnire şi a panourilor din lemn

1621

9.00

0.444

111

Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1622

4.25

0.270

112

Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1623

4.25

0.270

113

Fabricarea ambalajelor din lemn

1624

5.75

0.325

114

Fabric.altor prod.din lemn;fabric.artic.din plută,paie şi din alte mat.veget.impletite

1629

6.00

0.334

115

Fabricarea celulozei

1711

11.50

0.536

116

Fabricarea hârtiei şi cartonului

1712

6.50

0.352

117

Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1721

7.25

0.380

118

Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1722

5.75

0.325

119

Fabricarea articolelor de papetărie

1723

4.25

0.270

120

Fabricarea tapetului

1724

1.00

0.150

121

Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

1729

6.25

0.343

122

Tipărirea ziarelor

1811

1.50

0.168

123

Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1812

6.50

0.352

124

Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1813

1.50

0.168

125

Legătorie şi servicii conexe

1814

3.00

0.224

126

Reproducerea înregistrărilor

1820

1.00

0.150

127

Fabricarea produselor de cocserie

1910

5.50

0.316

128

Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului

1920

10.25

0.490

129

Fabricarea gazelor industriale

2011

5.50

0.316

130

Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor

2012

9.25

0.454

131

Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază

2013

9.25

0.454

132

Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2014

4.00

0.260

133

Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase

2015

8.50

0.426

134

Fabricarea materialelor plastice în forme primare

2016

5.50

0.316

135

Fabricarea cauciucului sintetic în forme primare

2017

4.50

0.279

136

Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice

2020

9.25

0.454

137

Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor

2030

7.00

0.371

138

Fabricarea sapunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere

2041

4.75

0.288

139

Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă)

2042

4.50

0.279

140

Fabricarea explozivilor

2051

13.25

0.601

141

Fabricarea cleiurilor

2052

3.50

0.242

142

Fabricarea uleiurilor esenţiale

2053

5.50

0.316

143

Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2059

4.00

0.260

144

Fabricarea fibrelor sintetice şi artificiale

2060

4.50

0.279

145

Fabricarea produselor farmaceutice de bază                        

2110

5.00

0.297

146

Fabricarea preparatelor farmaceutice

2120

8.50

0.426

147

Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi  refacerea anvelopelor                                                    

2211

4.25

0.270

148

Fabricarea altor produse din cauciuc                              

2219

4.50

0.279

149

Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2221

3.75

0.251

150

Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic            

2222

4.00

0.260

151

Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii    

2223

4.00

0.260

152

Fabricarea altor produse din material plastic                     

2229

4.75

0.288

153

Fabricarea sticlei plate                                          

2311

7.50

0.389

154

Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate                            

2312

9.50

0.463

155

Fabricarea articolelor din sticlă                                 

2313

9.50

0.463

156

Fabricarea fibrelor din sticlă                                    

2314

8.25

0.417

157

Fabricarea de sticlărie tehnică                                   

2319

8.50

0.426

158

Fabricarea de produse refractare                                  

2320

5.25

0.306

159

Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică                        

2331

9.00

0.444

160

Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă                                      

2332

7.25

0.380

161

Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2341

5.50

0.316

162

Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică                       

2342

10.00

0.481

163

Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică         

2343

10.50

0.500

164

Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2344

3.50

0.242

165

Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2349

8.50

0.426

166

Fabricarea cimentului                                             

2351

7.00

0.371

167

Fabricarea varului şi ipsosului                                   

2352

10.00

0.481

168

Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2361

6.50

0.352

169

Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2362

3.25

0.233

170

Fabricarea betonului

2363

4.25

0.270

171

Fabricarea mortarului

2364

3.25

0.233

172

Fabricarea produselor din azbociment

2365

10.50

0.500

173

Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2369

5.25

0.306

174

Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei                           

2370

3.75

0.251

175

Fabricarea produselor abrazive

2391

5.50

0.316

176

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice n.c.a.

2399

7.75

0.398

177

Producţia de metale feroase sub forme primare şi de feroaliaje

2410

9.50

0.463

178

Producţia de tuburi, ţevi, profile tubulare şi accesorii pentru acestea, din oţel  

2420

12.25

0.564

179

Tragere la rece a barelor

2431

8.75

0.435

180

Laminare la rece a benzilor înguste

2432

5.00

0.297

181

Producţia de profile obţinute la rece

2433

8.75

0.435

182

Trefilarea firelor la rece

2434

9.25

0.454

183

Producţia metalelor preţioase                                      

2441

10.00

0.481

184

Metalurgia aluminiului

2442

13.75

0.619

185

Producţia plumbului, zincului şi cositorului

2443

12.00

0.555

186

Metalurgia cuprului

2444

12.25

0.564

187

Producţia altor metale neferoase

2445

10.00

0.481

188

Prelucrarea combustibililor nucleari

2446

5.75

0.325

189

Turnarea fontei                                                   

2451

12.75

0.582

190

Turnarea oţelului

2452

14.50

0.647

191

Turnarea metalelor neferoase uşoare

2453

6.75

0.362

192

Turnarea altor metale neferoase

2454

12.00

0.555

193

Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2511

7.50

0.389

194

Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2512

5.75

0.325

195

Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2521

3.75

0.251

196

Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2529

6.25

0.343

197

Prod.generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală)    

2530

8.00

0.408

198

Fabricarea armamentului şi muniţiei

2540

6.25

0.343

199

Fabric.produselor metalice obţinute prin deformare plastică;metalurgia pulberilor  

2550

7.00

0.371

200

Tratarea şi acoperirea metalelor

2561

4.75

0.288

201

Operaţiuni de mecanică generală

2562

8.50

0.426

202

Fabricarea produselor de tăiat

2571

4.50

0.279

203

Fabricarea articolelor de feronerie

2572

10.00

0.481

204

Fabricarea uneltelor

2573

5.75

0.325

205

Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din  oţel

2591

8.50

0.426

206

Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 

2592

6.75

0.362

207

Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2593

4.25

0.270

208

Fabric.de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2594

4.00

0.260

209

Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

2599

4.50

0.279

210

Fabricarea subansambluri lor electronice (module)

2611

2.50

0.205

211

Fabricarea altor componente electronice 

2612

1.75

0.178

212

Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 

2620

5.75

0.325

213

Fabricarea echipamentelor de comunicaţii                          

2630

2.00

0.187

214

Fabricarea produselor electronice de larg consum 

2640

1.50

0.168

215

Fabric.de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2651

2.25

0.196

216

Producţia de ceasuri

2652

1.00

0.150

217

Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2660

1.75

0.178

218

Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2670

1.75

0.178

219

Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

2680

1.00

0.150

220

Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice      

2711

6.00

0.334

221

Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  

2712

5.00

0.297

222

Fabricarea de acumulatori şi baterii

2720

3.25

0.233

223

Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2731

4.25

0.270

224

Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2732

4.50

0.279

225

Fabric.dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2733

6.00

0.334

226

Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2740

2.75

0.214

227

Fabricarea de aparate electrocasnice

2751

5.50

0.316

228

Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2752

3.00

0.224

229

Fabricarea altor echipamente electrice

2790

4.75

0.288

230

Fabric.de mot.şi turbine(cu excepţia celor pentru avioane, autoveh.şi motociclete)

2811

7.50

0.389

231

Fabricarea de motoare hidraulice

2812

5.50

0.316

232

Fabricarea de pompe şi compresoare

2813

5.50

0.316

233

Fabricarea de articole de robinetărie

2814

5.50

0.316

234

Fabric.lagărelor,angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elem.mecanice de transmisie

2815

6.25

0.343

235

Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2821

4.75

0.288

236

Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2822

4.75

0.288

237

Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2823

1.75

0.178

238

Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2824

3.50

0.242

239

Fabric.echip.de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2825

5.75

0.325

240

Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală

2829

3.50

0.242

241

Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2830

9.75

0.472

242

Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2841

8.50

0.426