Fisa de post manager turism


CONDITII SPECIFICE PRIVIND OCUPAREA POSTULUI:
Studii de specialitate:
- studii superioare de lunga durata în turism/ economie/marketing

Cunostinte de operarea pe calculator:
- Word, Excel, Power Point, Corel Draw, Internet, posta electronica

Limbi straine:
- limba româna (scriere, citire, conversatie)
- limba maghiara (scriere, citire, conversatie)
- limba engleza (scriere, citire, conversatie)
- o alta limba de circulatie internationala
Carnet de conducere:
- categoria “B”

CERINTE SPECIFICE :
- spirit de initiativa si creativitate
- disponibilitate pentru munca de teren

ATRIBUTII :
- elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare a turismului în judetul Mures în colaborare cu Consiliul director al Asociatiei
- întocmirea unei baze de date cu agentii economici din judetul Mures implicati în turism si cu punctele de atractie turistica din judet
- organizarea si participarea la târguri si expozitii nationale si internationale de turism
- furnizarea de informatii administratorului paginii de internet a Asociatiei pentru îmbunatatirea si actualizarea permanenta a acesteia
- recrutarea de noi membrii si pastrarea legaturii cu actualii membrii
- convocarea sedintelor Adunarii Generale ale Membrilor Asociati si ale Consiliului Director
- gestionarea corespondentei Asociatiei
- atragerea de programe si finantari în vederea cresterii calitatii turismului din judetul Mures;
- stimularea înfiintarii de centre de informare turistica în localitatile cu activitate turistica;
- initierea si desfasurarea de proiecte în domeniul turismului;
- elaborarea de studii si analize pe domeniile de interes turistic;
- promovarea schimbului de date, informatii, publicatii, specialisti, cooperarea cu asociatii organisme similare de profil din tara si strainatate
- crearea unor parteneriate cu asociatii din tara si strainatate, care promoveaza scopul asociatiei;
- organizarea si desfasurarea de activitati de promovare a turismului judetean;
- initierea si desfasurarea unor programe atractive si utile în domeniul turismului;
- organizarea de mese rotunde, seminarii conferinte;
- colaborarea cu agentii de turism nationale, regionale si afiliate si alte organizatii pentru promovarea judetului Mures, ca obiectiv turistic;
- conceperea si imprimarea si distribuirea unor materiale promotionale, brosuri, pliante, ghiduri turistice;
- crearea si asigurarea distribuirii calendarului si programului de evenimente socio-culturale, traditionale specifice zonei;
- organizarea unor studii si anchete privind gradul de satisfactie al consumatorilor (nivelul de cunoastere a zonelor/punctelor de atractie turistica, motivatia de a calatorii în judet, imaginea destinatiei turistice, nivelul serviciilor, intentia de a reveni cu o alta ocazie, etc);

SFERA RELATIONALA :
Intern:
a) Relatii de subordonare: Consiliul Director al Asociatiei
b) Relatii de colaborare : membrii Asociatiei

Extern:
a) Relatii de reprezentare: în limitele stabilite de Consiliul Director al Asociatiei