Fisa de post ajutor mecanic


1.Numele si prenumele titularului………………………………………………………………………
2.Denumirea postului:

3.Pozitia in COR/Cod: ......................

4.Nivelul de instruire: studii generale

5.Experienta:……………………………………………………………………

6. Nivelul postului: executie

7.Relatii:
Ierarhice:
este subordonat mecanicului
are in subordine……………………………………………………………
Functionale: 
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

8.Responsabilitatile  postului
Lucreaza sub directa indrumare a mecanicului, facand lucrari simple, necalificate.

9. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:
Lucreaza sub directa indrumare a mecanicului.
Realizeaza montarea si demontarea unor organe de masini.
Inlocuieste parti consumabile ale masinilor si subansamblelor.
Curata si lubrefiaza piese si subansamble ale masinilor si utilajelor.
Inlocuieste piesele si subansamblele uzate ale masinilor.
Pregateste si imnaneaza mecanicului sculele, dispozitivele si verificatoarele.
Realizeaza anumite manopere in conlucrare cu mecanicul.
Asigura ordinea la locul de munca.


Data…………………….
Numele si semnatura                                     Numele si semnatura
titularului postului,                             sefului ierarhic,

APROBAT
Director general