Fisa de post agent imobiliar


Nivelul postului – executie
OBLIGATII GENERALE
obligatia de a indeplini sarcinile de serviciu;
obligatia de a respecta disciplina muncii;
obligatia de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern si in contractul
individual de munca;
obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
obligatia de a respecta secretul de serviciu.
Obligatii pe linie de Securitate si Sanatate in Munca
sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate la echipamentele de lucru;
sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare, decât în cazul în care i s-ar pune in pericol viata sau integritatea fizica;
sa respecte instructiunile proprii de sanatate si securitate in munca la locul de munca;
sa mentina curatenia la locul de munca;
sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice în incinta societatii;
sa nu fumeze decât în locurile special amenajate;
sa respecte disciplina la locul de munca;
sa acorde primul ajutor în cazul producerii unui accident de munca;
sa înstiinteze imediat conducatorul locurilor de munca despre producerea unui accident de munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decât numai daca aceasta se impune, pentru a limita efectele produse de eveniment;
sa-si însuseasca masurile de sanatate si securitate in munca;
la terminarea programului de lucru sa faca ordine si curatenie la locul de munca.
UNITATILE DE COMPETENTA
Comunicarea efectiva
Comunica cu clientii
Foloseste metode de comunicare adaptate situatiilor date: telefon, discutii de la om la om,rapoarte scrise sau verbale;
Identifica si foloseste sursele de informatii adecvate scopului urmarit;
 Selecteaza si structureaza informatiile primite prin utilizare de tehnici specifice agentiei si statistice;
Utilizeaza limbajul specific domeniului de activitate al interlocutorului si de specialitate.
Dovedeste capacitate de comunicare prin utilizarea tehnicilor de comunicare adecvate situatiei date;
Adreseaza întrebari pertinente pentru a obtine informatii cât mai complete;
Asculta interlocutorul cu atentie încurajând libera exprimare a opiniilor urmarind obtinerea de informatii relevante scopului urmarit;
Dovedeste impartialitate si confidentialitate în relatia cu clientii.
Comunica cu autoritatile
Dovedeste capacitate de comunicare în situatiile oficiale prin utilizarea tehnicilor si metodelor de comunicare adecvate;
Foloseste o exprimare într-un limbaj adecvat situatiei date;
Sintetizeaza problemele ridicate si urmareste ca acestea sa fie rezolvate în timp optim.
DEZVOLTAREA INSTRUIRII PROFESIONALE
Analizeaza piata specifica
Determina delimitarea geografica / zonala / valorica, respectând criteriile agentiei, prin studierea tuturor materialelor ce au legatura cu domeniul.;
Se documenteaza cu privire la structura fondului imobiliar aferent din punct de vedere al vechimii constructiei si al tipului imobilului studiind materialele documentare existente;
Compara plafoanele de pret geografic / zonal, prin utilizarea de informatii cunoscute;
Evalueaza potentialul clientilor, conform criteriilor agentiei si a studiilor de piata existente, precum si prin comparatii directe;
Determina dinamica pietei generala, temporala si conjuncturala prin utilizarea studiilor de piata;
Se documenteaza referitor la concurenta existenta pe piata, prin analiza informatiilor specifice existente în agentie;
Identifica cadrul juridic conex prin studierea legislatiei conexe.
Cunoaste si utilizeaza formularele de agentie
Se documenteaza în privinta modului de completare si a continutuluifisei de lucru pe care o întocmeste;
Se documenteaza si întocmeste dosarul ofertei prin folosireamaterialelor documentare existente;
Se documenteaza si întocmeste conventia firma / client curespectarea legislatiei în vigoare;
Se documenteaza si întocmeste pre(ante)contractul între parti curespectarea legislatiei în domeniu;
Se documenteaza si întocmeste contractul de prestari serviciirespectând metodologia de agentie si legislatia în domeniu;
Se documenteaza în amanunt asupra continutului dosarului tranzactiei apelând la continutul cadru al acestuia.
Cunoaste formularistica legala
Se documenteaza asupra modului de completare si a continutului formularelor legale pe tip de activitate (vânzare, cumparare, închiriere etc.);
Se documenteaza asupra modului de completare si a continutului.
OFERTARE
Promoveaza oferta / cererea pe piata
Anunta operativ prin canale proprii agentiei;
Anunta operativ prin canale adecvate ale mass-media;
Anunta operativ prin apelarea la alte surse atrase.
Contacteaza clientul
Prezinta oferte neidentificabile utilizând informatii corecte, verificate;
Prezinta pe teren sub toate aspectele ofertele agreate;
Receptioneaza decizia clientului.
PRIMIRE SI PRELUCRARE CERERI
Procura informatii comerciale specifice
Anunta prin categorii adecvate de mass media;
Identifica si preia cererile specifice primite la agentie apelând la elemente de identificare a cererilor;
Procura informatii / cereri prin apelarea la alte surse atrase;
Initiaza fisa de lucru conform metodologiei de agentie.
Prelucreaza informatia
Verifica si completeaza informatia pe fisa de lucru utilizând criterii de verificare proprii si specifice agentiei;
Încheie conventia firma / client respectând legislatia în domeniu.
Prelucreaza analitic cererea
Analizeaza comparativ cererea si oferta din punct de vedere al numarului camerelor, îmbunatatirilor, pozitiei, utilitatilor, zonei, pretului.
PRIMIRE SI PRELUCRARE OFERTE
Procura informatii comerciale specifice
Anunta prin categorii adecvate de mass-media;
Distribuie operativ direct-mail materiale cerere oferte;
Realizeaza contacte cu administratorii imobilelor urmarind obtinereade informatii corecte;
Realizeaza contacte cu proprietarii urmarind obtinerea de informatiirelevante;
Identifica si preia ofertele specifice primite la agentie apelând laelemente de identificare clare si precise;
Procura oferte prin apelarea la alte surse atrase;
Initiaza fisa de lucru conform metodologiei de agentie.
Prelucreaza informatia
Verifica si completeaza informatia pe fisa de lucru utilizând criterii de verificare proprii si specifice agentiei;
Verifica si completeaza informatiile pe teren utilizând criterii de verificare proprii si specifice agentiei;
Încheie conventia firma-client respectând legislatia în domeniu.
Prelucreaza analitic oferta
Întocmeste dosarul ofertei aplicând procedeele de lucru si metodologia agentiei;
Caracterizeaza oferta prin elemente specifice;
Analizeaza comparativ cererea si oferta din punct de vedere al numarului camerelor, îmbunatatirilor, pozitiei, utilitatilor, zonei, pretului.
TRANZACTIONARE
Pregateste tranzactia
Stabileste planul tranzactiei pornind de la structura si metodologia tranzactiei;
Pregateste la timp documentatia tranzactiei;
Anunta partile la timp furnizând date complete privind derularea tranzactiei.
Deruleaza tranzactia
Organizeaza tratativele utilizând procedurile specifice agentiei;
Conduce tranzactia prin urmarirea stabilirii: pretului, monedei, modalitatilor si termenelor de plata, a termenului de eliberare a
proprietatii si a termenului de semnare a actelor oficiale;
Întocmeste pre(ante)contractul între parti cu respectarea legislatiei în domeniu;
Întocmeste contractul de prestarii servicii agentie / client respectând metodologia de agentie si legislatia în domeniu;
Urmareste si asista / pregateste dosarul juridic al tranzactiei respectând legislatia în domeniu si interesele partilor;
Asigura desfasurarea tranzactiei în timp optim si în conditiile convenite între parti;
Informeaza corect si operativ conducerea agentiei.
Finalizeaza tranzactia
Asigura asistenta privind îndeplinirea conditiilor tranzactiei conform clauzelor convenite între parti;
Asigura asistenta în faza încheierii tranzactiei conform cadrului legal si a acordului între parti;
Raspunde de încasarea la timp a contravalorii serviciilor prestate;
Informeaza corect si operativ conducerea agentiei;
Completeaza si arhiveaza dosarul tranzactiei respectând procedura de înregistrare si arhivare a dosarului.