Fisa de post agent de vanzari


FISA POSTULUI
FUNCTIA: agent de vanzare

SUBORDONARE NEMIJLOCITA SI FUNCTIONALA: SUPERVISOR
SUBORDONARE IERARHICA: DIRECTORULUI DE VANZARI SI MARKETING
COLABOREAZA CU: angajatii angrenati in sistemul de distributie al firmei.
PRINCIPALELE SARCINI:
- sa cunoasca si sa respecte prevederile legii nr. 22/1969 privind gestionarea bunurilor;
- Sa promoveze si sa comercializeze produsele societatii si raspunde de desfasurarea corecta a procesului de vanzare si incasare corecta respectand legislatia in vogoare;
Sa dezvolte continuu reteaua locala de clienti in zona arondata si sa mentina in relatiile cele mai bune clientii deja formati;
- Sa participe la crearea unei imagini favorabile a firmei pe piata concurentiala, sa mentina prin mijloacele personale si specifice prestigiul acesteia si sa protejeze ca pe un bun personal investitiile facute de societate;
RASPUNDE DE:
- respectarea intocmai a principiilor firmei si in mod deosebit ale celor referitoare la folosirea ofertelor si creditelor.
- realizarea volumului de vanzari stabilit de conducerea societatii.
OBLIGATII:
- sa cunoasca temeinic caracteristicile produselor comercializate: cod, denumire, ambalare, conditiile de depozitare si pastrare, preturile de vanzare conform ofertelor de preturi ale firmei. Deasemenea sa cunoasca si elmente ale pietei concurentiale cum ar fi: distribuitor, produse, preturi, actiuni promotionale ale acestuia si altele specifice.
- sa cunoasca si sa respecte sistemul de vanzare stabilit de conducerea firmei si sa il aplice cu consecventa in relatiile cu clientii.
- sa creasca continuu nr. de clienti din zona incredintata; sa completeze fisa clientului cu toate datele de interes despre acesta ;
- sa propuna spre comercializare numai produsele incredintate de firma, fiindu-i interzis sa vanda produse din alte surse;
- sa respecte programul zilnic de lucru si traseele stabilite in reteaua de clienti repartizata, urmarind dezvoltarea permanenta a acesteia prin atragerea de noi clienti ;
- intocmeste comenzile in cantitatile si sortimentatia negociata cu fiecare client;
- sa intocmeasca corect fisa de comanda care trebuie sa cuprinda urmatoarele date: agentul, sectorul, denumirea societatii, locul de livrare, cod produs precum si cantitatea aferenta fiecarui produs, conform cu modul de facturare;
- stabileste de comun acord cu clientul modalitatile de plata;
viziteaza saptamanal toti clientii de pe routingul stabilit;
- la sfarsitul fiecarei zile de lucru se prezinta la sediul firmei pentru a preda comenzile spre facturare
- tine legatura permanenta cu supervisorul sau cu Directorul de vanzari si se consulta cu acestia asupra tuturor situatiilor in care dreptul de decizie ii este limitat;
- sa completeze corect si citet documentele interne (rapoarte zilnice privind vanzarile si incasarile, comenzile), stabilite in cadrul firmei
- sa informeze zilnic conducerea societatii prin Directorul de vanzari atat despre eventualele incidente sau accidente de alta natura cat si despre numarul de clienti vizitati, cantitatea de produse vandute, alte constatari si observatii despre activitatile desfasurate, facand si propuneri pentru dezvoltarea sau perfectionarea procesului de comercializiare;
- in cazul plecarii din societate, sa predea toate documentele cu regim special si cu regim intern, precum si materialele puse la dispozitie de societate pentru buna desfasurare a procesului de comercializare, temporar sau definitiv persoanei precizate de conducerea societatii, numai pe baza de proces verbal de predare-primire
- sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor datelor si informatiilor despre structura organizatorica si sistemele proprii de comercializare si despre reteaua de clienti a societatii, sa nu le divulge si sa ia masuri pentru preintampinarea scurgerii acestora in afara societatii
- sa raspunda disciplinar, civil sau penal, dupa caz, pentru eventualele pagube patrimoniale provocate societatii din vina sau din cauza sa.
SECURITATEA SI PROTECTIA MUNCII, PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR:
- sa participe la toate cele trei categorii de instructaje pe profilul protectiei muncii
- sa respecte cu strictete obligatiile ce-i revin pe aceasta linie atat pe durata de timp cat se afla in sediul central al societatii cat si pentru timpul cat se afla in deplasare
- sa respecte obligatiile ce-i revin in cele doua ipostaze (la birou sau in deplasare ) pe linia prevenirii si stingerii incendiilor, actionand, in caz de nevoie, conform sarcinilor ce-i revin din planul pentru prevenirea si stingerea incendiilor .


Luat la cunostinta
Semnatura ___________________
Data
_________________
FISA DE POST - AGENT DE VANZARI


1. Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL COMERCIAL / VANZARI

2. Denumirea postului:
AGENT VANZARI

3. Numele si prenumele salariatului:
NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordoneaza:
Directorului de departament;

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Nu este cazul

7. Drept de semnatura:
Intern:
Extern:

8. Relatii functionale:

cu angajatii departamentelor marketing, distributie si service, pentru armonizarea fluxului operational.

9. Pregatirea si experienta:

• studii superioare de specialitate;
• experienta de minim 2 ani intr-un post similar din vanzari;
• capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, atentie distributiva, simt pentru detaliul semnificativ, capacitate rapida de decizie;
• personalitate energica, gandire pozitiva, amabilitate si eficienta;
• fara obligatii personale majore (studii in desfasurare, probleme personale consumatoare psihic, alte activitati profesionale paralele etc.);
• cunostinte avansate de limba engleza;
• cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel, Internet);
• permis de conducere categoria B.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

Activitati principale:
• administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini;
• prezentarea, promovarea si vanzarea produselor in conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei;
• urmarirea realizarii planului de vanzari lunar, trimestrial, anual;
• participarea la negocieri, intocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.
Sarcini si indatoriri specifice:
• stabileste si participa la intalnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
• intocmeste documentatia premergatoare intalnirilor;
• redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa intalniri;
• intocmeste documentele comerciale;
• inregistreaza la zi miscarile de stocuri in fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.
Responsabilitati ale postului:
• raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
• raspunde de urmarirea incasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vanzare;
• este responsabil de intocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;
• raspunde pentru modul in care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
Autoritatea postului:
• participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vanzari;
• asista directorul comercial la intalniri si negocieri;
• urmareste derularea si finalizarea contractelor.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Daca este cazul

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

 

Denumire post: Agent Comercial Vânzari (cod ref. ACV)


Locul desfasurarii muncii: conform dispozitiilor angajatorului
Departament: Vânzari/Comercial
Subordonare: Directorului de departament
Supervizare: Nu este cazul.
Relatii functionale: cu angajatii departamentelor marketing, distributie si service, pentru armonizarea fluxului operational.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea si vânzarea produselor în conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei.

Activitati principale:
administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini;
prezentarea, promovarea si vânzarea produselor în conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei;
urmarirea realizarii planului de vânzari lunar, trimestrial, anual;
participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.
Sarcini si îndatoriri specifice:
stabileste si participa la întâlnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
întocmeste documentatia premergatoare întâlnirilor;
redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa întâlniri;
întocmeste documentele comerciale;
înregistreaza la zi miscarile de stocuri în fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.

Responsabilitati ale postului:
raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
raspunde de urmarirea încasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vânzare;
este responsabil de întocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;
raspunde pentru modul în care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
Autoritatea postului:
participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vânzari;
asista directorul comercial la întâlniri si negocieri;
urmareste derularea si finalizarea contractelor.

Cerinte specifice postului (specificatii):
studii superioare de specialitate;
experienta de minim 2 ani într-un post similar din vânzari;
capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, atentie distributiva, simt pentru detaliul semnificativ, capacitate rapida de decizie;
personalitate energica, gândire pozitiva, amabilitate si eficienta;
fara obligatii personale majore (studii în desfasurare, probleme personale consumatoare psihic, alte activitati profesionale paralele etc.);
cunostinte avansate de limba engleza;
cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel, Internet);
permis de conducere categoria B.

Deplasari
Frecventa: des
Conditii asigurate: diurna, cazare, transport

Relatiile cu alte departamente:
descrise în Regulamentul de organizare si functionare si în Regulamentul de ordine interioara

Conditii de munca:
munca este atât de birou, cât si de teren;
program normal de lucru, uneori prelungit.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati: telefon mobil, masina de serviciu, computer personal.
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute în fisa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).


S.C. ……………………… Am luat la cunostinta,
Director General
……………………………. ………………………………

Data:...................................

 


Denumire post: Agent Comercial/Vânzari (cod ref. ACV)


Locul desfasurarii muncii: conform dispozitiilor angajatorului
Departament: Vânzari/Comercial
Subordonare: Directorului de departament
Supervizare: Nu este cazul.
Relatii functionale: cu angajatii departamentelor marketing, distributie si service, pentru armonizarea fluxului operational.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura prezentarea, promovarea si vânzarea produselor în conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei.

Activitati principale:
administrarea si dezvoltarea portofoliului de clienti si de furnizori autohtoni si straini;
prezentarea, promovarea si vânzarea produselor în conformitate cu standardele si politicile comerciale ale companiei;
urmarirea realizarii planului de vânzari lunar, trimestrial, anual;
participarea la negocieri, întocmirea contractelor, monitorizarea derularii si finalizarii acestora.
Sarcini si îndatoriri specifice:
stabileste si participa la întâlnirile cu clientii si/sau cu furnizorii;
întocmeste documentatia premergatoare întâlnirilor;
redacteaza rapoartele si procesele-verbale dupa întâlniri;
întocmeste documentele comerciale;
înregistreaza la zi miscarile de stocuri în fisele de magazie si le preda departamentului contabilitate.

Responsabilitati ale postului:
raspunde pentru calitatea aprovizionarii clientilor;
raspunde de urmarirea încasarii sumelor datorate de catre clienti si de transmiterea documentelor de vânzare;
este responsabil de întocmirea documentelor de transport-marfa conform normativelor;
raspunde pentru modul în care se elibereaza marfa (doar pe baza documentelor fiscale).
Autoritatea postului:
participa activ la planificarea si implementarea strategiei de vânzari;
asista directorul comercial la întâlniri si negocieri;
urmareste derularea si finalizarea contractelor.

Cerinte specifice postului (specificatii):
studii superioare de specialitate;
experienta de minim 2 ani într-un post similar din vânzari;
capacitate foarte buna de comunicare si relationare cu clientii, atentie distributiva, simt pentru detaliul semnificativ, capacitate rapida de decizie;
personalitate energica, gândire pozitiva, amabilitate si eficienta;
fara obligatii personale majore (studii în desfasurare, probleme personale consumatoare psihic, alte activitati profesionale paralele etc.);
cunostinte avansate de limba engleza;
cunostinte operare PC (Windows, Microsoft Word si Excel, Internet);
permis de conducere categoria B.

Deplasari
Frecventa: des
Conditii asigurate: diurna, cazare, transport

Relatiile cu alte departamente:
descrise în Regulamentul de organizare si functionare si în Regulamentul de ordine interioara

Conditii de munca:
munca este atât de birou, cât si de teren;
program normal de lucru, uneori prelungit.

Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.

Facilitati: telefon mobil, masina de serviciu, computer personal.
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute în fisa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).


S.C. ……………………… Am luat la cunostinta,
Director General
……………………………. ………………………………

Data:...................................