Fisa de post agent de paza


1.POSTUL:
2.COMPARTIMENTUL: Paza
3.CERINTE: Sa fie cetatean roman si sa aiba varsta de cel putin 18 ani
Sa fie apt medical pentru exercitarea functiei de Ag.de paza
Fara antecedente penale (cazierul)
Atestat de Agent de paza

4.ATRIBUTIUNI:
Pe timpul serviciului este obligat sa poarte echipamentul cu insemnele societatii,si ecusonul.
Sa nu se prezinte la serviciu sub influenta bauturilor alcolice sau cu aspect neglijent.
Sa nu consume bauturi alcolice pe perioada executarii serviciului.
Sa nu pretinda san u primeasca foloase materiale sau banesti necuvenite, sa nu-si creeze relatii in randul salariatilor beneficiarul si sa nu desfasoare activitati care prin natura lor ar aduce prejudicii morale sau materiale societatii care beneficiaza de serviciile de paza.
Sa nu intarzie si sa nu absenteze de la serviciu nemotivat sau fara instintarea sau acordul in prealabl a sefilor ierarhici.
Sa nu paraseasca postul incrediintat fara aprobarea sefului ierarhic si sa nu abdice din propria initiativa de la indatoriirile cei revin pe linie de serviciu.
Sa dea dovada de vigilenta si spirit de raspundere in timpul executarii serviciului respectand indatoririle cei revin din legile in vigoare consemnul, general si particular conform fisei postului intocmit de seful de tura.

5.ATRIBUTIUNI SPECIFICE:
Raspunde in timpul serviciului, de paza obiectivului incredintat sau a postului in care a fost repartizat.
Raspunde de paza materialelor, bunurilor si valorilor aflate in raza postului sau fata de intentii ce au ca scop prejudicierea morala sau materiala a societatii ce beneficeaza de acese servicii.
Raspunde de buna functionare si utilizare a echipamentului si mijloacelor de dotare.
Raporteaza sefilor ierarhici aspectele negative menite sa impiedice buna desfasurare a serviciului.
Tine in permanent legatura prin mijloacelor de comunicare ( Radio, Telefonic ) cu seful de tura sau colegii raportand imediat situatiile ivite in postul incredintat.
Controleaza persoanele suspecte sau pe cele care au vadita intentie si incearca sa aduca prejudicii materiale societatii.
Foloseste mijloacele din dotare sau cooperare cu colegii asigura mentinerea climatului de siguranta si integritatii persoanelor si bunurilor aflate in raza postului.
Raporteaza imediat orice activitate menita sa prejudicieze prestigiul societatii si incearca sa ia singur masuri pentru prevenirea unor astfel de fapte sau actiuni.
Agentii care se vor face vinovati de nerespectarea atributiuniilor de serviciu si societatea sufera prejudicii morale sau materiale vor suporta rigorile legii.,prin desfacerea contractului de munca sau deferirea lui organelor de politie sau organelor judecatoresti.

DATA; Luat la cunostinta angajat;