Fisa de post agent coordonator reprezentante


Compartiment COORDONARE – APROV. MAGAZINE/REPREZENTANTE
Relatii ierarhice - direct subordonat Directorului Distributie;
Relatii de colaborare - cu filialele, reprezentantele, Comp. Marketing, Service,
Relatii de reprezentare- in functie de competentele acordate de conducerea societatii

Sarcini si responsabilitati:

1.cu imputernicirea conducerii societatii, poate intocmi si semna Contracte de Depozit, Contracte de Prestari Servicii si Contracte de Vanzare – Cumparare pentru mijloace fixe si dotari, Contracte de Ipoteca cu societatile care devin reprezentante sau semireprezentante;

2.efectueaza deplasari in tara pentru a verifica respectarea clauzelor contractuale de catre reprezentante;

3.intocmeste Note de Verificare in doua exemplare pentru fiecare reprezentanta vizitata in cursul unei deplasari; semneaza aceste note de verificare impreuna cu Directorul reprezentantei, lasa un exemplar acestuia, iar cel de-al doilea exemplar, la intoarcerea din deplasare, il prezinta pentru verificare Directorului Distributie, care il vizeaza si apoi il arhiveaza in dosarul "NOTE DE VERIFICARE" al reprezentantei respective;

4.in cazul in care constata si noteaza in Nota de Verificare repetarea unei abateri (nerespectare a unei clauze contractuale sau a unei decizii emise de conducerea societatii), are obligatia de a intocmi un raport adresat conducerii societatii asupra respectivei abateri;

5.la fiecare deplasare face verificari de stocuri la anumite grupe de produse sau verificari cu privire la stadiul amenajarilor sau reamenajarilor spatiilor, acolo unde este cazul;

6.acorda consultanta reprezentantelor cu privire la organizare, documentatie, dotari, etichetarea produselor, depozitare etc.;

7.la solicitarea Directorului Service, verifica activitatea de service la reprezentantele care au organizat acest compartiment, precum si stocurile de piese de schimb;

8. respecta prevederile Regulamentului de Ordine Interioara;

9.indeplineste si orice alte sarcini de serviciu trasate de persoanele carora le este subordonat.