Fisa de post administrator pensiune


Locul desfasurarii muncii: sediul pensiunii „...”
Departament: Management administrativ Aprovizionare-Investitii
Subordonare: Directorului general al grupului hotelier
Supervizare: Supervizeaza activitatea personalului administrativ
Relatii functionale: cu sefii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic si aprovizionare din centrala.
Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura functionarea optima a pensiunii turistice, ca unitate-pilot a grupului hotelier.
Activitati principale:
coordonarea întregii activitati a pensiunii;
optimizarea permanenta a serviciilor hoteliere oferite, astfel încât sa fie respectate standardele calitative asumate;
monitorizarea cheltuielilor si respectarea bugetului alocat;
supravegherea activitatii de aprovizionare cu produse alimentare si nealimentare;
managementul resurselor umane existente;
coordonarea organizarii evenimentelor speciale si festive;
urmarirea solutionarii eficiente a solicitarilor clientilor.
Sarcini si îndatoriri specifice:
stabilirea unor relatii optime cu clientii, pentru rezolvarea în timp util si în bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.
prospectarea pietei de profil în vederea îmbunatatirii continue a serviciilor, având ca scop final realizarea obiectivelor asumate.
Responsabilitati ale postului:
raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice alocate.
raspunde pentru administrarea bugetului, aprovizionarea eficienta a pensiunii, evidenta si administrarea personalului aflat în subordine.
Autoritatea postului:
concepe împreuna cu directorul general strategiile de dezvoltare a unitatii pe care o conduce.
asigura functionarea optima a pensiunii turistice.
Specificatiile postului:
studii universitare economice si de calificare în domeniul hotelier;
experienta de minim 2 ani în turism;
foarte bune cunostinte de contabilitate primara;
cunostinte medii de limba engleza;
abilitati foarte bune de comunicare si negociere;
abilitati organizatorice, initiativa, seriozitate;
responsabilitate, eficienta, disponibilitate pentru coordonarea permanenta a activitatii unei echipe aflate în faza de consolidare;v
rezistenta la stres.
Deplasari
Frecventa: dese.
Conditii asigurate: transport.
Relatiile cu alte departamente:
descrise în Regulamentul de organizare si functionare si Regulamentul de ordine interioara.
Conditii de munca:
foarte bune, într-un mediu dinamic;
program normal de lucru, uneori prelungit.
Salarizare: Salariul brut lunar este de ..................... lei noi, la care se adauga sporurile negociate.
Facilitati: telefon mobil, masina de serviciu.
Sanctiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute în fisa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).