Fisa de post administrator internet


1 Obiectivul general
Administrarea serviciilor Internet furnizate clientilor. Executa operatiuni de instalare, configurare clienti Internet, monitorizare servicii, primul nivel de suport tehnic. Realizare programe si rapoarte de trafic si monitorizare pentru clienti si sistemele ce el administreaza.
2 Competente
Executa sarcini specifice postului.
3 Principalele responsabiliti
Responsabilitatea
Grad de participare
Precizari, lucrari elaborate
1 Respectarea Regulamentului de Ordine Interioara si a Regulamentului de Organizare si Functionare al firmei
Executa
ROI,ROF
2 Respectarea prevederilor documentelor sistemului calitate aplicabile în activitatea pe care o desfasoara
Executa
Participare instructaj
3 Semnaleaza conducatorului ierarhic orice neconformitate sau problema constatate privind calitatea produselor, proceselor si sistemului calitate
Executa
4 Respectarea normelor de protectia muncii si a normelor de protectie PSI
Executa
Normele de PSI si protectia muncii
5 Administrare server de autentificare. Include creeare, stergere, modificare utilizatori conform cu procedurile stabilite, monitorizeaza utilizarea resurselor sistemului si notifica asupra disfunctionalitatilor observate.
Executa
6 Administrare servere posta electronica, constand in creeare conturi de posta electronica, administrare liste de distributie, monitorizare utilizare resurse server. Notifica asupra disfunctionalitatilor si a eventualelor abuzuri in utilizarea resurselor.
Operare in baza de date a sistemului
7 Monitorizeaza si configureaza serviciile internet aferente serverelor: DNS, e-mail, NAS, cache, WEB
Executa
Operare pe fisiere de configurare
8 Asigura asistenta tehnica la instalarea serviciilor pe linie inchiriata. 
Executa
9 Asigura, la telefon, nivelul al doilea de suport tehnic pentru clienti.
Executa
10 Dezvolta programe destinate analizei traficului utilizatorilor si a altor resurse consumate.
Executa
Executa programe pentru evidenta traficului.
11 Furnizeaza rapoarte de trafic compartimentelor facturare si vanzari/marketing
Executa
Rapoarte de utilizare
12 Intretinerea la zi a bazei de date cu utilizatorii dial-up.
Executa
Rapoarte de crestere/scadere ale numarului de clienti
13 Participa cand este cazul, pe teren, la instalari de clienti pe linii inchiriate sau la proiecte de dezvoltare ale retelei.
Executa
14 Autoinstruirea si instruirea personalului din subordine
Executa
15 Pastrarea confidentialitatii datelor si a informatiilor
Executa
4 Relatii cu alte compartimente:
Compartimentul de Vanzari, de unde primeste fisele de configurare pentru clienti, fise semnate si aprobate de Seful Departamentului Vanzari.
Compatimentul Facturare, caruia ii furnizeaza la fiecare sfarsit de luna, sau la cerere, rapoarte despre consumurile ce urmeaza a fi facturate clientilor.
5 Relatii în exterior:
Nu are