Fisa de post administrator de santier


1.Numele si prenumele titularului………………………………………………………………………

2.Nivelul de instruire: nedefinit

3.Experienta:…………………………………………………………………

4. Nivelul postului: conducere

5.Relatii:
Ierarhice:
este subordonat sefului de santier
are in subordine………………………………………………………………
Functionale:
are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

6.
Responsabilitatile  postului
Administreaza si organizeaza munca în constructii.
 Raspunde de lucrarile de constructie de pe santier si vegheaza ca acestea sa respecte documentatia tehnica.

7. Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:    
Repartizeaza muncitorii pentru diferitele lucrari de constructie,
Coordoaza contractorii din constructii si pe sub-contractorii acestora,
Decide cum sa se foloseasca masinile si alte echipamente,
Asigure aprovizionarea cu materiale, verifica calitatea si cantitatea lor –
Administreaza si controleaza procesele de munca si se asigura de progresul constructiei
Ia decizii tehnice cu privire la anumite operatiuni de constructii
Hotareste ce este de facut într-un caz de urgenta care poate conduce la nerespectarea documentatiei tehnice
se întâlneaste cu contractorii si sub-contractorii pentru a discuta cursul lucrarilor de constructie si orice schimbari solicitate
verifica daca constructia respecta schitele si documentatiile si daca lucrarea respecta programul de constructie si atinge la timp reperele stabilite,
a din timp masuri pentru recuperarea întârzierilor, daca exista,
Raporteaza despre progresul constructiei,
Tine un registru de santier,
Supravegheaza muncitorii si  se asigura ca sunt respectate normele de sanatate si protectie a muncii.

Data…………………….
Numele si semnatura                                 Numele si semnatura titularului postului,                             sefului ierarhic,

APROBAT
 Director general