Fisa de post administrator de retea


1.Misiunea (obiectivul) postului: Administratorul de retea instaleaza, intretine si coordoneaza partea de hard si soft a intregului echipament tehnic si IT din societate.

2.Integrarea in structura organizatorica a organizatiei:
2.1 Pozitia postului in cadrul structurii organizatorice
2.11Postul imediat superior: Asistent manager
2.12Postul imediat inferior:
2.2 Subordonari:
2.21Are in subordine:
2.22Este inlocuit de: persoana se desemneaza de comun acord cu seful departamentului de design
2.23Inlocuieste pe:
3.3 Relatii:
3.31Ierarhice:
3.32Functionale: mentine legatura cu toate departamentele
3.33De reprezentare:
4. Competente:
41 Ierarhica:
42 De reprezentare:
4.3 De avizare, propunere: asigura consultanta de specialitate in achizitionarea de echipament tehnic, recomandand solutii adecvate activitatii firmei
5. Conditii de lucru:
5.1 unde se desfasoara munca, deplasari intern/extern: in cadrul Departamentului IT (sala server-ului); fara sa fie necesare deplasari in exteriorul firmei
51 echipament individual de protectia muncii in dotare:
52 program (pe schimburi, orar, ce are in primire): normal (8h + pauza de masa); are in primire aparatura tehnica, reteaua de calculatoare si serverele companiei
53 natura muncii: de birou
6. Documente de referinta:
61 Contractul de munca colectiv si individual: nr
62 Regulamentul intern: conform celui avizat de echipa manageriala
7. Documente asociate:
Documentele din cadrul sistemului de managementul calitatii aplicabile postului sunt: cele aplicabile serviciilor suport din Infrastructura cod PS 6.3.
8.Atributii, sarcini si responsabilitati:
instaleaza, intretine si coordoneaza activitatea intregului echipament tehnic (calculatoare, imprimanta, copiator, telefoane, fax – centrala telefonica). In cazul in care sunt necesare interventii de specialitate (telefon, fax, centrala telefonica), se ocupa de rezolvarea problemelor in cel mai scurt timp si in conditii optime, luand legatura si cooperand cu firmele prestatoare de servicii;
tine legatura cu firma furnizoare de Internet pentru a asigura buna desfasurare a activitatii in firma;
asigura consultanta de specialitate in achizitionarea de echipament tehnic, recomandand solutii adecvate activitatii firmei;
intretine reteaua, sistemul de Internet, dezvolta infrastructura retelei;
controleaza/supravegheaza traficul de date;
protejeaza informatia in retea, precum si securitatea traficului pe internet;
asigura backup-up tuturor datelor/informatiilor din calculatoare si/sau de pe servere; la care se adauga log-uri utilizatori pe fisiere publice;
implementeaza si intretine software-ul necesar activitatii firmei
asigura buna functionare hardware/software a retelelor;
seteaza si configureaza fiecare calculator in parte;
configureaza adrese de e-mail pentru fiecare angajat al firmei;
are obligatia sa respecte programul si sa raspunda prompt la eventualele solicitari, ceea ce implica prezentarea la servici in afara orelor de program, cand este nevoie;
sa asigure protectie impotriva virusilor, sa instaleze si sa asigure update-ul permanent al programelor antivirus;
tine legatura macar o data pe saptamana cu sefii de departamente, in vederea receptarii cat mai rapide a nevoilor aparute, asigurand astfel buna desfasurare a activitatii in firma;
are obligatia de a sigila toate calculatoarele, monitoarele, printerele, etc si de a verifica periodic acest lucru, raspunzand direct si personal de securitatea lor;
verifica periodic si raspunde de existenta la fiecare post, numai a soft-urilor aprobate de conducere, precum si accesul la Internet;
prezinta un comportament profesional in timpul zilei de lucru.
periodic face propuneri de imbunatatire a activitatii prestate
realizarea de sarcini speciale desemnate/delegate de conducere
9.Salarizare: conform negocierii directe cu Directorul General. Premiile si recompensele sunt acordate in functie de rezultatele obtinute.
10. Posibilitati de promovare: poate promova pe verticala ca sef, in functie de abilitatile si competentele demonstrate sau poate deveni specialist participand la stagiile de pregatire si up-gradare profesionala.