Fisa de post administrator cumparari


1.Numele si prenumele titularului……………………………………………………………………….

2.Denumirea postului: administrator cumparari

3.Pozitia in COR/Cod: 213902

4.Nivelul de instruire: nedefinit

5.Experienta:………………………………………………………………………………………………

6. Nivelul postului:  coordonare
   
7.Relatii:
Ierarhice:
este subordonat…………………………………………………………………………………………
are in subordine ………………………………………………………………………………………..
Functionale:
are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de activitate.

8.Responsabilitatile  postului
Centralizeaza, analizeaza  comenzile lansate de catre departamentele companiei, elaborareaza si transmite catre furnizori  cererile de oferta pentru produsele sau serviciile solicitate

9.Descrierea sarcinilor/atributiilor/activitatilor postului:
primirea, analizarea si arhivarea comenzilor lansate de catre departamentele companiei;
elaborarea si transmiterea catre furnizori a cererilor de oferta pentru produsele sau serviciile solicitate;
analizarea ofertelor transmise si propunerea celei mai avantajoase din punct de vedere al calitatii sau serviciului, al pretului si termenului de executie/livrare;
negocierea preturilor si termenelor de livrare ale produselor, in functie de prioritati;
elaborarea si supunerea spre aprobare a comenziilor de cumparare;
urmarirea comenzii de cumparare prin contact direct cu furnizorul pana la inchiderea acesteia si receptia produsului;
urmarirea si actualizarea listei cu potentialii furnizori;
urmarirea si actualizarea permanenta a listei cu costurile de transport.