Fisa de post administrator cladire


Cod C.O.R.:512104 (512101)

Organizatia: se completeaza denumirea exacta a firmei
Departamentul: se completeaza denumirea departamentului in care este incadrat postul
Titulatura postului imediat superior: se completeaza denumirea postului ierarhic superior acestuia
Limite salariale: limita inferiora si cea superioara pentru acest post
Data intocmirii: se specifica data exacta la care a fost intocmita fisa de post
Intocmita de: se completeaza cu numele persoanei si functia acesteia in cadrul organizatiei

Rezumatul postului:
O planificarea si coordonarea activitatii administrative in cadrul obiectivului supervizat; supravegherea utilizarii rationale a resurselor si a efectuarii cheltuielilor.

Atributii si responsabilitati:
planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare desfasurarii activitatii personalului administrativ din cadrul obiectivului supervizat;
intocmirea graficelor de paza si a pontajelor de prezenta pentru angajatii din cadrul obiectivului supervizat;
supravegherea si controlul personalului de paza si curatenie din cadrul obiectivului, urmarirea calitatii muncii acestora;
aprovizionarea sau avizarea aprovizionarii cu rechizite, papetarie si alte materiale necesare pentru intretinere si protocol in cadrul obiectivului;
intocmirea receptiilor si bonurilor de consum pentru toate materialele cumparate si predarea receptiilor la biroul financiar, pentru decontari;
asigurarea protocolului delegatiilor sosite;
asigurarea instruirii pe linie de protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor a personalului.

Relatii la locul de munca:
de subordonare: se completeaza titulatura postului ierarhic imediat superior
de supraordonare: se completeaza titulatura postului/posturilor subordonate
de colaborare/ functionale: se enumara toate posturile din cadrul organizatiei cu care exista relatii de colaborare

Program de lucru:
8 ore/zi, 5 zile/saptamana (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptionale (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la programul de lucru).

Conditii de munca:
obisnuite;
munca de birou;
deplasari pe distante scurte sau medii (aprovizionare).

Unelte, instrumente, echipament de lucru:
instrumente specifice muncii de birou (computer, imprimanta, scanner, xerox, fax, etc.).

Posibilitati de promovare:
in sfera de activitate actuala (se precizeaza daca exista sau nu posibilitati de promovare);
transferul pe un post ierarhic superior este conditionat de nevoile organizatiei si de achizitia unor abilitati si deprinderi din alte sfere de activitate;
transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:
1.Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.
2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta de nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvoltata);
2.2. asumarea responsabilitatilor;
2.3. rezistenta la sarcini repetitive;
2.4. capacitate de relationare interumana;
2.5. adaptare la sarcini de lucru schimbatoare;
2.6. echilibru emotional.
3. Activitati fizice:
3.1. lucrul in pozitie sezanda perioade indelungate;
3.2. vorbire;
3.3. ascultare;
3.4. diferentiere a culorilor;
3.5. folosire a mainilor;
3.6. folosire a degetelor;
3.7. comutare si concentrare a privirii.
4. Educatie si pregatire profesionala:
4.1. cel putin studii medii;
4.2. cunostintele de operare pe calculator constituie un avantaj.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.
5.Deprinderi transferabile:
5.1. acordare si transmitere de informatii;
5.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
5.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
5.4. pregatire de materiale si rapoarte.