Fisa de post administrator baza de date


ATRIBUTII  PRINCIPALE (si sarcini aferente):
1.Întretine aplicatii software si baze de date
Proiecteaza scheme logice si diagrame pentru structurarea cerintelor proiectului în secvente logice
Elaboreaza module de cod în limbaje de programare folosind medii de dezvoltare integrate
Configureaza aplicatiile necesare, testeaza aplicatiile si modifica programele
Proiecteaza si modifica structura bazelor de date prin codarea descrierii datelor folosind sisteme de gestiune a bazelor de date relationale
Întretine dictionarele de date introducând si modificând definitii
2.Ofera asistenta utilizatorilor pentru folosirea proiectelor software dezvoltate
Pregateste documentatia necesara utilizatorilor
Asigura asistenta utilizatorilor prin demonstratii practice si prezentari
Asigura buna functionare a echipamentelor din dotare
Asigura mentenanta echipamentelor prin respectarea instructiunilor de utilizare, raportarea la departamentul Service a eventualelor defectiuni intervenite
Asigura buna functionare a programelor instalate prin respectarea procedurilor legate de protectia împotriva virusilor informatici, mentinerea configuratiei software
RESPONSABILITATILE  POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
Buna functionare a sistemului informatic de la locul sau de munca
Respectarea temenelor de executie si a cerintelor de proiectare
Calitatea solutiilor informatice oferite
Respectarea standardelor de calitate impuse prin specificatiile proiectelor
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
Îmbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
Pastrarea confidentialitatii informatiilor si a documentelor legate de firma
Utilizarea resurselor existente exclusiv în interesul firmei
Respecta prevederile normativelor interne si procedurile de lucru specifice postului sau
Adopta permanent un comportament în masura sa promoveze imaginea si interesele firmei
Se implica în vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma