Fisa de post adjunct sef departament dezvoltare


ADJUNCT SEF DEPARTAMENT/ DEPARTAMENTUL DEZVOLTARE

1. Raporturi:

a) De coordonare: coordoneaza activitatea personalului din directia pe care o conduce

b) De subordonare: se subordoneaza direct sefului de departament

2. Scopul general al functiei

a) Generale:

- raporteaza situatia executarii proiectelor sefului direct;

- avizeaza documentatia tehnica pentru produsele si serviciile generate de directie;

b) Demararea de noi proiecte:

- propune termenele termenele de executie;

- stabileste personalul implicat in cadrul proiectului;

- stabileste materialele si serviciile necesare desfasurarii proiectului;

- raporteaza saptamanal stadiul executiei proiectului( sau mai des acolo unde este cazul);

- intocmeste devizele de lucrari necesare proiectelor;

- raspunde de problemele tehnice ce apar in cadrul desfasurarii proiectului;

- verifica si raspunde de calitatea lucrarilor din cadrul proiectului;

- raporteaza sefului de directie problemele aparute in cursul desfasurarii proiectului;

- raspunde de intocmirea documentatiilor tehnice;

- tine legatura cu beneficiarul proiectului;

- intocmeste in timp util lista de materiale necesare proiectului;

- hotateste distributia lucrarilor pentru personalul departamentului care este implicat in proiect;

c) Aprovizionare-subcontractare:

- preia necesarul de materiale si se ocupa de procurarea acestora ;

- intocmeste bonurile de consum pentru materialele necesare executiei unui proiect;

- raspunde de mijloacele fixe din cadrul directiei;

d) Administrativ –personal:

- propune avansarea sau retrogradarea personalului din subordine;

- face propuneri de premieri sau penalizari;

- programeaza concediile de odihna;

- hotaraste deplasarile in interes de serviciu a personalului din subordine;

e) Asigurarea calitatii:

- verifica efectuarea instructajului de protectia muncii ;

- verifica daca echipamentele sunt folosite conform cu normele de utilizare si conform cu normele de protectia muncii;

3. Reponsabilitati

a) Raspunde de activitatea din cadrul diretiei Departamentului de Dezvoltare

b) Raspunde de respectarea standardelor de calitate in cadrul departamentului

4. Competente

a) studii superioare tehnice pe profil de electronica si telecomunicatii sau automatica si calculatoare

b) experienta în domeniu

c) limba engleza

d) stapanirea operarii pe PC