Fisa de post achizitor


FIŞĂ de POST

Denumire post: Achizitor (cod ref. A)   

Locul desfăşurării muncii: sediile companiei şi furnizorilor

Departament: Aprovizionare

Subordonare: Directorului general

Supervizare: -

Relaţii funcţionale: cu angajaţii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ, servicii.

Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura în permanenţă companiei necesarul de mărfuri/materii prime/alimente/... comandat.

Activităţi principale:

Identificarea, evaluarea şi selectarea potenţialilor furnizori;

Negocierea contractelor de furnizare;

Gestionarea eficientă a stocurilor;

Expedierea şi urmărirea comenzilor de aprovizionare până la recepţia finală.

Sarcini şi îndatoriri specifice:

Stabilirea unor relaţii optime cu furnizorii, pentru rezolvarea în timp util şi în bune condiţii a problemelor uzuale.

Prospectarea pieţei de profil şi a condiţiilor de achiziţii/livrare în vederea optimizării continue a stocurilor, având ca scop final obţinerea unei rotaţii bune a acestora.

Responsabilităţi ale postului:

Răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiţionale cu furnizorii.

Răspunde pentru calitatea şi cantitatea produselor achiziţionate.

Autoritatea postului:

Este autorizat să realizeze aprovizionarea companiei cu produsele necesare desfăşurării optime a activităţilor.

Specificaţiile postului:

studii medii economice; 

experienţă de minim 1an în aprovizionarea cu produse alimentare;

cunoaşterea pieţei de produse alimentare şi a particularităţilor acesteia;

cunoştinţe operare PC (Windows, Word, Excel);

abilităţi foarte bune de comunicare şi negociere, fermitate, discernământ, integritate, responsabilitate;

permis de conducere categoria B.

Deplasări

Frecvenţa: foarte dese.

Condiţii asigurate: diurnă, cazare, transport.

Relaţiile cu alte departamente:

descrise în Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul de ordine interioară.

Condiţii de muncă:

obişnuite;

program normal de lucru, uneori prelungit.

Salarizare:  Salariul brut lunar este de ..................... lei , la care se adaugă sporurile negociate.

Facilităţi: telefon mobil, maşină de serviciu.

Sancţiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fişa de post sunt descrise pe larg în Regulamentul intern (ROI).