FIAM


Înregistrarea şi evidenta accidentelor de munca

 

În baza procesului-verbal de cercetare întocmit de persoanele împuternicite prin lege, angajatorul la care se înregistrează accidentul completeaza FIAM.

FIAM se completează pentru fiecare persoana accidentata în câte 4 exemplare care se înaintează spre avizare după cum urmează:

a) inspectoratului teritorial de munca care a avizat dosarul de cercetare întocmit de comisia angajatorului, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea avizului;

b) inspectoratului teritorial de munca care a efectuat cercetarea, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea procesului-verbal de cercetare.

Verificarea şi avizarea FIAM de către inspectoratul teritorial de munca se fac în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea formularului.

Angajatorul la care se înregistrează accidentul anexează FIAM la dosarul sau la procesul-verbal de cercetare şi distribuie celelalte exemplare la persoana accidentata, inspectoratul teritorial de munca şi asiguratorul pe raza căruia isi are sediul social, domiciliul sau resedinta.

În cazul în care victima unui accident de munca a fost propusă pentru pensionare odată cu emiterea deciziei de încadrare într-o grupa de invaliditate, se va completa un exemplar FIAM care se va anexa la dosarul de pensionare ce va fi înaintat unităţii de expertiza medicală şi recuperare a capacităţii de munca.

Formular pentru inregistrarea accidentelor de munca: