Despre Fisa Tehnica de Securitate (FTS)


Fisa Tehnica de Securitate (FTS) a produselor reprezinta o sursa de informare pentru angajator si ofera informatii reale, disponibile, actualizate, necesare pentru luarea masurilor de protectie si prevenire la locul de munca.
Fisa tehnica de securitate, conform dispozitiilor legale, este trimisa de catre producator, importator sau distribuitor utilizatorului profesional, la prima livrare a substantelor si preparatelor periculoase sau chiar inainte de livrare; ea trebuie sa fie redactata in limba romana si sa poarte data ultimei actualizari.
Angajatorul va folosi informatiile din FTS la evaluarea riscurilor legate de utilizarea agentilor chimici dar si atunci cand doreste sa evalueze periculozitatea mai multor agenti pentru a gasi alternative de inlocuire.


Fisa Tehnica de Securitate va cuprinde urmatoarele date:


1. Identificarea produsului si a societatii
2. Compozitia/clasificarea
3. Proprietatile periculoase
4. Primul-ajutor
5. Masurile in caz de incendiu
6. Masurile in caz de scapari accidentale
7. Depozitarea si manipularea
8. Limitarea expunerii/ masuri individuale de protectie
9. Proprietatile fizice si chimice
10. Stabilitatea chimica si reactivitatea
11. Informatii toxicologice
12. Informatii ecotoxicologice
13. Manipularea reziduurilor/deseurilor
14. Informatii privind transportul
15. Prevederile legale in domeniu
16. Alte informatii