60 de amenzi prevazute in Legea 319/2006


Fapte sanctionate de lege

 

Valoare amenda

 

1.Neintocmirea planului de prevenire si protectie compus din masuri tehnice, sanitare, organizatorice si de alta natura, bazat pe evaluarea riscurilor - art.13 lit.b)

5.000 - 10.000 lei, Art.39 alin.(2)

2.Nesolicitarea autorizatiei de functionare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in munca, inainte de inceperea oricarei activitati - art.13 lit.c)

5.000 - 10.000 lei, Art.39 alin.(2)

3.Modificarea starii de fapt rezultata din producerea unui accident mortal sau colectiv, in afara de cazurile in care mentinerea acestei stari ar genera alte accidente ori ar periclita viata accidentatilor si a altor persoane - art.13 lit.p)

5.000 - 10.000 lei, Art.39 alin.(2)

4.Neasigurarea echipamentelor individuale de protectie – art.13 lit.r)

5.000 - 10.000 lei, Art.39 alin.(2)

5.Nerealizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca cu prilejul vizitelor de control si al cercetarii evenimentelor – art.13 lit.n)

3.000 - 10.000 lei

Art.39 alin.(3)

6.Nerealizarea evaluarii riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice – art.12 alin.(1) lit.a)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

7.Nedeciderea asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat - art.12 alin.(1) lit.b)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

8.Neadoptarea de solutii conforme prevederilor legale in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca, inca din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor, a echipamentelor de munca, precum si de elaborare a tehnologiilor de fabricatie – art.13 lit.a)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

9.Neconsemnarea pentru lucratori, in fisa postului, a atributiilor si raspunderilor ce le revin in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator functiilor exercitate – art.13 lit.d)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

10.Neelaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale locurilor de munca - art.13 lit.e)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

11.Neasigurarea si necontrolarea cunoasterii si aplicarii de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si de protectie stabilit, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca, prin lucratorii desemnati, prin propria competenta sau prin servicii externe - art.13 lit.f)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

12.Neinformarea fiecarei persoane, anterior angajarii in munca, asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor de prevenire si de protectie necesare – art.13 lit.h)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

13.Neluarea masurilor pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica - art.13 lit.i)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

14.Angajarea persoanelor care in urma examenului medical si dupa caz, a testarii psihologice a aptitudinilor, nu corespund sarcinii de munca pe care urmeaza sa o execute si neasigurarea controlului medical periodic/controlului psihologic periodic, ulterior angajarii – art.13 lit.j)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

15.Netinerea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific - art.13 lit.k)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

16.Neasigurarea functionarii permanente a sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere si neutralizare a substantelor nocive degajate in desfasurarea proceselor tehnologice - art.13 lit.l)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

17.Refuzul de a prezenta documentele si de a oferi relatiile solicitate de inspectorii de munca in timpul controlului sau al efectuarii cercetarii evenimentelor - art.13 lit.m)

4.000 - 8.000 lei Art.39 alin.(4)

18.Refuzul de a desemna, la solicitarea inspectorului de munca lucratorii care sa participe la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor - art.13 lit.o)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

19.Nerespectarea obligatiei de instruire a angajatilor (la angajare, la schimbarea locului de munca, la executarea unor lucrari speciale etc.) - art.20

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

20.Necercetarea evenimentelor care au produs incapacitate temporara de munca - art.29 alin.(1) lit.a)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

21. Necomunicarea la ITM si asiguratorului a accidentului de munca inregistrat - art.32 alin.(2)

4.000 - 8.000 lei

Art.39 alin.(4)

22.Neevaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizate si la amenajarea locurilor de munca - art.7 alin.(4)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

23.Nerespectarea prevederilor privind securitatea, sanatatea si igiena in munca, luand in considerare natura activitatilor - art.7 alin.(5)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

24.Nedesemnarea unuia sau a mai multor lucratori pentru a se ocupa de activitatile de protectie si de activitatile de prevenire a riscurilor profesionale din intreprindere - art.8 alin.(1)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

25.Nefolosirea serviciilor externe in cazul in care in intreprindere nu se pot organiza activitatile de prevenire si cele de protectie din lipsa personalului competent - art.8 alin.(4)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

26.Neluarea masurilor privind securitatea si sanatatea lucratorilor in caz de pericol grav si iminent - art.11

3.500 - 7.000 Iei

Art.39 alin.(5)

27.Neasigurarea de echipamente de munca fara pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor - art.13 lit.q)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

28.Neacordarea de echipament individual de protectie nou, in cazul degradarii sau al pierderii calitatilor de protectie - art.13 lit.s)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

29.Necomunicarea la ITM a evenimentelor inregistrate - art.27 alin.(1) lit.a)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

30.Necomunicarea evenimentelor urmate de incapacitate temporara de munca,invaliditate sau deces, la confirmarea acestora, asiguratorului - art.27 alin.(1) lit.b)

3.500 - 7.000 lei

Art.39 alin.(5)

31.Capacitatea de lucru a lucratorilor desemnati/serviciilor externe in functie de marimea intreprinderii si/sau unitatii si/sau riscurile la care sunt expusi lucratorii - art.9

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

32.Neluarea masurilor necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor - art.10

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

33.Neacordarea gratita a alimentatiei de protectie lucratorilor care lucreaza in conditii de lucru ce impun acest lucru - art.14

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

34.Neacordare materiale igienico-sanitare lucratorilor - art.15

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

35.Neinformarea lucratorilor cu privire la riscurile pentru securitate si sanatate in munca, precum si cu privire la masurile si activitatile de prevenire si protectie atat la nivelul intreprinderii, cat si la nivelul fiecarui post de lucru si/sau fiecarei functii - art.16

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

36.Nedeclararea bolilor profesionale - art.34 alin.(1)

3.000 - 6.000 lei

Art.39 alin.(6)

37.Neprejudicierea lucratorilor care, in cazul unui pericol grav si iminent, parasesc locul de munca si/sau o zona - art.11 alin.(2)

2.500 - 5.000 lei

Art.39 alin.(7)

38.Neluarea masurilor corespunzatoare pentru ca lucratorii desemnati sau reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor, in vederea indeplinirii atributiilor si in conformitate cu prevederile prezentei legi, sa aiba acces la:evaluarea riscurilor si masurile de protectie si informatii privind masurile din domeniul securitatii si sanatatii in munca, precum si informatii provenind de la institutiile de control si autoritatile competente in domeniu – art.17

2.500 - 5.000 lei

Art.39 alin.(7)

39.Inexistenta comitetelor de securitate si sanatate in munca – art.19

2.500 - 5.000 lei

Art.39 alin.(7)

40.Imputarea costului instruirii din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca lucratorilor– art.21 alin.(1)

2.500 - 5.000 lei

Art.39 alin.(7)

41.Nerespectarea obligatiilor privind evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca - art.12 alin.(1) lit.c)

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

42.Neintocmirea rapoartelor privind accidentele de munca suferite de lucratori - art.12 alin.(1) lit.d)

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

43.Neluarea masurilor pentru asigurarea de materiale necesare informarii si instruirii lucratorilor, cum ar fi afise, pliante, filme si diafilme cu privire la securitatea si sanatatea in munca - art.13 lit.g)

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

44.Neacordarea reprezentantilor lucratorilor cu raspunderi specifice in domeniul securitatii si sanatatii lucratorilor a unui timp adecvat, fara diminuarea drepturilor salariale, si nefurnizarea mijloacelor necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile care decurg din prezenta lege - art.18 alin.(5),(6)

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

45.Nedeclararea necercetarea si neinregistrarea intoxicatiei acute profesionale, cat si ca accident de munca  - art.34 alin.(5) 

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

46.Nerespectarea obligatiei de a amenaja locurile de munca tinand seama de prezenta grupurilor sensibile la riscuri specifice - art.36

2.000 - 4.000 lei

Art.39 alin.(8)

47.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind fabricarea, transportul, depozitarea, manipularea sau utilizarea substantelor ori a preparatelor chimice periculoase si deseurilor rezultate - art.39 alin.(9) lit.a)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.a)

48.Neluarea masurilor care sa previna prezenta peste limitele maxime admise a agentilor chimici, fizici sau biologici, precum si suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului uman - art.39 alin.(9) lit.b)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.b)

49.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind darea in exploatare sau repunerea in functiune, partiala ori totala, a constructiilor, echipamentelor de munca noi sau reparate, precum si pentru aplicarea proceselor tehnologice - art.39 alin.(9) lit.c)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.c)

50.Neintocmirea si nerespectarea documentatiilor tehnice pentru executarea lucrarilor care necesita masuri speciale de siguranta - art.39 alin.(9) lit.d)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.d)

51.Nerespectarea folosirii surselor de foc deschis si fumatul la locurile de munca unde acestea sunt interzise - art.39 alin.(9) lit.e)

5.000 - 10.000 Iei

 Art.39 alin.(9) lit.e)

52.Neluarea masurilor care sa previna accidentele prin electrocutare la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si a echipamentelor electrice - art.39 alin.(9) lit.f)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.f)

53. Nedelimitarea si nesemnalizarea zonelor periculoase - art.39 alin.(9) lit.j)

5.000 - 10.000 Iei

 Art.39 alin.(9) lit.j)

54.Nerespectarea semnalizarii de securitate si/sau de sanatate la locul de munca- art.39 alin.(9) lit.k)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.k)

55.Nerespectarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind utilizarea, intretinerea, revizia si repararea periodica a echipamentelor de munca - art.39 alin.(9) lit.m)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.m)

56.Nasigurarea, nemarcarea si neintretinerea cailor de acces si de circulatie - art.39 alin.(9) lit.n)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.n)

57.Neorganizarea activitatii de pastrare, intretinere si denocivizare a echipamentului individual de protectie - art.39 alin.(9) lit.p)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.p)

58.Neintocmirea documentelor de urmarire a parametrilor functionali ai echipamentelor de munca si a rapoartelor de serviciu pentru instalatiile cu regim special de exploatare - art.39 alin.(9) lit.q)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.q)

59.Nerespectarea reglementarilor SSM privind amenajarea locurilor de munca pentru lucrul la inaltime. in spatii inchise si in conditii de izolare - art.39 alin.(9) lit.s)

5.000 - 10.000 Iei

Art.39 alin.(9) lit.s)

60.Neprezentarea de catre serviciile externe a raportului semestrial de activitate - art.40

5.000 - 10.000 Iei

Art.40